VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=13675&back=home

VIETOS VARDAS: Litkūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rozalimas sen.

ČIA GIMĖ:
Augustinavičiūtė-Tamošaitienė, Teklė

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mitologinė sakmė kaip velnias iš žmogaus virvę pirko
Žmogus važiavo iš turgaus nepardavęs vienos virvės. Ant kelio sutiko vokietuką, kuris paprašė parduoti virvę. Žmogus sutiko. Vokietukas nuvedė žmogų prie pinigų duobės ir liepė semti pinigus, bet tik ne visus. Žmogus, godumo apimtas, nepaklausė vokietuko. Atėjęs prie duobės nerado pinigų ir bebėgdamas per mišką rado pamestą virvę. Žmogus paėmė virvę ir pasikorė.
[Kaip velnias iš žmogaus virvę pirko]

Pasaka AT 531+327B+569 [Kvailas brolis parnešė auksinį retežį]
Buvo trys broliai: du protingi, o vienas kvailas. Tėvas išsiuntė brolius saugoti šieną. Du broliai pramiegojo, o kvailys sugavo žirgą, atbėgusį šieno ėsti. Kvailys žirgą paleido, o žirgas pažadėjo pašauktas atbėgti į pagalbą. Tada tėvas išsiuntė kvailį auksinio retežio parnešti. Kvailys, žirgo padedamas, nujojo į raganos dvarą ir paėmė auksinį retežį. Grįždamas namo sutiko ubagą, iš kurio gavo lazdą, kai ja užsimoji ir užmuši. Po to sutiko čigoną, iš jo gavo bizūną, kuriuo negyvą palietus, gyvas atsistoja. Parnešė kvailys auksinį retežį ir stebuklingus daiktus, o tėvas jam pavedė tėvynę valdyti.
[Kvailas brolis parnešė auksinį retežį]

Pasaka apie raganos laidotuves
Susipyko dvi raganos. Jaunesnioji ragana paprašė vaikį senąją raganą primušti. Vaikis užmušė raganą. Kad mirusioji ragana jo naktį neužsmaugtų, jis pamokintas jaunosios raganos, paėmė du karvelius ir nuėjo į raganos šermenis. Vaikis atsisėdo ant kartelės prie krosnies, karvelius pasikišo po pažastimi. Šermenyse susirinko velniai, ragana nuo lentos atsikėlė, visi ieškojo vaikio. Kai velniai pamatė vaikį, karvelis nulėkė pas gaidžius, pradėjo prašyti, kad tie giedotų. Gaidžiai užgiedojo, vaikis liko gyvas.
[Apie raganos laidotuves]

Mitologinė sakmė apie deivių ir žmonių bendravimą
Raginėnų kaime prie Daugyvenės upės yra kalnas, iš kurio vakare deivės išeidavo. Deivės upėje skalbdavo, palikdavo dovanų pirštines, juostą. Kitą kartą ūkininko paprašytos, per naktį nudirbdavo jam darbą. Kai kunigas pašventino tą kalną, žmonės matė išeinančias ir verkiančias deives.
[Apie deivių ir žmonių bendravimą]

Atgal