VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=14413&back=home

VIETOS VARDAS: Šiauliai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Šiauliai apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Rėkyva sen.
Medelynas sen.

ČIA GIMĖ:
Butvilienė, Rita
Budvydas, Ugnius
Girlevičius, Linas

ČIA MIRĖ:
Žiupsnys, Steponas
Krikščiūnas-Jovaras, Jonas
Tarvydas, Balys

ČIA PALAIDOTAS:
Žiupsnys, Steponas
Tarvydas, Balys
Krikščiūnas-Jovaras, Jonas Palaidotas Donelaičio kapinėse

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Moliniai indai
Piemenų muzikos instrumentai
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios požemiai
Lauknešėliai, kibiras ir milžtuvė
Sūrio spaudimo įrankiai ir spąstai pelėms gaudyti
Samčiai
Virtuvės įrankiai (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių apskr.)
Vaistažolių pardavėjos (Šiaulių m. turgus)
Vyža
Vyžos pado tvirtinimas
Drageliškių lobis (Zarasų r.)
Kuršėnų kapinyno (Šiaulių r.) radiniai
Medžio tošies gaminiai
Medžio dirbiniai
Šepetys
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicija (pilkieji garniai)
Arimo jaučiais įrankiai
Jungas
Jungas
Priemonės degtinei gaminti
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicija (luotas ir eldija)
Arklas ir plūgas
Plūgai (rėzokas ir dirvoninis)
Maišų ženklinimo lentelės birkos
Liaudies muzikos instrumentas smičius
Ąsočiai uzbonai
Mediniai indai
Sukamas ratas puodams gaminti (Meškuičiai, Šiaulių r.)
Indas lašiniams grūsti, vad. tauke
Mediniai indai
Medinė lėkštė
Piršlio šaukštas
Antkaklė viela apvyniotais galais iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Antkaklė šaukštiniais galais iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Antkaklė užkeistais pastorintais galais iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Antkaklės iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Antkaklė balneliniais galais iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Antkaklė ramentiniais galais iš Stačiūnų kapinyno (Pakruojo r.)
Balnelinių antkaklių galų raida
Pastatų konstrukciniai elementai ir dailidžių įrankiai (Šiaulių apskr.)
Tinkavimo priemonės ir metodai
Muziejininkas Feliksas Bugailiškis
Koklis iš Šiaulių senamiesčio
Šiaulių senamiestyje (Tilžės g. 157) rasti radiniai: raktas ir pypkė
Koklis iš Šiaulių senamiesčio (Tilžės g. 157)
Žuvininkų (Salduvės) piliakalnis (Šiaulių m.)
Žuvininkų (Salduvės) piliakalnis (Šiaulių m.)
Žuvininkų (Salduvės) piliakalnis (Šiaulių m.)

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Arkliavagio byla
Arkliavagio sulaikymas, apklausa ir nuosprendis.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Arkliavagio byla
Arkliavagio sulaikymas, apklausa ir nuosprendis.
Vyko tardymas gerbiamojo...

Antonimų pora [vežimas–šapas]
Ant kito šapą pamato, o ant savęs nė vežimo [nemato]. Ant savęs nė vežimo nemato, o ant kito ir šapelį pamatys. Ant kito rega vežimą, o ant savęs nė šapelio.
„Antonimų žodynas“

Antonimų pora [vežimas–šiaudas]
Ant kito matai šiaudą, o ant savęs – nė vežimo.
„Antonimų žodynas“

Antonimų pora [vežimas–šiaudas]
Ant kito matai šiaudą, o ant savęs – nė vežimo.
„Lietuvių kalbos žodynas“

Padavimas apie Jurgaičių kalną (Šiaulių r.)
Ant kalno žmonės apsižadėdami stato kryžius. Pasakojama, kad seniau čia buvusi bažnyčia, bet dėl žmonių nuodėmių prasmegusi žemėn. Kartais Velykų rytą ant kalno girdėti skambinant varpais.
Padavimas [Stebuklingas kalnas]

Padavimas apie Kuršėnų (Šiaulių r.) ir Papilės (Akmenės r.) pavadinimų kilmę
Nušienavę pievas ūkininkai šieną palikdavo ant Ventos kranto. Išsiliejusi upė šieną nuplaudavo ir ūkininkai klausdavo "Kur šienas?", o kiti, radę šieno, džiaugdavos "Ir vėl kas šieną papylė".
Padavimas [Kuršėnai ir Papilė]

BsTB 13 35-10 Pasaka AT 1640 [Jonas galijotas]
Jonas galijotas ant kaktos užsirašė "šimtą muša" ir išėjo į pasaulį. Jis pateko pas karalių, kuris iš pradžių vaišino, vėliau liepė užmušti už miesto esančius liūtus. Jeigu Jonas tai padarys, karalius pažadėjo pusę karalystės ir dukterį. Kai liūtai išgirdo, kad vyras ateina, puolė vytis. Jonas, pribėgęs upę, įšoko į medį, liūtai puolė ant vandenyje matomo šešėlio ir neišlipo. Vyras ištraukė liūtus. Atvažiavus karaliaus tarnui, vyras sudėjo liūtus į vežimą ir grįžo į miestą.
[Jonas galijotas]

Atgal