VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=14974&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Šakyna

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Šakyna sen.

ČIA GIMĖ:
Rimavičius, Antanas
Kelpšas, Vincentas

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Šakynos koplyčia (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčia (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios planas (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios interjero ir eksterjero detalės (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios altorius (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios interjeras (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios interjeras (Šiaulių r.)
Šakynos koplyčios interjeras (Šiaulių r.)
Kun. Varanavičiaus portretas (Šakynos koplyčia, Šiaulių r.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Lazdos krivūlės ir sargybos lazdos Lazda 3 kilusi iš Šakynos bžk., Šiaulių apskr.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Mįslė apie dalgio pustymą ir leksema [žirgas]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mįslė apie dalgio pustymą ir leksema [žirgas]

Žirgas žvengia

BsTB 2 105-50 Sakmė – Laumės ir kūdikis
Kartą kaime gyveno dvi moterys – viena buvo gera, o kita pavydi (užvydelninka). Kartą geroji moteris, kuri buvo neturtinga (biedna), nuėjo rugių rišti ir kūdikį kartu nusinešė. Grįždama namo, vaiką pasiimti pamiršo. Prisiminusi, parbėgo į lauką, išgirdo laumes jos vaiką liūliuojant „Aa aa, mana vaiks“ ir apalpo. Ryte rado savo kūdikį po beržu lopšyje gražiai aprengtą ir auksu apipiltą. Tada pavydžioji kaimynė savo kūdikį gražiai aprengė ir paliko pagiryje. Grįžusi paklausyti ką laumės dainuojančios, išgirdo „Aa aa, meškos vaiks!“ Sulaukusi aušros, paskvietė kaimynę, kad padėtų auksą parnešti, bet pagiry rado beržą nulaužtą ir vaiką sudraskytą.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal