VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=15076&back=home

VIETOS VARDAS: Joniškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Šiauliai apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Gaižaičiai sen.
Gataučiai sen.
Joniškis sen.
Kepaliai sen.
Kriukai sen.
Rudiškiai sen.
Satkūnai sen.
Saugėlaukis sen.
Skaistgiris sen.
Žagarė sen.
Joniškis m.
Žagarė m.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
BsTB 12 212-41 Karavyko kryžiai Mato Slančiausko tautosakos rinkinyje Matas Slančiauskas pažymi, kad tokie kryžiai būdingi šiauliškiams: „Karavyko kryžius daug stato po du, po tris kitam sodžiuj po šiauliškius = pakuršiečius, bet Žemaičiuos ir Lietuvoj 1900 m. vaikščiodams nemačiau“.
Pentagrama „Velnio kryžius“ LMD I 1063(45) Spėjama vieta.

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Joniškis, r. sav., , , Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ VAIZDAI:
Pentagrama „Velnio kryžius“ LMD I 1063(45)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 100 + 101 [Šuns ir vilko draugystė]
Vilkas padeda šuniui atgauti gaspadorių palankumą. Šuo pakviečia vilką į vestuves, vilkas neištvėręs iš linksmumo ima staugti.
1974 redaguota versija

BsTB 12 189-24 Liaudies medicina [Geltos gydymas]
Sergant gelta daro morkų vonias, žiūri į prikūrentą, žėruojantį pečių.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 181-44 Tikėjimas [Iš šūdvabalio vaikų spėja derlių]
Jei po šūdvabalio pirmomis kojomis šūdvabalio vaikai, tai pirmieji javai bus geresni, jei po vidutinėmis, tai vidutiniai, jei po paskutinėm – paskutiniai.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 181-45 Tikėjimas [Kada avižas sėti]
Kai treininė žydi, laikas avižas sėti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 181-46 Tikėjimas [Kada geriau sėti miežius]
Kad ankstyvieji rugiai pavasarį geresni, tai ir miežius reikia anksti sėti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 181-47 Tikėjimas [Kada sėti miežius]
Miežius sėjant, savaitės skaitos atbulai, t. y. nuo šventos Onos lig šventam Jurgiui. Ankstyvoji sėja – dvyliktoj ir vienuoliktoj; dešimtoji – žolių nedėlia; vėlyvoji – devintoj ir aštuntoj; paskutiniai – septintoj; pasilikėliai sėja ir švento Jono vilijoj penktoj nedėlioj.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 181-48 Tikėjimas [Per kryžiaunas dienas visada užšąla]
Ant kryžiaunų dienų (trys dienos prieš Šeštines) tai mažne visados užšąla.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-50 Tikėjimas [Kada nereikia sėti miežių]
Nereikia miežių sėti, kai rugiai bambly (kol neišplaukėję, nesusidarę varpos).
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 181-49 Tikėjimas [Kada sėti miežius]
Miežių sėjos pradžią rodo rugių, apynių, šermukšnio, pušų, kadugių augimas ir žydėjimas.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-52 Priežodis [Linus sėjant reikia kantrybės]
Linus sėti reik kantrybę turėti.
Priežodis, redaguotas 2004

BsTB 12 182-53 Tikėjimas [Kada linus sėti]
Kas sėja linus anksti, mažai naudos turi, o kas vėlai – daug.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-54 Tikėjimas [Linus sėja per šv. Petronėlę]
Linus stengiasi sėti Petronėlės dienoj; bet kartais sako, kad Petronėlė nusirauna pati (nelieka ką rauti).
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-55 Tikėjimas [Vieversys rodo, iki kada galima javus sėti]
Javus sėja, kol vieversys aukštyn kyla giedodamas.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-56 Tikėjimas [Iš gandro elgesio spėja, kokie bus metai]
Iš gandro elgesio su kiaušiniais, gandriukais spėja, kokie bus metai.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-57 Tikėjimas [Alksnio žirginiai pataiso sveikatą]
Alksnio žirginiai žmogui pataiso sveikatą.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-58 Tikėjimas [Beržų, lazdynų žirginių gausa pranašauja derlių]
Jei buvo žiemą beržai pilni žirginių, tai bus rugių, jei lazdynai – tai bus miežių.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-59 Tikėjimas [Epušės pupelių gausa pranašauja avižų derlių]
Jei buvo apušės (drebulės) pilnos pupelių (žirginių), tai avižų skalsą rodo.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-60 Tikėjimas [Vinkšnos vaisių gausa pranašauja žirnių derlių]
Vinkšnos pilnos vaisių – bus žirnių.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-61 Tikėjimas [Rugiai žydi, kai bijūnai žydi]
Kada pinavija (biliūnas) žydž, tai ir rugiai žydž.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-62 Tikėjimas [Javai augdami kartą turi suvargti]
Jei rugiai augdami nesuvargsta želmenuose, suvargsta plaukdami.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 182-63 Tikėjimas [Nuo švento Jono dienos keičiasi oras]
Iki švento Jono dienos sausi orai (niekas lietaus negali išmelsti), po to – lietus (ir vienos bobos meldimo pakanka).
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-64 Tikėjimas [Nuo švento Jono dienos mažėja uodų]
Prieš švento Jono dieną uodų gausybė, po to jų mažėja.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-65 Priežodis [Švents Jons – menks pons: da nieko nėra]
Iki švento Jono dar jokio derliaus nėra.
Priežodis, redaguotas 2004

BsTB 12 183-66 Tikėjimas [Kada gegutė nustoja kukuoti]
Su miežio akuotu gegužė užsiryja (užspringsta) – nustoja kukuoti, kai miežiai ima plaukti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-67 Tikėjimas [Kai avižos plaukia, ant dirvonų blusų pilna]
Avižom plaukiant, ir ant dirvonų blusų pilna.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-68 Tikėjimas [Lietaus ir giedros žala]
Lytus pusę bado tepadaro, giedra – čielą.
Tikėjimas, redaguotas2004

BsTB 12 183-69 Tikėjimas [Iš vaikų žaidimų, spėja kokie bus metai]
Jei vaikai pavasarį kukulėlius ploja, bus geri metai, jei su akmenėliais žaidžia – blogi.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-70 Tikėjimas [Žolių žydėjimas rodo, kada laikas šieną pjauti]
Kada vienos žolės pievose peržydėję, kitos dar žydi, laikas šieną pjauti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-71 Tikėjimas [Škapliernos dieną pempė išskrenda]
Ant Škapliernos (16 liepos) pempė išskrenda.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-72 Tikėjimas [Iš šermukšnių uogų gausos spėja, koks bus ruduo]
Kada šermukšniai pilni uogų, bus lytingas ruduo.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-73 Tikėjimas [Apie švento Jokūbo dieną]
Ant švento Jokūbo virkščia kele, ropė – pelene, mergos marčios vakaruoj.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-74 Tikėjimas [Žirniai ir riešutai subręsta tuo pačiu metu]
Kad jau žirnių yra pribrendusių, tai ir riešutų yra.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-75 Tikėjimas [Rugius pjauna, kai rugio grūdas kietas]
Kad jau rugio grūdas kietas, tai reikia pjauti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-76 Tikėjimas [Apie rugių brangumą spėja iš jų palinkimo]
Kad rugiai į Rygos pusę palinkę, tai bus brangūs, kad į namų, tai pigūs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-77 Tikėjimas [Po prasto rugių derliaus būna daug mergų su vaikais]
Jei prastas rugių derlius, kitą metą daug mergų su vaikais.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-78 Tikėjimas [Rugiai byra vežant, byrės ir kuliant]
Kad byra rugiai vežant, tai byrės ir kuliant.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 183-79 [Šventa Ona gera žmona]
Šventa Ona gera žmona. Ji duoną kepė, su smetona tepė.
Tekstas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-80 Tikėjimas [Pyragai baltesni bus, jei kviečiai nenuruduos]
Kviečius pjaunant, nereik laukti nuruduojant, tai bus baltesni pyragai.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-81 Tikėjimas [Gandras pamatęs rugių gubas, veda vaikus iš lizdo]
Gužas (garnys) kai pamato rugių gubas, tuoj veda vaikus iš lizdo.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-82 Tikėjimas [Baltramiejaus dieną gandrai išskrenda]
Ant švento Baltramiejaus gužai išlekia.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-83 Tikėjimas [Kopūstai, kai išgirsta spragilo balsą, ima galvas sukti]
Kopūstai, kai išgirsta spragilo balsą, ima galvas sukti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-84 Tikėjimas [Iš miško, lapų spalvos sprendžia, kada rugius sėti]
Kada miškai ima gelsti, raudonuoti (lapai), laikas rugius sėti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-85 Tikėjimas [Jei baravykai nesukirmiję, rugiai nekirmis]
Kad baravykai nekirmija, tai ir pasėtų rugių kirminai nekirs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-86 Tikėjimas [Kad kirminai rugius kirs, tai ir pats turėsi ko kirsti]
Kad kirminai rugius kirs, tai ir pats turėsi ko kirsti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-87 Tikėjimas [Kviečius sėja, kai mėnulio danguje nėra]
Kviečius sėjant, žiūri, kad mėnulio danguje nebūtų.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-88 Tikėjimas [Pirmoji šalna augalams nekenkia]
Pirmoji šalna augalų negadina.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-89 Tikėjimas [Jei nelijo po pirmųjų šalnų, greit nelis]
Jei po pirmųjų šalnų tris dienas lietaus nebuvo, tai greit nelis.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-90 Tikėjimas [Šilinės dieną išskrenda kregždės]
Ant Šilinės (8 rugsėjo) kregždė išlek.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-91 Tikėjimas [Kai avižos vaikas su vaiku, tai avižos bus skalsios]
Kad avižos vaikas su vaiku, tai bus skalsios.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-92 Tikėjimas [Kai nubyra linų laiškai, laikas juos rauti]
Kai nubyra linų laiškai, laikas juos rauti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-93 Tikėjimas [Apie šv. Mykolą prasideda bobų vasara]
Apie šventą Mykolą prasideda gražus oras – bobų vasara. kolą, randas graži pagada. Kiti sako: bobų vasara!
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-94 Paprotys [Pirmasis laukus nuėmęs skelbia rudens pradžią]
Pirmasis laukus nuėmęs, su paskutiniu vežimu važiuodamas šūkauja: „Ruduo, ruduo, ruduo!..“
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 184-95 Tikėjimas [Iš pelių lizdų spėja apie būsimus potvynius ir žiemą]
Kad pelių lizdai aukštai javuose ar žolėse sunešti, tai bus potvyniai ar gili žiema.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-96 Tikėjimas [Kokioje mėnulio fazėje iškrenta pirmasis sniegas, tokioje ateina ir žiema]
Kokiu mėnesiu pasirodys pirmasis sniegas, tokiu ir žiema kris: jei pilnu – pilnu, jei galu – galu.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-97 Tikėjimas [Lietus rudenį pranašauja gilią žiemą]
Rudenyj lyja – tai žiema patalą taisos.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-98 Priežodis [Be patalo žiema neguls]
Be patalo žiema neguls
Priežodis, redaguotas 2004

BsTB 12 185-99 Tikėjimas [Gulbės pranašauja sniegą]
Kad gulbės lekia, tai po trijų dienų snigs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-100 Tikėjimas [Angelų sargų dieną prasideda žiema]
Ant Aniuolų sargų tankiai žiema pasirodo.
-98

BsTB 12 185-101 Tikėjimas [Pirmožiemis dar nepranašauja žiemos]
Pirmožiemis tankiai apgauna.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-102 Tikėjimas [Kiek dienų truks pirmožiemis, tiek bus atlydžių]
Kelias dienas pirmožiemis pastovės, tai tiek bus atlydžių per žiemą(?).
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-103 Būrimai [Iš paukščių, gyvūnų kaulų, organų spėja, kokia bus žiema]
Žąsies krūtinės kaulas, kiaulės blužnies išvaizda pranašauja, kokia bus žiema.
Būrimai, redaguoti 2004

BsTB 12 185-104 Tikėjimas [Šv. Simonas judina žiemą]
Simo – Judai (28 spalinio) žiemą judina.
tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-105 Tikėjimas [Iš Visų šventų dienos spėja, kokia bus švento Jurgio diena]
Visi šventi su ledu – šventas Jurgis (bus) su lapu.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-106 Tikėjimas [Iš rudens orų spėja apie orus nuo šv. Jurgio iki šv. Onos]
Kokie laikai nuo rudenio po Visų šventų ligi Grabnyčių, tai tokie bus nuo švento Jurgio ligi šventos Onos.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-107 Tikėjimas [Iš rudens orų spėja pavasario, vasaros orus]
Rūkas, šerkšnas, lijundros, sniegas, giedros dienos tam tikromis savaitėmis ir mėnesiais prognozuoja ateinančius pavasario ir vasaros orus.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-108 Tikėjimas [Iš saulės atgrįžimo spėja žiemos orus]
Jei prieš atgrįžimą saulės tvirtai šąla, tai paskui bus nešalta žiema.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-109 Tikėjimas [Lijundra po Visų šventų parodo, kada linus sėti]
Kokiose dienose po Visų šventų būna lijundra, tai pavasarį tose dienose reikia linus sėti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 185-110 Tikėjimas [Širkšnis pranašauja gerus metus]
Širkšnies dienos pavasarį pranašauja gerus orus ar lietų su griaustiniu.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-111 Tikėjimas [Kalėdas lygina su švento Jono diena]
Kalėdos lyginas su šventu Jonu, tik šventas Jonas Kūčių dienoj esąs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-112 Priežodis [Par adventą dvasia šventa. Po Kalėdų lipk ant grėdų]
Par adventą dvasia šventa. Po Kalėdų lipk ant grėdų.
Priežodžiai, redaguoti 2004

BsTB 12 186-113 Priežodis [Advento metu ūkanotos dienos]
Ūkanos dienos – kai advente.
Priežodis, redaguotas 2004

BsTB 12 186-114 [Dvieilis apie Mikalojaus dieną]
Labas ryts Mikalojus (6 diena gruodžiaus), Tav išgrauš gaspadorius.
Tekstas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-115 Priežodis [Mykolas – tai gyvųjų dūšių palaidims (metų gals)]
Mykolas – tai gyvųjų dūšių palaidims (metų gals).
Posakis, redaguotas2004

BsTB 12 186-116 Tikėjimas [Laikas nuo Kalėdų iki Grabnyčių prilygsta vasaros laikui]
Nuo Kalėdų ligi Grabnyčių tas laiks sulygsta su vasaros darbymečiais: šienpjūtis, rugpjūtis – Grabnyčios, šventa Ona.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-117 Tikėjimas [Grabnyčios – pusė žiemos]
Grabnyčios – jau pusė žiemos.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-118 Tikėjimas [Iš Grabnyčių saulėtekio spėja apie šienapjūtę]
Jeigu per Grabnyčias saulė gražiai teka, tai bus graži šienapjūtė.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 186-119 Priežodis [Lig švento Jurgio turėk ir ožkai]
Nuo Grabnyčių jau daugumas skaito nedėlias lig šventam Jurgiui: „Lig švento Jurgio turėk ir ožkai!“.
Priežodis, redaguotas 2004

BsTB 12 186 Tikėjimai apie mėnesius
Gruodžio mėnesį gyvuoliai nesveiki: nugrubę, nušašę. Patys šalčiai…
Tekstas, redaguotas 2004

BsTB 12 187-1 Liaudies medicina [Akių skausmo gydymas]
Akių skausmą gydo šviežiu moliu, nuskusta bulve, pypkės syvais, šaltinio vandeniu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-2 Liaudies medicina [Akių puškelių gydymas]
Akyse esančius puškelius (pūsleles) pragrando su cukrumi.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-3 Liaudies medicina [Gydymas, kai akyse plaukai auga]
Kai akyse plaukai auga, pešioja plauką.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-4 Liaudies medicina [Akies krislo gydymas]
Akies krislą gydo akis laižant liežuviu, leidžia į akį vėžio girnelę.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-5 Liaudies medicina [Akies miežio gydymas]
Akies miežį gydo miežį pabadinėjant su miežio grūdo drūtgaliu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-6 Liaudies medicina [Nušalimo gydymas]
Nušalusią vietą sniegu trina, į šaltą vandenį kiša.
Liaudies medicina

BsTB 12 187-7 Liaudies medicina [Ausies skausmo, užkurtimo gydymas]
Ausies skausmas, užkurtimas gydomas smilkant burkštinį (gintarą). Nebalytą drobę privaškuoja, susuka į piltuvėlio formos tūtelę ir įstato į ausį. Viršutinį galą uždega ir degina, kol pridega iki ausies.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-8 Liaudies medicina [Burnos ligų gydymas]
Burnai išgedus, mazgoja ją su krišpuolu (krištolu) vandenyj.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 187-9 Liaudies medicina [Čerplaukio (pūlinio nago uždegimo) gydymas]
Čerplaukis (pūlinis nago uždegimas) gydomas vaistais iš devynių mosčių. Pirmiausia ant skaudamos vietos deda rugių varpas, per jas lieja vandenį. Mostį verda iš parako, činčibiero, muilo, pipirų ankščių, tabokos, česnakų, deguto.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-10 Liaudies medicina [Geliančio danties gydymas]
Ant geliančio danties deda vatos, kurią pamirko į kamparo, arielkos, petroliejaus (žibalo) tirpalą. Smilko į burną drignių grūdais.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-11 Liaudies medicina [Dedervinės gydymas]
Dedervinę gydo lango rasa, trina muse.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-12 Liaudies medicina [Dieglio gydymas]
Kai dieglys duria, geria sugrūstus lydekos žandus, valgo duoną, ant kurios kiaulės kraujo užlašinta, deda ką karštą, žemės, leidžia kraują.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-13 Liaudies medicina [Drognio (tymų) gydymas]
Drognį (tymus) gydo kumelės pienu, suvirintom ropelėm (perkonropė? dedešva? skleistenis?) iš griovių ūlyčios pakraščiuose, naudoja kūkalius (rauges).
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-14 Liaudies medicina [Drugio gydymas]
Sergant drugiu geria suvirintus avižų šiaudus, kurmio kraujo; drugžolių. Tošį ant kaktos, ant akių deda, į padlienos (dvėsenos mėsa, padvėsęs gyvulys) vidurius lenda.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-15 Liaudies medicina [Dusulio, troškulio gydymas]
Sergant dusuliu, rūko (smilko?) senų dilgynių stiebelius, geria žemųjų pievų dagilių, puplaiškių arbatą.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-16 Liaudies medicina [„Dvasia smirdžia“: blogo burnos kvapo gydymas]
Kai dvasia smirdi (blogas burnos kvapas), gydo silkės pieniais.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-17 Liaudies medicina [Džiovos, sukatos gydymas]
Džiovą, sukatą gydo salyklo, duonos tešlos voniomis.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-18 Liaudies medicina [Ėdamosios ligos, kaulyčios gydymas]
Sergant ėdamaja liga, kaulyčia karvelį pusiau perkerta. Jį gyvą ir šiltą deda ant skaudamos vietos, skausmui numalšinti.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 188-19 Liaudies medicina [Gydymas primušus kojas (pritrynus pūslę)]
Kai einant kojas primuša (pritrina pūslę), merkia į šaltą vandenį, sugrūstas gudnotres tveria.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-20 Liaudies medicina [Gydymas, kai galvos vaikų nušašusios]
Kai galvos vaikų nušašusios, plauna miškinių mieželių nuoviru, tepa su žąsienos nesūdytais taukais.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-21 Liaudies medicina [Galvos skausmo ar garais suėmus (apgaravus) gydymas]
Kai galvą skauda ar garais suėmus (apgaravus) deda rūgščių kopūstų, burokų skilčių, su rūgščia mazgoja, sūriu vandeniu ar sniegu apriša.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-22 Liaudies medicina [Gangrenos, karbunkulo (šunvotės) gydymas]
Sergant gangrina (gangrena), karbunkula (šunvote) aprišama česnaku su medum, karvašūdžiu, tabaku, rūgusiu pienu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-23 Liaudies medicina [Garais (smalkėm) apgaravusio ligonio gydymas]
Garais (smalkėm) nutroškusį (nuslopusį) velka į lauką, trina su sniegu smilkinius.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-25 Liaudies medicina [Gerklės skausmo, kaklo užėmimimo gydymas]
Gerklės skausmą, kaklo užėmimimą gydo karštais pelenim, brauko iš viršaus su šiltu vandeniu ir muilu; medaus su baltuoju imbieru iš vidaus tepa, balto šunšūdžio su medum suvirinus geria ir iš viršaus tveria šiltą.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-26 Liaudies medicina [Girgždėlės gydymas]
Girgždelę riša šilkiniu kaspinu, šluotos ryšiu, vilnoniu sumezgiotu siūlu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-27 Liaudies medicina [Glimštelėjus, išnirusio sąnario gydymas]
Glimštelėjus ar išnirus sąnariui traukia, atitaiso, su kumparu (kamparu) trina.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-28 Liaudies medicina [Grižo mažiems vaikams gydymas]
Kai vaikai sega grižu, deda sliekus prie bambos, juodas vilnas su kamparu ir arielka, iš didelio vyro kelinių tarpšakio iškirpę smilko.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-29 Liaudies medicina [Gumbo gydymas]
Kai gumbas, širdį smaugia, geria sviesto rasalą, moters pieną, tabaką, kad vemtų.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-30 Liaudies medicina [Guzo, gumbo, skaudulio gydymas]
Guzą, gumbą, skaudulį gydo bičklijais (bičių pikiu). Tepa tepalu, kurį verda iš medaus, rugių miltų, muilo, cibulių.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 189-31 Liaudies medicina [Gydymas gyvatei įkirtus]
Įkirtus gyvatei neleidžia eiti į pastogę, varlės kurkulus prie žaizdos prideda.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-32 Liaudies medicina [Gydymas nuo alkoholizmo]
Reik nabašninkui į burną įkišti piningą – kapeiką ar dvi, tas išėmus įmerkti į degtinę ir duot gert, tai tas daugiaus nebenorės.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-33 Liaudies medicina [Gydymas nuo išgąsčio, priepuolio, priemėčio]
Nuo išgąsčio, priepuolio, priemėčio smilko su to plaukais, nuo ko nusigando, su šventintom žolėm, rūtom ir rugių miltais. Činčibierą vandenyje išmirkę, švento Ignacijušo (Ignacijaus) vandenio duoda gerti ir prausia.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-34 Liaudies medicina [Iššutusių kojų tarppirščių gydymas]
Iššutusius kojų tarppirščius išpina ruginiais šiaudais, ruginiais miltais barsto, tošų degutu tepa, obelų, juodalksnio ar gelžo žolių (gysločių) lapus tveria, su vilnoniais aunas.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-35 Liaudies medicina [Gydymas iššutus vaikų rietams]
Iššutus vaikų rietams su kinvarpais barsto.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-36 Liaudies medicina [Kaltūno gydymas]
Kad iš plaukų pranyktų kaltūnas, reikia grabnyčine žvake pagal apačią plaukus nusvilinti.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-37 Liaudies medicina [Karpų gydymas]
Karpas gydo kiaulpienių pienais.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-38 Liaudies medicina [Karštinės, šiltinės gydymas]
Pajutus pirmuosius ligos požymius išgeria stiklinę mielių.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-39 Liaudies medicina [Kaškio, niežų, suskio gydymas]
Kaškį, niežus, suskį gydo debesylų šaknim, suskio žole (vėdrynu?), pirties pelenais vantą apvolioję periasi.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-40 Liaudies medicina [Gydymas nuo kaulų gėlos, sausgėlos]
Kaulų gėlai, sausgėlai gydyti naudoja maitkaulių smegenis.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 190-41 Liaudies medicina [Gydymas nuo kirminų]
Kirminus viduriuose gydo lisniku (citvaru – citvarinio kiečio (Artemisia Cina) nesubrendusiomis žiedų galvutėmis) su medum, su silke.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-42 Liaudies medicina [Knystelėjimo, nusigandimo gydymas]
Knystelėjus, nusigandus reikia nusispjaut; šalto vandenio, apsisūdžius su druska, užgert; su švęstom žolėm susismilkyt.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-46 Liaudies medicina [„Lekiančiosios ugnies“ (besimėtančio po kūną išbėrimo) gydymas]
Lekiančiosios ugnies gydymui degina pupų lazdas ir sumaišo su saldžiais paviršiais, tepa tas pūsleles.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-43 Liaudies medicina [Kosulio gydymas]
Kosulį gydo cukrum sudegintu, aviečių arbata.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-44 Liaudies medicina [Kraujavimui sustabdyti]
Kad kraują bėgantį iš opos (žaizdos) suturėtų, deda vortinklius, kukurbezdalį; kiaulšūdį.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-45 Liaudies medicina [Krupio ligos gydymas]
Sergant krupio liga (difteritu?), deda ant krūtinės rupūžes, rupūžę suvirinę su ožkos pienu geria, pypką rūko, kol nusivemia.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-47 Liaudies medicina [Liežuvėlio nukritusio gydymas]
Ležiuvėlį nukritusį atjieško su delnu, nuo nosies galo mieruodami momenio vietą, ir, už plaukų pluokšto paėmę, peša, kol brakštelės, ir iš vidaus su baltuoju imbieru ir medum paspaudo.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-48 Liaudies medicina [Leksos (viduriavimo), trydos gydymas]
Sergant leksa (viduriavimu), tryda, šūdvabuolius suspaudytus, pelenus karštus su vandeniu, saldų pieną, degtinę su druska geria, ant karštos plytos sėdi.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-49 Liaudies medicina [Liežuonio (kojų pirštų iššutimo) gydymas]
Sergant liežuoniu, į kojos tarppirštį įdeda raudonvarį ar kapeiką.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-50 Liaudies medicina [Lūpų nušašimo (pavasarį) gydymas]
Lūpas nugedusias pavasarį gyva varle, su alūnu patrina.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-51 Liaudies medicina [Naujikaulio (navikaulio) gydymas]
Naujikaulį ant kapų su nabašninko kauleliu patrina, poterius sukalba ir vėl tą kaulelį kaip buvus padeda.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-52 Liaudies medicina [Gydymas nudegus, nuplikus]
Nudegus, nuplikus su mielėm tepa, sėmenis sušutintus deda, su katės plaukais barsto.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-53 Liaudies medicina [Nuomario, puolamosios ligos (epilepsijos) gydymas]
Sergant nuomariu, puolamaja liga ligoniui įpjauna į mažąjį pirštelį ir tą kraują jam duoda gert. Moterų pirmojo kūdikio antrosios pusios duod mažo aklo šuniuko išvirinę į vidų to skystimo ir tame jį visą mazgoj.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 191-54 Liaudies medicina [Opos, popos gydymas]
Opą, popą gydo gyvsakiais (sakais), bičklijais (pikiu).
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-55 Liaudies medicina [Gydymas įkandus pagedusiam šuniui]
Įkandus pagedusiam (pasiutusiam) šuniui, tą šunį užmuša, išverdę plaučius duoda suvalgyti, taip pat valgo obelų kempes, ievaro medį, šviną, siutvabalius (karkvabalius).
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-56 Liaudies medicina [Gydymas lūžus kaului]
Palaužtą kaulą sutaiso, gluosneliais apriša, geria raudonvario.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-56 Liaudies medicina [Paširdžių skausmo gydymas]
Paširdžių skausmą (virškinimo sutrikimus?) gydo metylių (pelynų) antpilu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-58 Liaudies medicina [Patrūkus, trūkio gydymas]
Patrūkus, trūkį gavus pirtyse periasi, trūkžoles geria.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-59 Liaudies medicina [Patrūkusių kojos pirštų gydymas]
Patrūkus (suskeldėjus) kojos pirštams su vilnoniu siūlu pariša.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-60 Liaudies medicina [Rakšties gydymas]
Pašiną, rakštį pritveria kiškio taukais ir išvaro rakštį.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-61 Liaudies medicina [Pikšašių, šašbaudžių gydymas]
Piktšašiams (piktvotėms), šašbaudžiams (šašams, piktvotėms) gydyti pripikiuotą mičę su pikiu ir sakais ant galvos uždeda ir kelias dienas palaiko, nuplėšia su visais šašais ir skūra.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-62 Liaudies medicina [Prietvario (šlapimo susilaikymo) gydymas]
Sergant prietvariu geria suvirintą pūslę su ožkos pienu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-63 Liaudies medicina [Skenduolio gaivinimas]
Prigėrusį, skendinį deda į paklodę (drobulę) ir supa, kol vanduo iš vidaus išbėgs.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-64 Liaudies medicina [Rėmens gydymas]
Nuo rėmens valgo baltuosius žirnius, kreidą su vandeniu geria.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-65 Liaudies medicina [Rietenos piršte (nago tvinkimo) gydymas]
Rieteną piršte (nago tvinkimą) gydo žąsšūdžiu.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-66 Liaudies medicina [Rietenos (pienligės) vaiko burnoje gydymas]
Rieteną vaiko burnoje gydo ligonio šlapimu, rožių (raudonųjų erškėtrožių) žiedų arbata mazgoja.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 192-67 Liaudies medicina [Rožės, skaudulio (voties) gydymas]
Rožę gydo rožių lapais, ropelėm; mėlynuoju popieriu su kreida, katšūdžiu su ožkos pienu, kryželiais, medalikėliais, rožančiais, škaplieriais, akmenėliais iš Šidlavos ar Česnakavo (Čestakavo), sidabriniais rubliais. Eina pas tuos, kas moka užkalbėti.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-68 Liaudies medicina [Šlapdrugio gydymas]
Šlapdrugį su vištšūdžiais smilko, kol išverčia į krečiamąjį drugį.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-69 Liaudies medicina [Sutinimų, suputimų gydymas]
Sutinus, suputus geria liubystrų skystimą; šutinasi įvairiose voniose.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-70 Liaudies medicina [Šerių mažiems vaikams naikinimas]
Pirtyje vaiką nutepa su mielėm ir su barzdskučiu nugarą nubrauko – varinėja šerius.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-71 Liaudies medicina [Skorbuto gydymas]
Kai skorbutas dantis ėda, ąžuolo metūgėm arba žievėm, ievom plauna burną.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-72 Liaudies medicina [Gydymas šūddančiui kylant]
Šūddančiui kylant su šiltu vandeniu ir muilu išbrauko, iš vidaus paspaudo su medum ir baltuoju imbieru.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-73 Liaudies medicina [Šunvočių gydymas]
Šunvotes gydo bičklijais (pikiu), vantlapiais. Nupirkę obuolių, ubagam išdalija, kad nebekiltų.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-74 Liaudies medicina [Trandės (tvinkinio) kojos apačioje gydymas]
Atsiradus trandei (kojos pado, kulno ar piršto tvinkiniui) tveria gyvą žaliąją varlę.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-75 Liaudies medicina [Apsinuodijimo gydymas]
Apsinuodijus geria rūgusį pieną.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-76 Liaudies medicina [Užspringus, užsirijus sutrenkia į tarpupetį]
Užspringus, užsirijus sutrenkt į tarpupetį – atšoks.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-77 Liaudies medicina [Vištakio, vištupio gydymas]
Sergant vištakiu, vištupiu, akis tepa vištos taukais.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-78 Liaudies medicina [Irmėdės gydymas]
Irmėde susirgus (kai krečia šaltis, laužo kaulus peršalus, pervargus ar nusigandus) išgerti šiltos bezdų arbatos, atsigult, šiltai susiklostyt, kad prakaitas išmuštų.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 193-79 Tikėjimas [Kad žegulys (žagsulys) praeitų]
Sužegsėję spėlioja, kad „tas ar ta mane minavoj“; jei nustoja žegsėt, tai ir atspėja.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 193-80 Liaudies medicina [Kaklo ligą gydo arbatomis]
Arbatas verda: ramunėlių, liepų žiedų, čiobrų, aviečių, beržų žiedų, puplaiškių, šaltmėčių, šantų, raugarykščių, našlaičių; gerklučių (brunelių) nuo kaklo ligos (difterijos?).
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-81 Liaudies medicina [Gydomosios vonios]
Gydomasias vonias taiso: šieno pabirų, salyklo, duonos maišinio, skruzdėlių; samanų: stogo, tyrelio, nuo akmenų; paukščių lizdų; kiaulšūdžių ir t. t.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-82 Liaudies medicina [Sužeistų vietų gydymas]
Beržų pumpurus apmerkia su degtine: sužeistas vietas gydo.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-83 Liaudies medicina [Sausgėlos (reumato) gydymas]
Musmires sukiša į butelius: gydo sausgėlas.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-84 Liaudies medicina [Išgąsčio gydymas]
Baltlepšės – nuo išgąsčio.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-85 Liaudies medicina [Ilgos ligos gydomos apžadais]
Ilgose ligose būdami daro visokius apžadus: lanko šventas vietas, atlaidus, pasnykauja, aukoja bažnyčiai.
Liaudies medicina, redaguota 2004

BsTB 12 194-1 Tikėjimas [Ilgai telkšantis vanduo pranašauja šlapią vasarą]
Kad pavasaryj, nutirpus sniegui, stovi (ir ant kalnesnių vietų) visur vanduo, nedžiūsta, tai rodo būsiančią šlapią vasarą.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 194-2 Tikėjimas [Varlių kurkimas pranašauja, kokia bus vasara]
Kad pavasaryj varlės kurkia giliose vietose, tai bus sausa vasara; o kad grioviuose ar balų pakraščiuose, tai bus šlapia vasara.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 194-3 Tikėjimas [Iš kiaulių išknistų duobių spėja apie žiemą]
Kad rudenyj kiaulės knisa gilias duobes bulbienose ir kitose dirvose, tai bus gili žiema.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 194-4 Tikėjimas [Pelių ir žiurkių gausa pranašauja blogus metus]
Kad kokį metą yra daug pelių ir žiurkių, tai ateinantys bus blogi metai.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 195-2 Tikėjimas [Kad žąsys į pievas, javus neitų, žąsyčiai būryje laikytųsi]
Kad žąsys, antys į pievas, javus neitų, reikia joms gūžtą taisyti iš spalių. Žąsyčiai pulke laikysis, jei išperėtų kiaušinių kevalai bus surinkti į vieną krūvą.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 195-5 Tikėjimas [Iš krosnies išimtą duoną reikia palaistyti]
Kad duoną iškepus iš po pečiaus išėmus aplaistai, tai dūšaitėm čysčius pasilengvina.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 198-2 Sakmė BlLPK 3315 [Netyčia iškviesti numirėliai]
Latvis Vaišvilas turėjo „Juodąsias knygas“. Jo bernas rado tas knygas ir ėmė skaityti. Į trobą pradėjo rinktis numirėliai, kuriais bernas nemokėjo atsikratyti.
Sakmė, redaguota 2004

BsTB 12 202-12 Sakmė BlLPK 3664 [Raganą, jos dukrą ir mergelę sudegino ant laužo]
Su vaikais bandą ganė ir raganos duktė. Raganos duktė pasitraukė į šalį ir, pasivertusi šarka, atskrido į vaikų būrį. Po to atsivertusi žmogumi grįžo ir vaikams pasakė, ką ta šarka darė. Apie tai sužinoję suaugusieji, raganą, jos dukrą ir pas jas tarnavusią mergelę sudegino - liko nesudegusi tik ledu apšalusi širdis.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 204-16 Sakmė [Moteris atima karvėms pieną] BlLPK 3653
Ryte moteris pirma bandos eidama braukia ranka per rasą ir sako, kad jai pusę pieno. Vaikis pamatęs, su apynasriu rasą braukia ir sako, kad jam visas pienas. Grįžus namo iš apynasrio bėga pienas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 204-19 Sakmė BlLPK 3644 [Kaip įsigyti paparčio žiedą]
Švento Jono naktį papartis žydi. Kas jį nori gauti, turi vidurnaktį papartyne grabnyčios žvake ratą apsibrėžti ir melstis. Po vidurnakčio, prapuolus visoms bjaurybėms, ant paklodės atsiras žibantis paparčio žiedas. Jį reikia po piršto oda įsidėti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 206-21[b] Sakmė [Kaip vilktakas pavirsta vilku]
Vilktakas perlįsdavo per kilpą ar lanką ir pavirsdavo vilku. Per tą pačią kilpą ar lanką atgal grįžęs, atvirsdavo žmogum.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 210-34 Sakmė [Nužiūrėta graži moteris]
Rygoje gražią moterį pagyrė pro šalį einantys ponai. Tai nuo to laiko ji pradėjo nykti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 210-36 Tikėjimas [Užspringsta žmogus, jei kas pavydi]
Pavydas kenkia žmogaus laimei. Jei žmogus užspringsta, sako, kad jam kas pavydi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 237-213 Sakmė [Mirusiojo ranka maišo pieną]
Mirusio vaikelio ranka maišo pieną, kad kuo daugiau grietinės būtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 211-41a Velinio kryžius (pentagrama) [Kad velnias arklių nejodytų]
Kad velnias arklių nejodytų, ant arklio kanopų išraižo keturias penkiakampes žvaigždes.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-44 Užkalbėjimas nuo rožės [Čia aš apkabinu tą baltą, mėlyną ir raudoną rožę]
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios Šventos. Čia aš apkabinu tą baltą, mėlyną ir raudoną rožę.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-45 Užkalbėjimas nuo rožės „Jėzus ėjo į jūrą“
Jėzus ėjo į jūrą, į savo laivą; par jūrą tris rožes nešė, jis turėjo paturėjo rankose, teip, tegul teip rožę, teipogi aš skundžiu.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-46 Užkalbėjimas nuo rožės „Tau yra ta pikta rožė“
Tav yra ta pikta rožė, todėl noriam šiuos žodžius kalbėti nuo tos rožės į mūsų Viešpatį Jėzų. Kad ėjo par vandenis upės, jis turėjo rankoj tris rožes: vieną baltą, antrą mėlyną, trečią raudoną; viena nuvyto, antra nuskendo, trečia pražuvo nuo to žmogaus kūno.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-47 Užkalbėjimas nuo rožės „Jėzus važiavo par vandenis“
Jėzus važiavo par vandenis. Jis turėjo tris rožes rankoje: viena važiavo, antra prisiegė, trečia pražuvo nuo to žmogaus kūno.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-48 Užkalbėjimas nuo dvidešimt šešių rožių
Iš kaktos išsikėlė viena smagenų rožė, antra dantų, trečia širdies, ketvirta gyslių, penkta pieno, šešta kaulų, septinta ležiuvio. Kur aš jums liepsiu, ten jums reikės bėgti. Angels jums plieks ir išgainios, kaip liekno švendres išnaikins.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 213-49 Užkalbėjimas nuo trijų devynių ligų „Jėzus ėjo į jūrą, į savo laivą“
Jėzus ėjo į jūrą, į savo laivą. Jis turėjo tris rožes rankoje: ligą įmetė į jūrą, sveikatą paturėjo rankoje.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-50 Užkalbėjimas nuo mėšlungio, puolamos ligos, slogučių, apžolinimo „Aš nugenu nelabas dvasias...“
Aš nugenu nuo NN (vardas ligonio) nelabas dvasias, slogučius ir visą piktą su trims devynerioms galybėms, su trims devyniais angelais; išdilsi kai dielčius mėnuo, sudžiūsi kai liekno švendrė.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-51 Užkalbėjimas muo visų ligų „Tyra tyra yra dūšelė“
Tyra tyra yra dūšelė! Pono Dievo angelas šią ligą parplėš, perkūnas nuspirs, išdils kai dielčius mėnuo, sudžius kai liekno švendrė, aaa, aaa, aaa. Dieve aukščiausis, būk šičia!
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-52 Užkalbėjimas nuo įvairių ligų „Jėzaus motina, mano motina“
Jėzaus motina, mano motina, tos yra abi viena, stov savo vietoj. Tegul tav Dievs duod mielą sveikatėlę!
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-53 Užkalbėjimas nuo gyvatės įkandimo „Pons Jėzus ir šventas Petras ėjo par žalias ganyklas“
Pons Jėzus ir šventas Petras ėjo par žalias ganyklas, ten sutiko žaltį, gyvatė gulėjo, pono Dievo angelas kalbėjo. Motina švenčiausia Marija prisiegė, kol nuodai išėjo.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-54 Užkalbėjimas nuo gyvatės įkandimo „Žaltys kando vieną kartą, aš kandu tris kartus“
Žaltys kando vieną kartą, aš kandu tris kartus. Ar juods, ar margs, ar pilks žaltys kando vieną kartą?! Aš kandu tris karts, penkis kartus. Sakau aštriai: parkirst. Dievs Tėvs, Sūnus Dievs, Dvasia Šventa; šventas Jonai, šventas Petrai, šventas Dievo kardas, geležinės ekėčios, juodi arkliai tegul tave sutrauko į striugus striunkelius.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-55 Užkalbėjimas nuo gyvatės įkandimo „Jėzus kalba, šventa Marija siekia“
Jėzus kalba, šventa Marija siekia, šventi angelai stovia. + Vardan Dievo Tėvo + ir Sūnaus + ir Dvasios Šventos. Amen.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 214-56 Užkalbėjimas nuo gyvatės įkandimo „Žaltys Ievai dūrė gylį“
Žaltys Ievai dūrė gylį iš savo snapo, Jėzus min su kojom. Devynis kartus amen.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 215-57 Užkalbėjimas nuo blužnies „Tris mylias į pryšakį“
Tris mylias į pryšakį, tris mylias į užpakalį, kas gyven, tas lai žūn.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 215-58 Užkalbėjimas nuo vyvalo (arklių dantenų ligos) „Aštuonias mylias šen...“
Aštuonias mylias šen, aštuonias mylias ten kas gyvs, lai žūn. Šešias mylias šen, šešias mylias ten – kas viduj smaugia, tas lai partrūksta. Dvi mylias ten, dvi mylias šen...
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 215-59 Užkalbėjimas nuo vyvalų (arklių dantenų ligos) „Trys angelai par devynius kalnus...“
Trys angelai par devynius kalnus, trys angelai par devynias mylias eikšite pas švento Petro aukso arklį ir imkite gyvuolio skausmų katras savo dalį ir eikite atgal par devynius kalnus, par devynias mylias, visas vyvalas tegul išdyla kai dielčius mėnuo, tegul sudžiūsta kai liekno švendrė, aaa, aaa, aaa. Dieve aukščiausis, būk čionai!
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 215-60 Užkalbėjimas nuo vyvalo (arklių dantenų ligos) „Balta karvė bėg į jūrą...“
Balta karvė bėg į jūrą ir kitos paskui kitą. Balta šmeižme, par burną laukan!
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 215-61 Užkalbėjimas išnirus kaului „Kaulelis iššokęs iš savo vietos, atgal, kaule, į savo vietą“
Kaulelis iššokęs iš savo vietos, atgal, kaule, į savo vietą, kur Dievs tave sutvėrė. Ai Jėzau, ai Jėzau! Aš ištraukiu visus skausmus par erškėčių karūną, par dagilių krūmą, aš traukiu visus skausmus par akmeną, teslūgstie tynis, tevėstie. Aš noriu gelbėt NN (Joną ar Oną) prė pirmos sveikatos. Paržegnoti ir poterius sukalbėti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-62 Užkalbėjimas nuo kraujo tekėjimo „Dievo Sūnus klėtį kirto“
Dievo Sūnus klėtį kirto, aukso gegnes statydamas, aš uždėjau aukso vartus, kad ten lašai neteškėtų. Devynis kartus amen.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-63 Užkalbėjimas Nuo kraujo tekėjimo „Bint, Sebuskat, Maoonet...“
B + D + Z + K + B + D + Z + OO + K + Bint, Sebuskat, Maoonet, Jėzus, Marija, Juozapai šventas!
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-64 Užkalbėjimas pirmą kartą išleidžiant gyvulius į ganyklą „Šventas angelas saugos...“
Šventas angelas saugos mane ir mano gyvuolėlius. Viešpaties akis nelais loti seną vyžą prieš mano šventą karvutę.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-65 Užkalbėjimas nuo raganų „Jūs piktos raganos, lėkit oru į jūras...“
Parsižegnojus sukalba poterius ir prašo, kad pasiliktų karvutėm tas gerumas, koks buvęs, kad tekėtų trys pieno upelės iš karvučių spenelių. O piktos raganos galą gautų, kas pikta nori kirsti, tegul akmenį kerta.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-66 Užkalbėjimas, kad bičių spiečius atskristų „Modu, medu, kire, gane...“
Modu, medu, kire, gane, kadu, alnas, mesa, lama, pine, linde, tutule, kurvu, vurvu, vari, kurvu, valgu, amen, paskui, amen, kaiden, peidu, neben, kas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 216-67 Užkalbėjimas bičių spiečiui privilioti „Bitelės, ateikit į mano darželį...“
Eina apie darželį su laumšluote ir kalba žodžius. Kviečia biteles ateiti į darželį — čia angelų lovaitės, minkšti patalėliai. Dievo prašo žegnoti darželį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-68 Užkalbėjimas gaisro ugniai sustabdyti „Ugnis! Tu karšta liepsna...“
Kreipiasi į ugnį, prašo, kad ji tylėtų, toliau neeitų. Žegnojasi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-69 Užkalbėjimas gaisro ugniai sustabdyti „O Viešpatie, teip galėjai gesinti tą ugnį...“
Kreipiasi į Viešpatį – kaip Viešpats galėjo gesinti tą ugnį, kur trys angelai sėdėjo, taip jis gali ugnies liepsną užgesyti. Jis perkūną leido, jam kelią pažymėjo [kuriuo perkūnui leidžiama eiti]. Tegul dangiškas Tėvas saugo žmones nuo nelaimių.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-70 Užkalbėjimas [Kad apsaugotų javų laukus]
Prieš saulėtekį nuėjus į mišką parsinešt šermukšnių, smulkiai sukapot ir subėrus į sėklą sumaišyt. Prašo, kad Dievas aptvertų laukus su geležies ir plieno tvora. Kas bloga linki, tegul tam auga dagiliai ir usnys.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-70 Užkalbėjimas [Kad apsaugotų javų laukus]
Prieš saulėtekį nuėjus į mišką parsinešt šermukšnių, smulkiai sukapot ir subėrus į sėklą sumaišyt. Prašo, kad Dievas aptvertų laukus su geležies ir plieno tvora. Kas bloga linki, tegul tam auga dagiliai ir usnys.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 217-71 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytų ir paleistų]
Kai vagys norėjo Nazarete pavogti Jėzų, Marija liepė Petrui juos surišti. Tegul stovi kai stulpas ar stiebas, kol ji ar jis suskaitys lietaus lašus, žvaigždes danguje. Paleidimas vagies: eina prieš saulę tris kartus, duoda per snukį, tegul eina.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-71 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytų ir paleistų]
Kai vagys norėjo Nazarete pavogti Jėzų, Marija liepė Petrui juos surišti. Tegul stovi kai stulpas ar stiebas, kol ji ar jis suskaitys lietaus lašus, žvaigždes danguje. Paleidimas vagies: eina prieš saulę tris kartus, duoda per snukį, tegul eina.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 217-72 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytų ir paleistų]
Kai Jėzus bėgo į Egiptą, ten buvo žmogžudžiai ir vagys. Petrui, Marijai liepia rišti vagį. Tegul jis stovi kai medis ir žiūri kai ožys. Vagį paleidžia: tris kartus prieš saulę eina, tris kartus duoda per snukį kairės rankos rankove.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 217-72 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytų ir paleistų]
Kai Jėzus bėgo į Egiptą, ten buvo žmogžudžiai ir vagys. Petrui, Marijai liepia rišti vagį. Tegul jis stovi kai medis ir žiūri kai ožys. Vagį paleidžia: tris kartus prieš saulę eina, tris kartus duoda per snukį kairės rankos rankove.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 218-73 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytum ir pavogtą daiktą sugrąžintum]
Su kirviu ar su peiliu tris skiedreles nuo to slanksčio, per kurį vagis yra peržengęs, padrožia. Numauna ratą nuo ašies ir įdeda tas skiedreles į stebulę. Užmauna ant ašies ratą ir apsuka tris kartus prieš saulę. Šventos Trejybės prašo, kad vagiui nebūtų ramybės ir pavogtą daiktą atgal atneštų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 218-73 Užkalbėjimas [Kad vagį sulaikytum ir pavogtą daiktą sugrąžintum]
Su kirviu ar su peiliu tris skiedreles nuo to slanksčio, per kurį vagis yra peržengęs, padrožia. Numauna ratą nuo ašies ir įdeda tas skiedreles į stebulę. Užmauna ant ašies ratą ir apsuka tris kartus prieš saulę. Šventos Trejybės prašo, kad vagiui nebūtų ramybės ir pavogtą daiktą atgal atneštų.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 218-74 Tikėjimas [Nelaimingos metuose dienos]
Išvardijama daugiau kaip 30 nelaimingų dienų. Tomis dienomis nereikai pradėti jokio darbo, neeiti į kelionę, nevesti, nekrikštyti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 218-74 Tikėjimas [Nelaimingos metuose dienos]
Išvardijama daugiau kaip 30 nelaimingų dienų. Tomis dienomis nereikai pradėti jokio darbo, neeiti į kelionę, nevesti, nekrikštyti.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 218-75 Užkalbėjimas [Nuo šuns įkandimo]
Duoną su sviestu ar su medum aptepus ir ant to parašyt žodžius ir duot ligoniui suvalgyt. Taip pat rašo ir ant popierėlio, jį suvalgo su medum ar sviestu. Kalba: Pons Jėzus važiavo par marias, turėjo tris rožes. Vieną įmetė į marias, o dvi – vieną rankoj turėjo, antrą antroj, ir katra rožė turėjo devynių angelų galybę. Gydyti gali tik antrasis vaikas.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 221-88 Sakmė [Ubagas iš jaujos išvaro svirplius]
Skablauckų jaujoje buvo gausybė svirplių. Ubagas nakvojęs jaujoje, šnabždėdamas žirnių virkščiom aptrynė pečių ir jas išmetė pro langą. Svirpliai pradėjo lėkti pro langą.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 221-88 Sakmė [Ubagas iš jaujos išvaro svirplius]
Skablauckų jaujoje buvo gausybė svirplių. Ubagas nakvojęs jaujoje, šnabždėdamas žirnių virkščiom aptrynė pečių ir jas išmetė pro langą. Svirpliai pradėjo lėkti pro langą.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 222-94 Tikėjimas [Merginoms slenka plaukai, kai kas pasigėri]
Kad mergėms plaukai slenka nuo galvos, tai esą kas nors pasigėrėję.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 222-94 Tikėjimas [Merginoms slenka plaukai, kai kas pasigėri]
Kad mergėms plaukai slenka nuo galvos, tai esą kas nors pasigėrėję.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 222-95 Tikėjimas [Žuvys nužiūrėtos ima nykti]
Kad kur žiuvių yra, o kad kas į jas užvydėdams pasižiūr, tai jos ir nykst.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 222-95 Tikėjimas [Žuvys nužiūrėtos ima nykti]
Kad kur žiuvių yra, o kad kas į jas užvydėdams pasižiūr, tai jos ir nykst.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 223-108 Tikėjimas [Šuns kaukimas pranašauja mirtį, nelaimę]
Šuva kaukia – myris, ugnis ar kita kokia nelaimė.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 223-108 Tikėjimas [Šuns kaukimas pranašauja mirtį, nelaimę]
Šuva kaukia – myris, ugnis ar kita kokia nelaimė.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 225-122 Tikėjimas [Kad parsinešta višta atgal nebėgtų]
Kad parsinešta višta atgal nebėgtų, reikia snapą ir kojas pamirkyti į vandenį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 225-122 Tikėjimas [Kad parsinešta višta atgal nebėgtų]
Kad parsinešta višta atgal nebėgtų, reikia snapą ir kojas pamirkyti į vandenį.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 225-125 Tikėjimas [Nuo Kalėdų iki Trijų karalių švenčia]
Nuo Kalėdų iki Trijų karalių švenčia, kad gyvuliai būtų sveiki, kad raganos nepagadintų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 225-125 Tikėjimas [Nuo Kalėdų iki Trijų karalių švenčia]
Nuo Kalėdų iki Trijų karalių švenčia, kad gyvuliai būtų sveiki, kad raganos nepagadintų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 225-126 Tikėjimas [Kad jaunieji, jų gyvuliai visus metus greiti būtų]
Per Naujus metus jaunieji bėgdavo į bažnyčia ir iš jos, skubėjo važiuoti, kad jie ir jų gyvuliai visus metus greiti būtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 225-126 Tikėjimas [Kad jaunieji, jų gyvuliai visus metus greiti būtų]
Per Naujus metus jaunieji bėgdavo į bažnyčia ir iš jos, skubėjo važiuoti, kad jie ir jų gyvuliai visus metus greiti būtų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 226-129 Tikėjimas [Per Užgavėnes kumelius išvažinėja, laisto vandeniu]
Per Užgavėnes pirmakarčius kumelius išvažinėja, laisto juos vandeniu, kad dailūs būtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 227-134 Tikėjimas [Gegutės kukavimas pranašauja kas turės pinigų]
Išgirdus pirmą kartą gegutę kukuojant, jei kišenėje yra pinigų, tai visus metus turės, jei ne – tušti metai.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 227-134 Tikėjimas [Gegutės kukavimas pranašauja kas turės pinigų]
Išgirdus pirmą kartą gegutę kukuojant, jei kišenėje yra pinigų, tai visus metus turės, jei ne – tušti metai.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-135 Tikėjimas [Kada vagims metai nelaimingi]
Jei gegutė užkukuoja kai miškas be lapų, tai vagims bus metai nelaimingi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-135 Tikėjimas [Kada vagims metai nelaimingi]
Jei gegutė užkukuoja kai miškas be lapų, tai vagims bus metai nelaimingi.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-136 Būrimai [Gegutė iškukuoja, kiek metų ligi užaugant ar numirštant]
Piemenėliai klausia gegutės, kiek metų jiems lig užaugant. Gegutė kukuoja tiek kartų, kiek metų ligi užaugant ar numirštant.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-136 Būrimai [Gegutė iškukuoja, kiek metų ligi užaugant ar numirštant]
Piemenėliai klausia gegutės, kiek metų jiems lig užaugant. Gegutė kukuoja tiek kartų, kiek metų ligi užaugant ar numirštant.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-137 Tikėjimas [Kas ilgiau nesumirkčios, tas ilgiau gyvens]
Piemenėliai žiūri vienas į kitą nemirkčiodami. Kas ilgiau nesumirkčios, tas ilgiau gyvens.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-137 Tikėjimas [Kas ilgiau nesumirkčios, tas ilgiau gyvens]
Piemenėliai žiūri vienas į kitą nemirkčiodami. Kas ilgiau nesumirkčios, tas ilgiau gyvens.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-138 Pasakojimas [Devintinių vainikėliu smilko karves]
Devintinių vainikėliu smilko karves, kad nepagadintų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-138 Pasakojimas [Devintinių vainikėliu smilko karves]
Devintinių vainikėliu smilko karves, kad nepagadintų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-140 Tikėjimas [Kad miežių varpos užaugtų didelės]
Kad miežių varpos užaugtų didelės, šeimininkės verda kiaulės uodegą.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-140 Tikėjimas [Kad miežių varpos užaugtų didelės]
Kad miežių varpos užaugtų didelės, šeimininkės verda kiaulės uodegą.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 228-141 Tikėjimas [Kad linai užaugtų balti ir aukšti]
Linus sėjant, verda gaspadoriams kiaušinius, kad linai balti būtų. Gaspadorius dirvoje įsmeigia ilgą žabą, kad linai aukšti užaugtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 228-141 Tikėjimas [Kad linai užaugtų balti ir aukšti]
Linus sėjant, verda gaspadoriams kiaušinius, kad linai balti būtų. Gaspadorius dirvoje įsmeigia ilgą žabą, kad linai aukšti užaugtų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 229-143 Linkėjimas [Statant namą]
Budavojant trobas, sako: „Duok Diev, kad ant vietos supūtų!“
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 229-143 Linkėjimas [Statant namą]
Budavojant trobas, sako: „Duok Diev, kad ant vietos supūtų!“
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 229-144 Laiminimas [Gimus kūdikiui]
Gimus kūdikiui, laimina: „Duok Diev sveikam augti, turtingam karšti!“
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 229-144 Laiminimas [Gimus kūdikiui]
Gimus kūdikiui, laimina: „Duok Diev sveikam augti, turtingam karšti!“
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 229-146 Sakmė [Pagadintos karvės gydymas]
Latvei pagadinus karvę, tuoj pieno neliko. Arklio patkavą užkaitina raudonai, į puodą įdėda ir melžia, kad pienas ant jos tekėtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 229-146 Sakmė [Pagadintos karvės gydymas]
Latvei pagadinus karvę, tuoj pieno neliko. Arklio patkavą užkaitina raudonai, į puodą įdėda ir melžia, kad pienas ant jos tekėtų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-164 Tikėjimas [Drignės, durnagiliai sukelia šėliones]
Drignių pasirovus, palaksto, pašokinėja, pasiraito, parėkauja ir nuneša į pirtį, ant kosnies užmeta. Kas į tą pirtį atėjęs persis, taip pat darys. Durnagilių uždavus irgi nuklysta.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 232-164 Tikėjimas [Drignės, durnagiliai sukelia šėliones]
Drignių pasirovus, palaksto, pašokinėja, pasiraito, parėkauja ir nuneša į pirtį, ant kosnies užmeta. Kas į tą pirtį atėjęs persis, taip pat darys. Durnagilių uždavus irgi nuklysta.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-165 Tikėjimas [Kad kalvis nesuvirintų geležies, žaizdre varinį įmeta]
Kalvis negalės suvirinti geležies, jei žaizdre varinį įmeta.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 232-165 Tikėjimas [Kad kalvis nesuvirintų geležies, žaizdre varinį įmeta]
Kalvis negalės suvirinti geležies, jei žaizdre varinį įmeta.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-166 Tikėjimas [Kad dalgis nepjautų, variniu padilina]
Dalgį sugadina, kai variniu per dalgio ašmenis padilina. Pataiso, kai su rasa ar su vandeniu pagalanda.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 232-166 Tikėjimas [Kad dalgis nepjautų, variniu padilina]
Dalgį sugadina, kai variniu per dalgio ašmenis padilina. Pataiso, kai su rasa ar su vandeniu pagalanda.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-170 Tikėjimas [Kad viralas išbėgtų, įpila sidabro]
Gyvojo sidabro į verdantį katilą įbersi – visas viralas išeis laukan.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 232-170 Tikėjimas [Kad viralas išbėgtų, įpila sidabro]
Gyvojo sidabro į verdantį katilą įbersi – visas viralas išeis laukan.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-172 Tikėjimas [Kad arkliai jojant ar važiuojant galvas laikytų iškėlę]
Kad arkliai jojant ar važiuojant turėtų iškėlę galvas, tai reik senąsias, nusidėvėjusias pavalkų pynes ant arklidės kūtės stogo užmesti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-176 Tikėjimas [Negalima eiti atbulam]
Kas eina atbulas, tam sako, kad jis tėvui ar motinai grabą matuoja.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-177 Tikėjimas [Negalima rodyti pliko kulno]
Pamačius kieno pliką kulną sako, kad jo motina mirs.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-178 Tikėjimas [Negalima minti pėda į pėdą]
Kas mina pėda į pėdą, į to pėdas, paskui eidamas, velnias mina.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-179 Tikėjimas [Negalima kojų supti]
Kas supa kojas, sako, kad velniuką supa.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-180 Tikėjimas [Valgant nereikia sakytis pauktelį užtikus]
Valgant nereikia sakytis pauktelį užtikus, nes paukštelius skruzdės išės.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-182 Tikėjimas [Kelionė bus sėkminga ar nesėminga]
Iškeliavus į kelią, jei pirmą sutinki moterį – neturėsi laimės, jei vyrą – kelionė bus sėkminga.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 235-194 Žaidimas [Kokia tau vaivorykštės juosta patinka]
Klausia, kokia vaivorykštės juostos spalva patinka. Kokią spalvą pamini, tokios spalvos duoną danguje valgis.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 235-195 Tikėjimas [Negalima į dangų pirštu rodyti]
Negalima į dangų pirštu rodyti: Dievui akį išdursi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 235-197 Tikėjimas [Kad velniui galvą skaudėtų tris metus]
Kad velniui galvą skaudėtų tris metus, tryse myža į vieną duobelę.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 236-204 Tikėjimas [Ugnis sučypia – dūšelė kenčia]
Jei ugnis degdama sučypia, tai dūšelė čysčių kenčia. Reikia sakyti „amžinatilsį“.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 236-205 Tikėjimas [Ausyse čypia – dūšelė kenčia]
Ausyse čypia, tai dūšelė čysčių kenčia. Reikia sakyti „amžinatilsį“.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 236-210 Tikėjimas [Jei akį traukia, kas mirs iš giminės]
Jei akį traukia, kas mirs iš giminės.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 236-211 Tikėjimas [Šuns kaukimas pranašauja namiškio mirtį]
Šuo kaukia, mirs kas iš namiškių.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 236-212 Sakmė [Gaspadinė nori pieną atimti]
Gaspadinė pasiuntė mergelę į paupį atnešti sąnašų pieno puodynėms pašutinti. Tik liepė mergelei grįžtant neatsisukti. Mergelė neiškentė, atsisuko ir pamatė paskui sekant didelį zuikį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 239-224 Sakmė [Apie piemenę, kurią nuo perkūno komunija saugojo]
Piemenė, kai tik pamatydavo kylant debesį su griaustiniu, tuoj vilkdavosi savo lopuotą švarką. Kartą kiti piemenys paslėpė jos rūbą. Į tą piemenę trenkė perkūnas ir užmušė. Piemenės švarke rado tris komunijas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 239-225 Tikėjimas [Kad teisme visada laimėtum]
Norint teisme laimėti, reikia turėti medelį, kuriuo žaltį su rupūže besimušančius perskyrė.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 240-230 Tikėjimas [Blogas oras, kad kačių, šunų nemylėjo]
Dienos darganotos, tai sako, kad kačių, šunų nemylėjo.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 240-235 Tikėjimas [Kieno peilis atšipęs, to pati bus tinginė]
Kieno peilis atšipęs, to pati bus tinginė.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-240 Tikėjimas [Kas kito kasnį suvalgis, tai jį įveiks]
Kas kito valgytą kasnį suvalgis, tai jį įveiks.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 154-28 Tikėjimas [Mirusio naujagimio kančios skaistykloje]
Apkrikštytam naujagimiui reikia pakentėti skaistykloje tiek, kiek reiktų smilgai sudegti.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 211-41b [Apie karavyko kryžių]
Karavyko kryžius statydavo Pakuršėje (Šiaulių apylinkėse) kaime po du ar tris. Jie išrašyti maginiais (religiniais) ženklais.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 151-8 Tikėjimas [Ugnies cypimas rodo vėlę kenčiant]
Ugnis čyp - sakyk amžinatilsį: dūšaitė čysčių kenčia.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 151-10 Tikėjimas [Kojos nusimušimas į akmenį rodo vėlę kenčiant]
Kojos nusimušus į akmenį reikia kalbėti maldą „Amžiną atilsį“, – dūšaitės skaistykloje kenčia.
Koją nusimušus (2004 metų redakcija)

BsTB 12 152-11 Tikėjimas [Einant iš pirties meldžiamasi už žuvusius]
Einant iš pirties meldžiamasi už ugnyje sudegusių ar vandenyje nuskendusių vėles.
Iš pirties einant (2004 metų redakcija)

BsTB 12 152-12 Tikėjimas [Burną prausiant, reikia melstis už nuskendusiųjų vėles]
Burną prausiant reikia kalbėti poterius už vandeny prigėrusiųjų dūšaites.
Burną prausiant (2004 metų redakcija)

BsTB 12 152-13 Tikėjimas [Skaistykloje kančios valanda ilgesnė negu žemėje]
Viena valanda kančios skaistykloje prilygsta šimtui metų kančių žemėje.
Viena adyna čysčiuj (2004 metų redakcinė versija)

BsTB 12 152-14 Tikėjimas [Danguje laikas teka kitaip]
Danguje viena diena kaip žemėje tūkstantis metų.
Diena danguje (2004 metų redakcija)

BsTB 12 153-19 Pasakojimas apie velnius ir savižudžius
Velniai pragare patys kankinasi ir sielas žudo, o žemėje ugnį su savim nešasi, žmones apgaudinėja ir baugina. Savižudžių vėlės gąsdina gyvuosius ir kviečia eiti pasiristi.
Apie velnių ir savižudžių gyvenimą (2004 m. redakcija)

BsTB 12 153-20 Tikėjimas [Angelų darbai]
Angelai danguje Dievą garbina, o žemėje žmones saugoja nuo nelaimingų atsitikimų.
Angelai saugo (2004 m. redakcija)

BsTB 12 153-21 Pasakymai apie Dievo galią. Dvi patarlės apie Dievo duotą likimą
Ponas Dievas - visagalis. Jis sėdi danguje ir valdo pasaulį. Vienam Dievas duoda nueidamas, kitam - pareidamas ir pan.
Visagalis Dievas lemia (2004 m. redakcija)

BsTB 12 153-22 Pasakojimas [Žmonės meldžiasi Motinai Švenčiausiai ir šventiesiems]
Tikima, kad Motina Švenčiausia, visi šventieji, globėjai ir užtarėjai perduoda žmonių prašymus Dievui. Žmonės, kurie nemoka skaityti, bažnyčioje, namuose ir eidami kalba maldas.
Motina Švenčiausioji ir šventieji – užtarytojai (2004 m. versija)

BsTB 12 154-24 Tikėjimas [Nekrikštytų vaikų vėlės eina į tamsybes]
Nekrikštytų vaikų dūšios eina ne į dangų ar peklą, bet į tamsybes, kur Dievo veido nesimato
Tikėjimas [Nekrikštytų vaikų vėlės eina į tamsybes]: 2004 m. redakcija

BsTB 12 154-25 Tikėjimas [Apie paskutinio teismo dieną]
Paskutinio teismo dieną pūs keturi vėjai ir griaudės keturi perkūnai, o žemė bus išdeginta per dvylika stuomenų.
Sūdna diena (2004 m. redakcija)

BsTB 12 154-26 Tikėjimas [Apie paskutinio teismo dieną]
Po paskutinio teismo dienos viskas žemėje sudegs. Ponas Dievas visus nuteis. Ant žemės gyvens tik nekrikštytos dvasios.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 154-27 Tikėjimas [Maži vaikai skaistykloje kenčia už tėvų nuodėmes]

Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 154-29 Tikėjimas [Dvasių pasirodymas sapnuose]
Tik skaistykloje kenčiančios dvasios pasirodo sapnuose.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 155-30 Tikėjimas [Kiek laiko vaidenasi ne laiku mirusių vėlės]
Savižudžių ir nužudytų žmonių vėlės tiek laiko vaidenasi, kiek jie būtų gyvenę šioje žemėję.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 155-32 Liaudies medicina [Vaikų gydymas nuo išgąsčio]
Mažiems vaikams, sergantiems nuo išgąsčio, duoda atsigerti švento Ignatijaus vandens, smilko šventintom žolėm, kartais veža pas daktarą arba atsiduoda pono Dievo valiai.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 155-33 Tikėjimas [Tradicinis elgesys prie mirštančiojo]
Mirštančiajam įduoda graudulinę žvakę, šaukia šventuosius, šventintu vandeniu šlaksto trobos kertes ir krosnį tam, kad išgainiotų velnius.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 156-36 Tikėjimas [Vėlės eina į dangų, skaistyklą ar pragarą]
Dvasios eina į dangų arba pragarą. Dvasia į dangų patenka pabuvusi skaistykloje. Kūdikiai skaistykloje kenčia už tėvų nuodėmes.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 156-37 Tikėjimas [Dangaus apibūdinimas]
Dangus yra labai aukštai, aukščiau už saulę, mėnulį ir žvaigždes.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 156-40 Situaciniai pasakymai senam žmogui mirus
Mirus senam žmogui aptariamas mirusiojo amžių ir mirties priežastis.
Situaciniai pasakymai, tekstas redagotas 2004

BsTB 12 157-41 Situaciniai pasakymai jaunam žmogui mirus
Jaunam mirus žmonės kalba, kad dar galėjo pagyventi, kad numirė pačioje jaunystėje.
Situaciniai pasakymai, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 157-42 Situaciniai pasakymai mažam mirus
Mažam mirus žmonės kalba, kad nuėjo į dangų pas poną Dievą ir nereikia gailėtis.
Pasakymai, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 157-43 Situaciniai pasakymai netikėtai mirus
Netikėtos, ūmios mirties atveju žmonės aptaria situacijos priežastis.
Pasakymai, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 157-44 Situaciniai pasakymai apie savižudžius
Žmonės praneša vieni kitiems apie savižudybes, aptaria jų priežastis, stebisi.
Pasakymai, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 157-45 Pasakojimas apie tris žmones, kurie gydė, velnius išvarinėjo, žmones apgaudinėjo
Pasakojimas apie vienuolį Juozapėlį, kunigą ir moterį, kurie įvairiais būdais ir priemonėmis gydė žmones, išvarinėjo velnius, paršydavo pinigų mišioms už mirusių giminaičių skaistyklole kenčiančias sielas, nurodinėjo vietas, kur užkasti pinigai.
Pasakojimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 261-414 Tikėjimas [Didžiojoje savaitėje nereikia romyti jaučių ir eržilų]
Didžiojoje savaitėje nereikia romyti jaučių ir eržilų, nes negyja.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 261-415 Tikėjimas [Sekminių šeštadienį negalima maudytis]
Sekminių šeštadienį negalima maudytis, žmonės tada prigeria.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 261-417 Tikėjimas [Kaip trobą pilną vandenio prileidžia]
Sausrių (vabalėlių) buteliuką metus palaiko po žeme. Po ti jį atkiša ir troba prieina rūko kai vandenio.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 262-433 Liaudies medicina [Vaikų išgąsčio gydymas]
Vaikus nuo išgąsčio smilkydavo iš keturių namo kerčių paimtomis samanomis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 262-434 Mitologinė sakmė [Akių apdūmimas]
Žmonės, vežę į Rygą linus, pamatė prie karčiamos besijuokiančius žmones. Jiems rodėsi, kad komendantas per balkį lenda, nors tik ropom palei balkį ėjo. Keliauninkams pasakius tiesą, pasivaideno, kad jų vežimai dega, nors jie nė apsvilę nebuvo.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 263-437 Keiksmai [Pikti žodžiai]
Kraugerys! Žmogžudys! Beširdis! Šunširdis! Skūrdirbys! Vilktaks! Molminkys! Meškininks! Valkata! Nevala! Tinginys! Dykduonis! Dienvagys! Gužmigis! Šunakis! Skersakis! Vėžio pluta! Paplestuodegis! Alkūntrynis! Šungalvis! Šunsnukis! Žlibis! Aklis! Spitris! Utėlius! Utėlgūžtis! Plikakulnis! Bjaurybė! Špetnybė! Laumė! Ragana! Šatrija! Bestija! Malpa! Padlyna! Bezliepyčia! Trauka! Kale! Riestuodege! Patrimaiva! Kiaulės dvasia! Ležiuvninke! Nušašėle! Sprogiena!
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 265-442 Mitologinė sakmė [Užkeikti pinigai]
Turtingas gaspadorius peludėje slėpė pinigus. Jo sūnus kunigas, pamatęs iškastą duobę su pinigais, įmetė kryželį. Tėvas užkasė duobę ir pasakė: – Be devynių galvų tegul niekas prie tų pinigų neprieina. Vėliau, norėdami išsikasti pinigus, kunigas krapijo švęstu vandeniu ir maldas skaitė, o tėvas pinigus kasė.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 278-560 Tikėjimas [Kada iškrenta pirmožiemis]
Kada iškrenta pirmožiemis (pirmasis sniegas) – pirmadienį, antradienį ir t. t., tai tokiose dienose pavasarį nereikia nieko sėti: spragės nuės.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 279-561 Tikėjimas [Prieš blogus metus būna daug žuvies]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 279-562 Tikėjimas [Sodai žydi – audeklai labiau bąla]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 279-[563] Tikėjimas [Per sodų žydėjimą gimęs greitai pražyla]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 280-588 Tikėjimas [Linus paklojus peržegnoja]
Linus paklojus, kad vėjas nesudraikytų, reikia peržegnoti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 284-618 Mitologinė sakmė [Klauso per Kalėdas kalbančių gyvulių]
Vienas žmogus klausė per Kalėdas žmonių kalba kalbančių gyvulių. Vienas arklys pasakė, kad rytą veš į kapus tą, kuris jų klauso. Žmogus išsigando ir numirė.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 287-634 Mitologinė sakmė [Užkasė iškastų pinigų duobę]
Žmogus iškasė pinigus. Kitas pyko ant jo, užkasė tą duobę ir anas apako.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 249-312 Liaudies medicina [Vaikų išgąsčio – priemėčio gydymas]
Jei vaikas išgąsčiu serga, priemėtis tampo, reikia jo marškinėlius sudeginti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 250-317 Tikėjimas [Kad marčios sūnelių susilauktų]
Kad marčios sūnelių susilauktų, per vestuves ir pokylius liepia duonos kampelius valgyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 252-336 Tikėjimas [Kanapių negalima sėti pučiant žiemiui]
Kanapių negalima sėti pučiant žiemiui, nes gulės, neišdygs.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 252-337 Tikėjimas [Kaip pagreitinti sunkios ligos eigą į gerą ar blogą pusę]
Sunkiam ligoniui reikia parnešti nuo kapų smilčių ir pabarstyti ant krūtinės. Jei sveiks – tai greičiau pasveiks, jei blogyn eis – tai greičiau mirs.
Tekstas redaguotas 2004 m.

Atgal