VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=17442&back=home

VIETOS VARDAS: Telšiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Telšiai r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Mastis ež.

ČIA GIMĖ:
Žulkus, Vladas
Brenšteinas, Mykolas

ČIA MIRĖ:
Paulauskas, Pranciškus
Narjauskas, Jurgis

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Skiltuvas ir jo naudojimo būdas
Telšių panorama

SUSIJĘ VAIZDAI:
Puodas iš Telšių senamiesčio
Telšių senamiesčio (Turgaus a.) tyrinėjimai 2002 m.
Koklis iš Telšių senamiesčio (Turgaus a.)
Koklis iš Telšių senamiesčio (Turgaus a.)
Bronzinis įmovinis kirvis (rad. vieta nežinoma) Radiniai fotografuoti Telšių "Alkos" muziejuje".

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka „Žmogaus imtynės su velniu”
Žmogus sako velniui, kad užrauks su apivaru Platelių ežerą. Velnias prašo neužraukti ir už tai atneša žmogui pinigų. Po to velnias nori atsiimti pinigus ir kviečia žmogų varžytis, kuris stipresnis: kas greičiau sumes kiaules per tvorą, kas greičiau apneš kumelę apie ežerą, kuris nugalės badydamasis, kas garsiau moka šaukti. Žmogus gudrumu nugali.
1981 m. publikacija

Pasaka „Žmogaus imtynės su velniu”
Žmogus sako velniui, kad užrauks su apivaru Platelių ežerą. Velnias prašo neužraukti ir už tai atneša žmogui pinigų. Po to velnias nori atsiimti pinigus ir kviečia žmogų varžytis, kuris stipresnis: kas greičiau sumes kiaules per tvorą, kas greičiau apneš kumelę apie ežerą, kuris nugalės badydamasis, kas garsiau moka šaukti. Žmogus gudrumu nugali.
L. Ivinskio korespondento rankraštis 1851

LRš 2 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas]
Liūtas sutinka arklį, nori jį pasmaugti. Arklys siūlo išbandyti jėgas. Liūtas suspaudžia akmenį taip, kad iš jo sultys išbėga. Arklys spiria geležine pasaga į akmenį, iš kurio iššoka ugnis. Liūtas išsigąsta, pripažįsta arklį stipresniu.
1981 redaguota versija

BsTB 13 83-74 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas]
Liūtas, susitikęs su arkliu, norėjo jį pasmaugti. Arklys pasiūlė pasilyginti jėgomis. Liūtas suspaudė akmenį taip, kad iš jo pradėjo sultys tekėti. Arklys spyrė į akmenį, iššoko ugnys - liūtas išsigando. Jis pripažino, kad arklys stipresnis. Liūtas nežinojo, kad ugnį įskėlė pasagos.
Rankraštinė versija [Išgąsdintas liūtas]

BsTB 13 83-74 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas]
Liūtas, susitikęs su arkliu, norėjo jį pasmaugti. Arklys pasiūlė pasilyginti jėgomis. Liūtas suspaudė akmenį taip, kad iš jo pradėjo sultys tekėti. Arklys spyrė į akmenį, iššoko ugnys - liūtas išsigando. Jis pripažino, kad arklys stipresnis. Liūtas nežinojo, kad ugnį įskėlė pasagos.
[Išgąsdintas liūtas]

Atgal