VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=18465&back=home

VIETOS VARDAS: Kuksos

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Didžiasalis sen.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Dainininkė Kristina Skrebutėnienė su dukra Kuksų k.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl15 [Sėdzi žvirblelis vyšnių krūmely]
Sėdi žvirblelis vyšnių krūmely, turi saldžią uogelę. Jei turėtų, nuskristų girelėn, apdovanotų paukštelius. Sėdi bernelis naujam dvarely, turi aukso žiedelį. Jei turėtų, nueitų pas panaitėlę, apdovanotų aukso žiedeliu.
Sėdzi žvirblelis vyšnių krūmely

Daina Kl346 [Dai užauga du kleveliai]
Nukirto klevelius, pagrindė per upelį tiltelį. Užvarė tris pulkus žirgelių, išlaužė tiltelį. Nuskendo žirgeliai. Gaila vieno bėro žirgelio: kanapėlėm visus kelius išbėginėjo, uodega visus kelius nušlavė, visas marias išgėrė, auselėm visą vaiską išklausė, akelalėm dunguj žvaigždes paskaitė.
Dai užauga du kleveliai

Daina Kl32 [Per ežerų untełė plaukia]
Zelzinėlis antelę viliojo: po jo sparneliu bus šilta, pas jį kvieteliai, midutis. Mergelei pas bernelį bus šilta pirkelė, balta duonelė, ristasai žirgelis.
Per ežerų untełė plaukia

Daina V1208 [Ka sėdzi, kų misliji, jauna sesula]
Kodėl seselė neverkia? Ar jos ašaros skolintos, akys pazalatintos? Atneš motulė cibulio patrinti akeles, kad greičiau byrėtų ašaros su motule atsisveikinant.
Ka sėdzi, kų misliji, jauna sesula

Atgal