VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=18574&back=home

VIETOS VARDAS: Ignalina

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Ignalina r. sav.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Žirgo apibūdinimai Lietuvių kalbos žodyne
Tarminiuose sakiniuose iš akademinio Lietuvių kalbos žodyno teigiama, kad arklys yra skirtas darbui, o žirgas - jodinėti ir esąs gražus, gerai prižiūrėtas.
žirgas dėl kumelių

BsTB 11 405-32 Anekdotas apie vyskupą, kuris nutarė neaplankyti A. Strazdo [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]
Kartą vyskupas lankęs bažnyčias. Kadangi kunigo Strazdo bažnytėlė buvus mažytė, tai vyskupas, pasikalbėjęs su kunigais, nutaręs pas jį neužvažiuoti. Jiems beviešint vienoje parapijoje, dvarininkas pirkęs gražius arklius. Vyskupui parūpę juos pamatyti. Vieną rytą jis, anksti atsikėlęs, sušlapdamas kojas, nuėjo į dvarą tų arklių žiūrėti. Per pietus bekalbant apie tuos arklius, Strazdas taręs, kad būtų jį Dievas arkliu sutvėręs, tai, be abejo, vyskupas būtų ir jį aplankęs, o kada žmogus yra, tai nutarė nelankyti.
2002 redaguota versija [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]

Atgal