VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=19222&back=home

VIETOS VARDAS: Tverečius

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Tverečius sen.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Tikėjimas [velnio sukeltos ligos ir jų gydymas]
Ligos, kai velnias įlenda į žmogaus kūną. Žmogaus savijauta ir elgesys: piktas, draskosi, keikiasi, plėšosi ir galėtų nužudyti žmogų. Parodžius tokiam sergančiajam šventą daiktą, jis kremtasi pirštus iš pykčio. Išgydantys asmenys: dideli burtininkai, kartais kunigai. Gydymo būdai.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Antonimų pora [naujarugis–senarugis]
Naujarugio duona gardesnė nei senarugio.
„Lietuvių kalbos žodynas“

Antonimų pora [naujarugis–senarugis]
Naujarugio duona gardesnė nei senarugio.
„Antonimų žodynas“

Tikėjimas [Kad vilkai nekliudytų karvių, avelių]
Šv. Jurgio dieną piemenys verda ir šakaliukais valgo košelę minėdami Jurgį.
1993 publikacija

Atgal