VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=19285&back=home

VIETOS VARDAS: Tverečius

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Ignalina r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Andriejauka k.
Astraviškiai k.
Būkliškė k.
Čelniukai k.
Čepeliškė k.
Čiekupis k.
Daktoriai k.
Dietkauščizna k.
Dvaryščiai k.
Erzvėtas k.
Gudapievis k.
Kalveliškė k.
Kalviškė k.
Kazakavas k.
Kelpučiai k.
Kisielka k.
Kliukai k.
Kriaučiškė k.
Kukutėliai k.
Latakiškė k.
Laumakė k.
Lukošiškė k.
Pakalniškiai k.
Pečiurkos k.
Popovka k.
Pošiūnai k.
Ropiena k.
Šakeliškė k.
Vaiciekavas k.
Veikščios k.
Vytėnai k.
Zaliesius k.
Žvyriai k.
Kiniūnai k. dal.
Naujieji Kelpučiai k. dal.
Senieji Kelpučiai k. dal.
Tverečius mstl.
Audeninė vs.
Mačiutiškė vs.
Sličkos vs.
Smėlynė vs.
Šiulgos vs.
Vaboliškė vs.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Tikėjimas [arklio elgesys ir pardavimas]
Per slenkstį vedant besirąžantį arklį reikia parduoti.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Tikėjimas [velnio sukeltos ligos ir jų gydymas]
Ligos, kai velnias įlenda į žmogaus kūną. Žmogaus savijauta ir elgesys: piktas, draskosi, keikiasi, plėšosi ir galėtų nužudyti žmogų. Parodžius tokiam sergančiajam šventą daiktą, jis kremtasi pirštus iš pykčio. Išgydantys asmenys: dideli burtininkai, kartais kunigai. Gydymo būdai.
Buva ligos, kai... [originalas]

Atgal