VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=19286&back=home

VIETOS VARDAS: Vidiškės

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Ignalina r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Abugaliai k.
Ažubalis k.
Ažušilė k.
Bališkiai k.
Balteniškė k.
Betiškė k.
Buiviliškė k.
Ceikiškė k.
Dūdos k.
Džiaugsminė k.
Eglyniškė k.
Gerveliškė k.
Girminiai k.
Jonėnai k.
Kairiškė k.
Kalviškė k.
Kaneišiai k.
Kirtimai k.
Kukoriškė k.
Kuzliškė k.
Lobiniai k.
Makaniškė k.
Makniūnalaukė k.
Maksimonys k.
Navikai k.
Pakalkiškė k.
Petukai k.
Podeliškė k.
Poviliškė k.
Prisieginė k.
Rimšėnai k.
Vidiškės k.
Vinciškė k.
Žitamantas k.
Žvirbliškė k.
Šukeliškė k. dal.
Užubalis k. dal.
Antaniškė vs.
Balteniškė vs.
Degsnė vs.
Remeniškė vs.
Vidiškės vs.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 11 403-28 Anekdotas apie žmonių išvaikymą iš bažnyčios [Bus didelė vaina]
Strazdas buvo garsus pamokslininkas. Per didžiąsias šventes klebonai kviesdavosi jį sakyti pamokslą. Jis gyvenęs labai vargingai, neturėjęs savo parapijos, dėl to jo nelabai apkęsdavo kiti kunigai, kartais vengdavo kartu su juo valgyti. Kartą per atlaidus turėjo sakyti pamokslą. Besirengdamas eiti bažnyčion sužinojo, kad klebonas su svečiais valgys pietus tuo laiku, kada jis sakys pamokslą, todėl, kad jis drauge negalėtų valgyti. Kun. Strazdas pasijutęs labai užgautas, todėl sumanęs atkeršyti. Žmonėms pasakė, kad bus karas, tad visi išsilakstė, o pats Strazdas taip pat kartu su jais išvažiavęs, susirinkęs ir prie altoriaus sudėtas aukas.
2002 redaguota versija [Bus didelė vaina]

BsTB 11 404-29 Pasakojimas, kaip A. Strazdas paskatino žmones greitai pastatyti naują bažnyčią [Ir žvirbliai nešlovę daro]
Vienoje parapijoje buvo labai sena bažnyčia. Klebonas pasikvietė Strazdą, kad jis savo pamokslu prikalbintų žmones statyti naują bažnyčią. Jam sakyklon įlipus, tarp skylėtų lubų ir kiauro stogo čirškėjo krūva žvirblių. Kunigas ilgai žiūrėjęs į žvirblius, paskui sušukęs, kad eitų Jėzus lauk iš tos bažnyčios, nes čia jam net žvirbliai nešlovę daro. Po pamokslo žmonės tuojau susirūpino statyti naują bažnyčią ir per trumpą laiką pastatė.
2002 redaguota versija [Ir žvirbliai nešlovę daro]

BsTB 11 405-30 Pasakojimas apie A. Strazdo įpročius [Kailiniai užtektinai balti]
Kunigas Strazdas žiemą vilkėdavo baltus kailinius. Eidamas laikyti mišių, nesivilkdavo albos, bažnytinio ilgo balto drabužio. Užsidėjęs stulą ir arnotą, zakristijoje pradėdavęs kalbėti mišių pradžią. Aiškindavo taip, kad jo kailiniai užtektinai esą balti, tai ir nėra reikalo kito balto drabužio besivilkti, o maldos žodžiai „Prieisiu prie Dievo altoriaus“ aiškiai rodą, kad galima kalbėti dar prie altoriaus nepriėjus.
2002 redaguota versija [Kailiniai užtektinai balti]

Atgal