VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=19671&back=home

VIETOS VARDAS: Daujočiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Giedraičiai sen.

ČIA GIMĖ:
Gadliauskas, Vincas Spėjama. Kaimo gyventojas (1938 m.).

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Dūminės pirkios planas (Daujočių k., Molėtų r.)
Dūminė pirkia (Daujočių k., Molėtų r.)
Dūminės pirkios krosnis (Daujočių k., Molėtų r.)

Atgal