VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1972&back=home

VIETOS VARDAS: Saulučiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kruonis sen.

VARIANTAI:
Jezalyno km. (1923) Leidinio aprašas P. 393
Jezalinas (1931) Leidinio aprašas P. 110
Уозолина (1848) Leidinio aprašas P. 111

ISTORINĖS ŽINIOS:
1931 m. kaimui skirstantis į vienkiemius, Jezalinas vietos gyventojo Kosto Taukočiaus pasiūlymu pavadintas Saulučiais. Pagal skirstymo į vienkiemius planą, kaime buvo 177,32 ha žemės. Leidinio aprašas P. 111

Atgal