VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=19763&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Giedraičiai Žemėlapis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Giedraičiai sen.

ČIA GIMĖ:
Giedraitis, Motiejus
Giedraitis, Juozapas Ilgą laiką istoriografijoje egzistavo dvi nuomonės apie J. A. Giedraičio gimimo vietą. Vienų tyrinėtojų duomenimis jis gimė netoli Giedraičių buvusioje Kosakovčiznoje, kitų – Kamaraučiznoje. A. Prašmantaitė po išsamių tyrinėjimų atmetė pirmąją versiją ir patvirtino antrąją.
Giedraitis, Steponas
Potapovas, Leonas

ČIA PALAIDOTAS:
Jaroševičius, Antanas

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Giedraičių paminklas (Molėtų r.) su akmeniu su dubeniu [VIDEO]
Žolės pavadinimas [arkliauogė]

SUSIJĘ VAIZDAI:
Žolės pavadinimas [arkliauogė]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Žolės pavadinimas [arkliauogė]

žolės pavadinimas [arkliauogė]

Atgal