VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=201&back=home

VIETOS VARDAS: Antokolis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krokialaukis sen.
Krokelaukis ist. vls.

VARIANTAI:
Antokolio km. (1923) LAV 8

Atgal