VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=20343&back=home

VIETOS VARDAS: Balninkai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Molėtai r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Agatava k.
Aklušė k.
Antamakiai k.
Antanava k.
Antanuvka k.
Aparai k.
Austranija k.
Ažuožeriai k.
Balninkai k.
Balninkėliai k.
Balninkėliai II k.
Balninkėliai III k.
Baruvka k.
Čereškos k.
Dapkūniškiai k.
Dapulšis k.
Dvarniškis k.
Galai k.
Galubovka k.
Gėliogaliai k.
Gilužiai k.
Girsteitiškis k.
Gruodžiai k.
Janauka k.
Jaruliškis k.
Juodpurviai k.
Juozapava k.
Juozapuvka k.
Kampai k.
Kazimierava k.
Kazokiškiai k.
Kibildžiai k.
Krūmiškiai k.
Kuliabrida k.
Labeliai k.
Lagesiai k.
Laumenka k.
Libertava k.
Narušiškis k.
Pabaldiškis k.
Pabaldonė k.
Pabarai k.
Paberžė k.
Padvarninkai k.
Pagirėlė k.
Pagojai k.
Pagrinda k.
Pakeršiai k.
Papiškiai k.
Paraisčiai k.
Pavinkšnis k.
Perkaliai k.
Petrikiškiai k.
Pikietka k.
Pusvaškiai k.
Raudoklė k.
Rūtėnai k.
Skerdimai k.
Spragilai k.
Svetlava k.
Ščiurys k.
Šileliai k.
Šmotiškis k.
Trakai k.
Valiai k.
Vališkiai k.
Vanaginė k.
Vengriai k.
Verėjimai k.
Zapaška k.
Zapolė k.
Makiūgaliai k. dal.
Paąžuoliai k. dal.
Balninkai mstl.
Aleksandrava vs.
Didžiaraistis vs.
Dovydiškis vs.
Karališkis vs.
Kuktiškis vs.
Paraudinė vs.
Petrunopolis vs.
Petruvka vs.
Prūdninkai vs.
Valentinava vs.
Zatiškis vs.

ČIA GIMĖ:
Paukštytė-Šaknienė, Rasa

Atgal