VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=20541&back=home

VIETOS VARDAS: Utenėlė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Leliūnai sen.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Kalavijų makštų apkalai Rasti vieni kalavijo makštų apkalai.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 360-58 Tikėjimas [Varno krankimas virš trobos praneša apie mirtį]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-59 Tikėjimas [Šuns staugimas pranašauja gaisrą ar šuns nustipimą]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-57 Tikėjimas [Jei pelėda rauda - kas nors mirs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-73 Tikėjimas [Leisk vištą ant kiaušinių morčiuj: bus vištytės dėslios]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-93 Tikėjimas [Duoną kepant, persiskiria – kas nors skirsis]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 362-94 Tikėjimas [Kada gandras meta iš gūžtos kiaušinį]
Gandras meta iš gūžtos kiaušinį – bus geri metai, vaiką – blogi.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 362-95 Tikėjimas [Keliant lizdą reikia įdėti pinigų, kad gandrai perėtų]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-96 Tikėjimas [Gauni pinigus – paspjaudyk – bus laimingi]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-97 Tikėjimas [Liepsna griūva į to namo padegėją]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-98 Tikėjimas [Pirštai šerpetojas – įdėk peiliu kryželius ant nagų]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-99 Tikėjimas [Duona iš rankų krenta – kas nors skubinasi]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-100 Tikėjimas [Višta krapštos – bus sniego]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-101 Tikėjimas [Šarka krykščia prie namų – bus svečias]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-102 Tikėjimas [Katė burną prausia – bus svečias]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-103 Tikėjimas [Pakaušį niežti – bus bėda]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-104 Tikėjimas [Nemušk šluota galvijo: apsižarnos]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-105 Tikėjimas [Nepalik šaukštų ant stalo: svotai sušals]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-106 Tikėjimas [Vogtu tinklu žuvis gerai gaudo]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-107 Tikėjimas [Sunku mirti ant pagalvės iš vištos plunksnų]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-108 Tikėjimas [Kad kiaulės kirmėlės išbyrėtų]
Jeigu prispausi akmeniu dagilį tai kiaulės kirmėlės išbyrės.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-109 Tikėjimas [Kad gyvatė išlįstų]
Ten kur įlindo gyvatė reikia padėti sukryžiuotus beržinius pagalius – ji išlįs ir susiraitys apie pagaliukus]
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-110 Tikėjimas [Akmuo – gyvatės brolis, jos akmeniu neužmuši]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-111 Tikėjimas [Po užkalbėjimo gyvatės negalima užmušti]
Po užkalbėjimo gyvatės negalima užmušti, nes gydymas bus neveiksmingas
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 363-112 Tikėjimas [Jeigu užkalbėjimas nepadėjo, gyvatė buvo vaikinga]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-113 Tikėjimas [Juodas driežas gyvatę atveda, o rudas – nuveda]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-114 Tikėjimas [Kai žaltys išeina, tada namai dega]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-115 Tikėjimas [Kaip su kepure susukti skrendančias gerves]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-116 Tikėjimas [Kaip visas spynas atidaryti]
Visas spynas atidarysi, jeigu bevardžiame piršte įsidėsi ir užsigydysi prieš vandenį upėje augančią žolę.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-117 Tikėjimas [Šunelį veislei tą palik, kurio gerklė juoda, – bus piktas]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-118 Tikėjimas [Bažnyčioj, sakant pamokslą, kosėk – daržovių daigai augs]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-119 Tikėjimas [Nesibučiuok - lūpos apšaš]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-120 Tikėjimas [Jeigu gyvulys rąžosi pirmom kojom – vogs, saugok]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-121 Tikėjimas [Kas turi vilko plaukų ant kūno, tą mergos myli]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-122 Tikėjimas [Jeigu šuva savo šešėlį loja – stips]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-123 Tikėjimas [Kuris akis žemyn nudelbęs turi – vagis]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-124 Tikėjimas [Žvaigždė su uodega matos – bus karas]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-125 Tikėjimas [Ant dangaus pamėnai – bus karas]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 364-126 Tikėjimas [Nagas žydi – trūksta ko nors iš rūbų]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-127 Tikėjimas [Jeigu Velykų rytą atsiliepsi, kad pas tave blusos – jų turėsi visus metus]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-128 Tikėjimas [Valgydamas neeik į tvartus – suvesi peles, vilnas nukapos]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-129 Tikėjimas [Jeigu žagsi, gerk kryžmai – nustosi]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-130 Tikėjimas [Jeigu galvijas serga pelėm, mušk bato aulu – nustos]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-131 Tikėjimas [Skauda akis – velėk rasą]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-132 Liaudies medicina [Kaip gydyti dedervines]
Turi dedervinių – smaguriu pirštu seilėm arba rasa nuo langų patepk – pranyks.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-133 Tikėjimas [Nešerk šuniui diržu – votimis išmėtys]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-134 Tikėjimas [Kai užgesina žvakes, jeigu dūmai eina į duris – mirs, jeigu į ligonį – gyvens]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-135 Tikėjimas [Jeigu ligonis gręžias į sieną – greit mirs]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-136 Tikėjimas [Jeigu ligonis kvepia žeme – mirs tuoj]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-137 Tikėjimas [Griaudžiant stok po lazdynu arba netoli bičių avilio – nekirs]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-138 Tikėjimas [Pirmadienyje nepradėk darbo – diena nelaiminga]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-139 Tikėjimas [Kiškis perbėga per kelią – bus nelaimė]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-140 Tikėjimas [Eina verpetas – mesk akmeniu, velniui galvą pramuši]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-141 Liaudies medicina [Kaip gydyti grižą]
Grižas gydomas pačiam jauniausiam ar vyriausiam užmezgant trejus devynerius mazgus ant siūlo (skaičiuojant atbulai) ir užrišant ant sąnario.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 365-142 Liaudies medicina [Kad dantys būtų sveiki]
Šv. Jono naktį reikia sutrinti pirštais blizgantį kirmėlioką ir tomis rankomis pačiupinėti dantys bus sveiki.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-143 Tikėjimas [Kad ėriukai šokinėtų]
Pirmą kartą išginus, piemenį pilk vandeniu – šokinės ėriukai.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-145 Tikėjimas [Kad galvijai pas kaimynus neitų]
Išgenant pirmą kartą, vytį vakare reikia įkišti į stogą – galvijai pas kaimynus neeis.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-144 Tikėjimas [Kad arkliai bėgiotų]
Supilk artoją atėjus pirmą kartą arus – arkliai bėgios
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-146 Liaudies medicina [Jeigu karpų turi, tai patrink, kur kiaulė kasos, – prapuls]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-147 Liaudies veterinarija [Kad karvės pienas nebūtų raudonas]
Jeigu karvės pienas raudonas, patrink akmeniniu kirveliu – prapuls.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-148 Tikėjimas [Iš lašinių vanduo teka – bus lietaus]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-149 Tikėjimas [Druska šlapia – bus lietaus]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-150 Liaudies veterinarija [Karvės gydymas]
Karvė nepasikelia, tai perbėgo žebenkštis - kišk ją per lanką duonkepės ir pasveiks
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-151 Tikėjimas [Pirmą kartą kiek sykių sukukuoja gegužė, tiek metų gyvensi]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-152 Tikėjimas [Griaudžia – Dievulis baras]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 366-153 Tikėjimas [Kad svečiai nedaug valgytų, įsmeik iš apačios stalo peilį]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 357-1 Tikėjimas [Nerodyk pirštu į saulę, mėnulį, žvaigždes: Dievui akį išdursi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-2 Tikėjimas [Nekamuok katės: ji – Dievo pirštinė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-3 Tikėjimas [Griaudžiant negalima kelti drabužių apačios]
Griaudžiant negalima kelti sijono (andaroko), skvernų, raityti kelnių - neklausant perkūnas muša velnią.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-4 Tikėjimas [Negalima eiti atatupstomis - matuojama vieta tėvų karstui]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-5 Tikėjimas [Negalima eiti viena basa koja - vienas iš tėvų mirs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-6 Tikėjimas [Jei žiūrėsi į žmogų žvairai - vaikai bus žvairi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-7 Tikėjimas [Neliesk kregždžių gūžtų - būsi kregždėtas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-8 Tikėjimas [Negalima sakyti, kad bitės pastipo]
Daudžiama sakyti, kad bitės pastipo - jei nesilaikoma, tai ir ant žmogaus taip bus sakoma.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-9 Tikėjimas [Gulėdamas nevalgyk: grabe apsidergsi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-10 Tikėjimas [Negalima užmušti gandro: Dievas varlėmis apleis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-11 Tikėjimas [Negalima šlapintis į ugnį: ji šventa ir gali užpykti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-12 Tikėjimas [Neliek ant stalo valgant: žmona bus girtuoklė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-13 Tikėjimas [Atjunkius vaiką, nepradėk žindyti: bus blogomis akimis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 357-14 Tikėjimas [Iki Sekminių negalima maudytis: paims kipšas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-15 Tikėjimas [Negalima gulėti susijuosus: velnias nuodėmes priskaičiuos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-16 Tikėjimas [Negalima gulėti su batais: velnias nuodėmes priskaičiuos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-17 Tikėjimas [Nupjautus nagus dėk užantin: Dievas gali neįleisti į dangų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-18 Tikėjimas [Negalima plaukų nuo galvos mesti oran]
Negalima plaukų nuo galvos mesti oran: gali varnos lizdą iš jų susisukti, liksi plikas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-19 Tikėjimas [Negalima spjauti ant žarijų: burna apšaš]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-20 Tikėjimas [Negalima laužyti varveklių nuo stogo: nosis varvės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-21 Tikėjimas [Negalima juoktis per laidotuves: per vestuves teks verkti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-22 Tikėjimas [Negalima nusukti nuo mirusiojo: triskart atsiims]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-23 Tikėjimas [Negalima gulti neatsisagsčius marškinių, kelnių: giltinė pasmaugs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-24 Tikėjimas [Sutikus moterį,nereikia eiti žuvų gaudyti: nepagausi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-25 Tikėjimas [Peržengus per tinklą, meškerę ir kiekvieną daiktą, jie tampa nelaimingi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-26 Tikėjimas [Nerodyk kitiems, kiek karvė duoda pieno: nudyvys]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-27 Tikėjimas [Nerodyk jaunų gyvulių: nudyvys]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-28 Tikėjimas [Neduok gerti kaire ranka: nusigers arba atsitiks nelaimė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-29 Tikėjimas [Neklausyk, ką kiti kalba: tuoj pasensi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-30 Tikėjimas [Negalima žiūrėti į vaiką lopšyje iš galvos pusės: vaikas liks žvairas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 358-31 Tikėjimas [Nedėk sieto ant galvos: bus šašuota]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-32 Tikėjimas [Radus kaimyną sėjant, pačiam reikia nesėti]
Radus kaimyną sėjant, pačiam reikia nesėti, kitaip derlius (urodzajus) pereis į jo dirvą. reikia vaizduoti, kad sėji - barstyti žemę, kol jis eis namo, tik tada sėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-33 Tikėjimas [Nesėk daug kviečių: rugeliai užpykę nustos augti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-34 Tikėjimas [Kol nevedęs, nenumink rūtos: žmona bus paleistuvė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-35 Tikėjimas [Moterų nužargyti medžiai nudžiūva]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-36 Tikėjimas [Moterų sodinti agurkai bus maži]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-37 Tikėjimas [Susipykus su bičiuliais, bitės prapuola]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-38 Tikėjimas [Jie koriai liežuviais, neklausyk kalbų apie bičiulį]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-39 Tikėjimas [Nedėk duonos aukštielninkos: užpykusi gali išbėgti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-40 Tikėjimas [Neduok avelėms gerti iki Kalėdų: bus plaučiuose peteliškių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-41 Tikėjimas [Susikeikęs pirmą Kalėdų, Velykų, Sekminių dieną, keiksies visus metus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-42 Tikėjimas [Jei višta gieda, bus nelaimė]
Jei višta gieda, bus nelaimė. Norint jos išvengti, reikia vištą versti kūliais: jei papuls galva ant slenksčio - nukirsk galvą, jei uodega - uodegą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-43 Tikėjimas [Kai lekia ir gęsta žvaigždė: miršta giminaitis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-44 Tikėjimas [Jei prausies su muilu, šarka grožį nuneš]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 359-45 Tikėjimas [Nereikia persergėti žmogaus: nuo ko perspėji, tas ir atsitiks]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-46 Tikėjimas [Negalima dėti pavalkų aukštielninkų: sumuš arkliui pečius]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-47 Tikėjimas [Per Blovieščių negalima žiūrėti žąsų kiaušinių: neišperės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-48 Tikėjimas [Neskolink kitiems žirklių: bus blogos avelių vilnos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-49 Tikėjimas [Nekirsk senų medžių prie namų: mirs namų galva]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-50 Tikėjimas [Negalima išrovus sodinti eglučių, ėgliaus: mirsi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-51 Tikėjimas [Neišleisk vandens iš ežero: mirsi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-52 Tikėjimas [Nesigirk, jei eini pinigų kastis: velnias išgirs ir neprileis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-53 Tikėjimas [Nepavydėk duodamas: kas gaus, neturės naudos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-54 Tikėjimas [Norint sustabdyti ledų lietų, reikia sukramtyti ledą ir išspjauti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-55 Tikėjimas [Skolintų daiktų reikia neparnešti tuščių]
Skolintų daiktų reikia neparnešti tuščių: įdėk žirkles, vilnų, duonkepės tešlos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-56 Tikėjimas [Ką pranašauja pelėdos riksmas]
Jei pelėda rėkia kaip vaikas - merginai gims vaikas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-60 Tikėjimas [Arklio prunkštimas rodo laukimą arba naujieną]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-61 Tikėjimas [Kai niežti kairį delną - duos pinigų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-62 Tikėjimas [Kai niežti dešinį delną - sveikinsis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 360-63 Tikėjimas [Kai nosį niežti - bus naujiena]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-64 Tikėjimas [Kai niežti žandą, lūpas - bučiuos arba gailės tavęs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-65 Tikėjimas [Žmogus žagsi, kai kažkas jį mini]
Žmogus žagsi, kai kitas jį mini. Atspėjus, kas mini, žagsėti nustojama.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-66 Tikėjimas [Kai akis niežti - verksi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-67 Tikėjimas [Kai dešinė akis tirpsta - mirs giminaitis, kairė - pažįstamas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-68 Tikėjimas [Jei skamba dešinėje ausyje - mirs giminaitis, kairėje - pažįstamas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-69 Tikėjimas [Jei liūdnumas ima, reikia galvoti apie mirtį]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-70 Tikėjimas [Jei miegas ima, bus lietaus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-71 Tikėjimas [Jei kregždės skraido žemai, bus lietaus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-72 Tikėjimas [Rugio žydėjimas parodo kokie bus metai]
Jei rugio varpa pradeda žydėti nuo viršūnės - bus badas, nuo vidurio - vidutiniškas derlius, nuo apačios - geras.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-74 Tikėjimas [Neparduok karvės pirmo teliuko: kiti neaugs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-75 Liaudies medicina [Kaip pasigydyti nuo vočių]
Jei votimis išpylė, reikia patrinti duonos pluta ir atiduoti šuniui suėsti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-76 Tikėjimas [Kaip priversti kitą sapnuoti tave]
Jei nori kitą priversti sapnuoti tave, guldamas į pagalvę prisakyk ir apversk ant kito šono.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-77 Tikėjimas [Neik į pirtį per jauną mėnesį: labiau niežės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-78 Tikėjimas [Kaip prisivilioti vyriškį]
Jei nori prisivilioti vyriškį, reikia tris dienas padalkose nešioti tešlos, o po to šią tešlą įmaišyti į kokį nors valgymą ir pavaišinti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 361-79 Tikėjimas [Kaip atstumti nuo savęs vyriškį]
Jei nori atstumti nuo savęs vyriškį, reikia pavaišinti paskustu puspadžiu (padnacka).
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-80 Tikėjimas [Kaip prisivilioti partnerį]
Reikia šikšnosparnį įdėti į skruzdėlyną, trečią dieną lieka kaulinė šakelė ir kabliukas. Ką kabliuku užkabinsi - tas tave mylės, o ką šakele nustumsi - nekęs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-81 Tikėjimas [Kaip pamatyti velnią]
Jei nori pamatyti velnią, reikia tris dienas neprausti burnos, apsimauti išvirkščiais pavalkais ir atsistoti vidurnaktį ties papečiu (prie krosnies).
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-82 Tikėjimas [Kaip sužinoti, kelinta jauno mėnesio diena]
Jei nori sužinoti, kelinta jauno mėnesio diena, reikia paimti veidrodį [zerkolą], išeiti laukan, uždėti ant kaktos, tada pakėlus akis žiūrėti į veidrodį: kiek mėnulių matysis, tiek bus dienų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-84 Liaudies medicina [Išgąsčio gydymas plaukų smilkymu]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-85 Liaudies medicina [Slogos gydymas kalbėjimu]
Jei sloga (slanktas) puola nosį, tai pradėk vadinti puvėsiu, ir ji užpykus dings.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-86 Tikėjimas [Šuo ryja žolę prieš lietų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-87 Tikėjimas [Jei krankia varnos, bus vėjo]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-88 Tikėjimas [Jei varnos tupia pažeme, bus atodrėkis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-89 Tikėjimas [Jei gieda gaidys, bus atlydys]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-90 Tikėjimas [Žuvys maudos - bus lietaus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-91 Tikėjimas [Dūmai kyla aukštyn - bus giedra]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 362-92 Tikėjimas [Jei griausmas griaudžia, augs žolė]

Teksto 2004 m. redakcija

Atgal