VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=208&back=home

VIETOS VARDAS: Čiurlionys III Žemėlapis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krokialaukis sen.

Atgal