VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=214&back=home

VIETOS VARDAS: Duselninkai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krokialaukis sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl38 [Kukavo gegutė]
Kukavo gegutė žalioj girelėj. Lėks vanagėlis girion gegutės vilioti, jos balselio klausyti. Dainavo mergelė linelius raudama. Metė bernelis dalgelį ant pradalgėlio, bėgo mergužėlės dainelės klausyti.
Kukavo gegutė

Daina Kl101 [Oi, rojum gojum per žalių sodų, kalėda]
Jei mergelė žinotų, kad berneliui teks, nuskintų rūtą už kepurėlės, o diemedėlį už juostelės. Jei žinotų, kad našleliui teks, nuskintų dilgių kvietkelį už kepurėlės, šuniaramunių už juostelės.
Oi, rojum gojum per žalių sodų, kalėda

Atgal