VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=22131&back=home

VIETOS VARDAS: Dusetos

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Zarasai r. sav.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Maskvyčių ežeras (Zarasų r.)

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Padavimas apie Vosgėlių piliakalnį (Zarasų r.)
Padavimas apie Sartų ežere nuskendusį varpą (Zarasų r.)
Padavimas apie Skapiškio varpus (Kupiškio r.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Dusetų herbas (Zarasų r.)
Siauraašmenis pentinis kirvis iš K. Būgos muziejaus (Zarasų r.) rinkinio Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Skiltuvas ir peilis iš K. Būgos muziejaus (Zarasų r.) rinkinio Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Diržų sagtys iš K. Būgos muziejaus (Zarasų r.) rinkinio Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Keramika ir gargažės iš K. Būgos muziejaus (Zarasų r.) rinkinio Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Keramika iš K. Būgos muziejaus (Zarasų r.) rinkinio Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Kirvukai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Radiniai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Radiniai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Akmeniniai kirviai (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) K. Būgos vidurinės mokyklos kraštotyros muziejaus.
Kirvukų fragmentai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Kirvukų fragmentai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Kirvukai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Radiniai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Radiniai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Keramikos šukės iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.
Kaulai iš buv. K. Būgos muziejaus rinkinio Dusetų m. (Zarasų r.) Radiniai iš Dusetų m. (Zarasų r.) buv. Kazimiero Būgos muziejaus.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Tikėjimas [žargymas ir žmogaus augimas]

Nežerk per žmogų

Tikėjimas [žargymas ir agurkų kartumas]

Nežerk per agurkų ežią

Padavimas apie Vosgėlių piliakalnyje (Zarasų r.) apneštą bažnyčią ir Paščio ežerą
Kalne yra užpilta bažnyčia.
[Vosgėlių piliakalnis]

Padavimas apie Užpalių (Utenos r.), Dusetų (Zarasų r.) ir Kamajų (Rokiškio r.) gyvenviečių pavadinimų kilmę
Keliaujantį poną ties Užpaliais užpuolę plėšikai, ties Dusetom - dusinę, o ties Kamajais - kamavę. Todėl ponas tas vietas taip ir pavadino.
Padavimas [Užpaliai, Dusetos, Kamajai]

Padavimas apie Sartų ežerą (Zarasų r.)
Bevežant varpą į bažnyčią įlūžo ledas ir varpas nuskendo. Kai skambina, balsas atsišaukia ežere.
Padavimas [Sartai]

Padavimas apie Malatinio ežerą (Zarasų r.)
Kartą žmogus Malatinio ežere pamatė atsiiriant mažą mergaitę. Ji sėdėjo laivelyje pilname aukso. Kai žmogus ją užkalbino, mergaitė dingo. Dar pasakojama, kad tame ežere buvo Suntežerio dvaras. Jo ponas buvo labai piktas, todėl žmonės jį pakorė, o dvarą prakeikė. Dvaras nugrimzdo, o vietoj jo atsirado ežeras. Pono duktė kartais su laiveliu plauko po tą ežerą.
Padavimas [Laivelis aukso]

Padavimas apie ežere skambančius Skapiškio varpus (Kupiškio r.)
Ežere girdėti varpų balsai.
Padavimas [Skapiškio varpas]

Atgal