VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=22569&back=home

VIETOS VARDAS: Žižmai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Dieveniškės sen.

ČIA GIMĖ:
Dvynelienė, Michalina

ČIA MIRĖ:
Dvynelienė, Michalina

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Tautosakos pateikėja Liudvika Šilabritienė iš Žižmų kaimo (Dieveniškių apyl.)
Tautosakos pateikėja Liudvika Šilabritienė prie savo namo durų Žižmų kaime (Šalčininkų r.)
Tautosakos pateikėja Michalina Dvynelienė ir Vykintas Vaitkevičius prie pateikėjos namo durų Žižmų kaime (Šalčininkų r.)
Tautosakos pateikėja Stasė Šilabritienė iš Žižmų kaimo (Šalčininkų r.) su skariniu
Tautosakos pateikėja Janina Gaidienė iš Žižmų kaimo (Šalčininkų r.) su Žolinių puokšte

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Padavimas apie Žižmų kaimo (Šalčininkų r.) akmenį
Važiavo vestuvės ir nustūmė į griovį senuką vilkaloką. Jis pavertė visu akmenimis.

Padavimas apie Žižmų akmenį (Šalčininkų r.)
Kai duktė važiavo į jungtuves, motina ją prakeikė. Visos vestuvės pavirto akmenimis.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl198 [O tu lakštingėla]
Ko lakštingėlė negieda? Pateriojo ji alasėlį vyšnelių sodely. Ko bernužėlis neulioja? Pateriojo jis valią naujoj kamarėlėj, ant baltos lovelės.
O tu lakštingėla

Daina Kl63 [Tai tam kiškeliui]
Kiškelis per laukus skris – kurtai pagaus, per medžią bėgs – strielčiai nušaus, per marias plauks – nusitapys. Bernelis tėvo klausys – zbavionas bus, carui tarnaus – slaunas bus, apiženys – gaspadorius bus.
Tai tam kiškeliui

Padavimas apie Žižmų akmenį (Šalčininkų r.)
Kai duktė važiavo į jungtuves, motina ją prakeikė. Visos vestuvės pavirto akmenimis.
Padavimas [Žižmų akmuo]

Atgal