VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=2356&back=home

VIETOS VARDAS: Kaunas

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kaunas apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Neris up.
Nemunas up.
Vilijampolė sen.
Žaliakalnis sen.
Aleksotas sen.
Eiguliai sen.
Šilainiai sen.
Petrašiūnai sen.
Centras sen.
Dainava sen.
Gričiupis sen.
Panemunė sen.
Šančiai sen.

VARIANTAI:
Kauno miest. (1923) Leidinio aprašas P. 60

ČIA GIMĖ:
Tolutienė, Birutė
Šlekonytė, Jūratė
Ramoškaitė, Živilė
Krištopaitė, Danutė
Merkienė, Irena Regina -
Tumėnas, Vytautas
Savoniakaitė, Vida
Ambrazas, Vytautas
Svetikienė, Dovilė
Stankevičiūtė, Ida
Šmitienė, Giedrė
Vaitkevičius, Vykintas
Bertašius, Mindaugas
Gudavičius, Edvardas
Rimantienė, Rimutė
Klova, Algirdas
Žalnierius, Algirdas
Vaškevičiūtė, Ilona
Vosyliūtė, Ingrida

ČIA MIRĖ:
Tumas-Vaižgantas, Juozas
Jablonskis, Jonas
Daugirdas, Tadas
Preikšas, Paulius
Jakštas, Adomas
Maironis,
fon Šmitas, Karlas
Gukovskis, Konstantinas
Volteris, Eduardas
Tarasenka, Petras
Valančius, Motiejus
Janulaitis, Augustinas
Vaineikis-Svirplys, Liudas
Dogelis, Povilas
Karosas, Vladas
Šalčius, Petras

ČIA PALAIDOTAS:
Būga, Kazimieras
Maironis,
Volteris, Eduardas Kauno evangelikų kapinės; po kapinių likvidavimo kapo vieta nežinoma
Gukovskis, Konstantinas
Tarasenka, Petras
Tumas-Vaižgantas, Juozas Vytauto bažnyčioje
Valančius, Motiejus Motiejus Valančius palaidotas Kauno katedroje.
Jaunius, Kazimieras Petrašiūnų kapinės.
Janulaitis, Augustinas A. Janulaitis palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Vaineikis-Svirplys, Liudas Urna su Liudo Vaineikio pelenais saugoma Kauno medicinos universiteto anatomijos muziejuje.
Dogelis, Povilas Kun. Povilas Dogelis palaidotas Kauno Arkikatedros bazilikos šventoriuje.
Šalčius, Petras Petrašiūnų kapinės

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
T. Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicija (Kilnusis erelis)
J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus Kaune
Druskinės
Duonkubilis ir kraičkubilis
Lauknešėliai
Šv. Laurynas
Skausmingoji Dievo Motina
Blaivybės sąjūdis
Šv. Pranciškaus škaplieriai
Karmelitų škaplieriai
Šv. Marijos škaplierius
Šv. Marijos škaplierius
Švnč. Jėzaus Širdies škaplierius
Balnelinių antkaklių galų raida
Dainininkės Malvina Montvydienė, Akvelina Montvydaitė iš Kaltinėnų miestelio (Šilalės r.)
Dainininkas Juozas Alejūnas iš Šilėnų kaimo (Šiaulių r.)
Dainininkė Ona Sutkienė iš Uvainiškių kaimo (Kelmės r.)
Dainininkė Antanina Karpienė, gyvenusi Kaune
Dainininkas Adomas Kamendulis iš Bukaučiškės kaimo (Alytaus r.)
Dainininkė Emilija Ivoškienė iš Tarpumiškis kaimo (Kaišiadorių r.)
Dainininkė Ona Grigaliūnienė iš Slabados kaimo (Trakų r.)
Dainininkė Anelė Burbienė, gyvenusi Meškučių kaime (Varėnos r.)
Dainininkė Pranciška Blažauskienė iš Nemajūnų kaimo (Lazdijų r.)
Dainininkė Izabelė Narkevičienė, gyvenusi Skabeikių kaime (Alytaus r.)
Dainininkė Ona Žebrauskienė iš Skriaudžių kaimo (Prienų r.)
Dainininkė Marė Žemaitienė iš Rūdos kaimo (Vilkaviškio r.)
Dainininkė Magdalena Radzevičienė iš Santakos kaimo (Kalvarijos sen.)
Dainininkė Agota Mikulevičienė iš Orijos kaimo (Kalvarijos sen.)
Dainininkas Vincas Kazimierskas iš Vidgirių kaimo (Vilkaviškio r.)
Dainininkė Antanina Bielionienė iš Gudonių kaimo (Lazdijų raj.)
Dainininkė Katrė Kazlauskienė iš Junčionys kaimo (Alytaus r.)
Dainininkė Morta Katkienė iš Pūšilių kaimo (Šiaulių raj.)
Tautosakininkas Juozas Jurga fonografų kabinete
Tautosakininkas Zenonas Slaviūnas fonografų kabinete
Dainininkė Rozalija Balynienė iš Lizdų kaimo (Alytaus raj.)
Dainininkė Ona Pigagienė iš Jaujakaimio kaimo (Alytaus r.)
Dainininkė Ona Račkauskienė iš Samninkų kaimo (Trakų r.)
Dainininkė Marcelė Aliukonienė iš Samninkų kaimo (Trakų r.)
Dainininkė Malvina Grėbliūnienė iš Miroslavo, (Alytaus r.)
Dainininkė Karolina Statulevičienė iš Ragelių kaimo (Rokiškio r.) spėjama
Dainininkas Juozas Markevičius iš Reinių kaimo
Dainininkė Apolonija Usorienė iš Vidiškių (Ukmergės r.)
Ukmergės krašto muzikantai Stasys Belickas, Juozas Kutelis, Stasys Liakumas su instrumentais spėjama
Šimonių sutartinių giesmininkės Valerija Daminauskaitė, Ona Kairytė spėjama
Šimonių sutartinių giedotojos Veronika Daminauskienė ir Ona Jurkšaitė spėjama
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies vakarinio bokšto griuvėsiai
Kauno pilies vakarinio bokšto griuvėsiai
Perkasa prie Kauno pilies sienos
Kauno pilies rytinio bokšto griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies pamatai
Kauno pilies rytinio bokšto griuvėsiai
Kauno pilies rytinio bokšto griuvėsiai
Kauno pilies rytinio bokšto griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies griuvėsiai
Kauno pilies šaudymo anga
Kauno pilies šaudymo anga
Kauno pilies rytinio bokšto pamatai
Kauno pilies rytinio bokšto pamatai
Kauno pilies rytinio bokšto pamatai
Archeologinių žvalgymų ekspedicijos Užnemunėje 1954 m. pabaigtuvės (Kauno m.)
Archeologinių žvalgymų ekspedicijos Užnemunėje 1954 m. pabaigtuvės (Kauno m.)
Kauno tvirtovės redutas Šiuo metu visi Kauno tvirtovės įtvirtinimai yra Kauno miesto teritorijoje.
Lampėdžių I akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Lampėdžių gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Lampėdžių I akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Lampėdžių gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Lampėdžių II akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Lampėdžių gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Lampėdžių II akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Lampėdžių gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Žemųjų Kaniūkų II akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Žemųjų Kaniūkų gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Žemųjų Kaniūkų II akmens amžiaus stovyklavietė (Kauno m.) Šiuo metu Žemųjų Kaniūkų gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Žemųjų Kaniūkų ardoma senovės gyvenvietė (Kauno m.) Šiuo metu Žemųjų Kaniūkų gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Žemųjų Kaniūkų ardoma senovės gyvenvietė (Kauno m.) Šiuo metu Žemųjų Kaniūkų gyvenvietė yra Kauno miesto dalis.
Žemųjų Kaniūkų kapinynas (Kauno m.) Šiuo metu Žemutiniai Kaniūkai yra Kauno miesto dalis.

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Padavimas apie Mergos akmenį (Varėnos r.)

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ VAIZDAI:
Klėtis Tėviškės Muziejaus eksponatas (Kaune).
Žemaičių numas (Vainaičių k., Plungės r.) Kurto Tėviškės muziejaus eksponatas (Kaune).
Gryčia (Nuotekų k., Ukmergės r.) Tėviškės Muziejaus eksponatas (Kaune).
Krosnis (Nuotekų k., Ukmergės r.) Tėviškės Muziejaus eksponatas (Kaune).
Titnaginiai kirviai
Akmeniniai kirviai iš Kauno Radimvietė.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Kauno pilis
Viena iš kelių Lietuvos mūrinių pilių, pastatyta 14 a. Nemuno ir Neries santakoje, ginant krašto gilumą nuo kryžiuočių žygių.

1362 m. Kauno puolimas
1362 m. kovo - balandžio mėn. įvykęs Kauno pilies puolimas.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Užkalbėjimas Nuo krislo akyje

2005 redaguota versoja

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Adomas Kuinas]
Taip XVII a. Kauno magistrato ir vaito knygoje užrašytas atvykėlis Adomas Kuinas [Adam Kuynos] (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Adam Kuynos]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Adomas Kuinas]
Taip XVII a. Kauno magistrato ir vaito knygoje užrašytas atvykėlis Adomas Kuinas [Adam Kuynos] (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Adomas Kuinas]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Tomas Vilkadūris]
Taip XVII a. Kauno magistrato ir vaito knygoje užrašytas Kauno miestietis Tomasz Wilkodur [Tomas Vilkadūris]
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Tomasz Wilkodur]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Tomas Vilkadūris]
Taip XVII a. Kauno magistrato ir vaito knygoje užrašytas Kauno miestietis Tomasz Wilkodur [Tomas Vilkadūris]
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Tomas Vilkadūris]

Padavimas apie Mergos akmenį (Varėnos r.)
Motina nenorėjo kad dukra ištekėtų, tai prakeikė, kad pavirstų akmeniu.
Padavimas [Prakeikta jaunoji]

BsTB 11 364 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Labas rytelis]
[Pradžioje – teksto paskelbėjo (?) įžanga]. Nuotaka rauda iš ryto prieš važiuodama į bažnyčią, atsisėdus už stalo. Iš pradžių su visais pasisveikina. Klausia tėvelio, ar leis rūtų vainikėlį suvytinti. Motinėlei sako, kad užaugino ją ant didelių vargelių. Vargely augo, dabar už vargo bernelio ištekės. Jaunoji dėkoja motinai ir tėvui už žalius šilkus, dėkoja visiems susirinkusiems.
2002 redaguota versija [Labas rytelis]

BsTB 11 366 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Kas čia sujoja]
Rauda jaunoji, pamačiusi atvykusį jaunojo pulką. Jei svečiai iš svetimos šalies, reikia jiems rodyt taką girioj, kad nerastų nuotakos tėvo namų.
2002 m. redakcija

BsTB 11 366 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Ko gi inėja]
Jaunoji rauda įėjus jaunikiui į priemenę, paskui į gryčią. Klausia, ar jis nori kelio pasiklausti, ar jam ugnies reikia. Tam ji turinti brolelį ir sesulę. Brolio prašo parodyti svečiui šunio takelį, sesulės prašo paduoti šaltą anglelę – tegu susikuria ugnelę lauko gale, tegu užrūko visus laukelius dūmais.
2002 m. redakcija

BsTB 11 366 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Tėveli mana]
Jaunoji rauda pamačiusi, kaip jaunikis padėjo ant stalo gėrimą – prašo tėvelio, kad neleistų šito svetelio glitaus šarmelio gerti.
2002 m. redakcija

BsTB 11 367 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Matulyte mana miela]
Jaunoji rauda, kai vainiknešys, pasakydamas puikią raciją, įteikia jaunojo šalies atgabentą vainiką. Jaunoji kreipias į motinėlę, kad neleistų notrių dilgėlių jai ant galvelės dėti. Nepakels jos galvelio didžio lauželio, vargelio. Motinėlė nepasakė visos teisybės, kodėl nuvyto žalios rūtelės, tik sakė, kad sausas vėjelis pūtė.
2002 m. redakcija

BsTB 11 367 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Šaltos tavo, vergeli, rankelės]
Jaunoji rauda, kai ją piršlys veda prie jaunojo sėsti už stalo. Piršliui, paėmusiam ją už rankos, sako, kad šaltos ir šiurkščios jo rankelės – ledeliai graibyta, erškėčiai braukyta. Nušalo ir nudilgo jai rankelės, neis ji iš vietos be tikro tėvelio.
2002 m. redakcija

BsTB 11 368 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Tėveli mana mielas]
Jaunoji rauda, tėvo už rankos vedama per aslą. Klausia, kur ją vedąs: ar šienelio grėbti, ar rugelių pjauti? Lygūs tėvelio laukeliai, nekelmuoti, neakmenuoti. Šį rytelį žemelė pažemėjo, slenksteliai pasikėlėjo.
2002 redakcija

BsTB 11 368 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Labas rytelis]
Jaunoji sveikina jaunąjį, atsisėdusi greta jo. Sako, kad visi liūdi: mėnulis, dangulis, broleliai, tėveliai. Tik neliūdi svetimos šalelės sveteliai.
2002 m. redakcija

BsTB 11 368 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Blagaslovykit šį gi rytelį]
Jaunoji rauda prašydama tėvų palaiminimo bažnytėlėn.
2002 m. redakcija

BsTB 11 368 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [N, broliukai mana]
Jaunoji rauda kieme prieš išvažiuodama į jungtuves. Sako, kad broliukas pasibalnojęs žirgelį nujos bažnytėlėn. Prašo, kad tas paprašytų Dievo tarnų, kad gailiai nedūduotų vargolėmis, skardžiai nemuštų varpeliais, kad neklotų drobelių, nemainytų aukso žiedelių.
2002 m. redakcija

BsTB 11 369 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Labas vakarėlis]
Jaunoji rauda sugrįžusi iš bažnyčios, prašydama tėvelio ir motinėlės atkelti vario vartus.
2002 m. redakcija

BsTB 11 369 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Tėveli mielas]
Jaunoji, tėvams atkėlus vartus, rauda kieme. Dėkoja tėvui už palaiminimą, tik apgailestauja, kad palaimino ne tikru žodeliu. Permainė aukso žiedelį į čino varelį, kuris nuspaudė jos pirštelį. Pritiesė ji pilnus laukelius žalių rūtelių, plonų drobelių. Prašo tėvelio, kad išvaduotų ją iš didžios nevalės.
2002 m. redakcija

BsTB 11 369 Vestuvių verkavimas – Rauda ištekiantios [Dėku tėveliui]
Jaunoji rauda dėkodama už dovanas. Tėveliui – už aukso sidabrėlį, motinėlei – už plonas drobeles. Jei bus geros dienelės, atsilygins pjaudama kalne rugelius, jei blogos – ašarėlėmis ir atodūsėliais. Broleliams už dovanėles, jei geros dienelės, atsilygins rugiais mieželiais, žaliais margeliais, pilkomis bitelėmis. Prašo brolių, kad pamatę ją lauku einančią, neužpjudytų kurteliais, neužkilotų vario vartelių. Seserims dėkoja už margas juosteles – atsidėkos naktį atodūsėliais, dieną ašarėlėmis.
2002 m. redakcija

Atgal