VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=23598&back=home

VIETOS VARDAS: Adutiškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Adutiškis sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Kalbininko Kazio Pakalkos užrašyta kortelė

SUSIJĘ VAIZDAI:
Kalbininko Kazio Pakalkos užrašyta kortelė

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Mįslė apie plaukimą valtele ir leksema [kumelė]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl52 [Kad prisėdo kuoselių]
Katrą šauti kuoselę? Kurios raibos plunksnelės, kurios aukštas kuodelis. Kad prisėdo mergelių, net nulūžo suolelis. Ateina bernelis. Katrą imti mergelę? Kurios baltas veidelis, kurios gelsvos kaselės.
Kad prisėdo kuoselių

Daina Kl52 [Duinoj, skrenda vanagėlis]
Katrą vištelę vanagėliui gauti? Kur raibos plunksnelės, aukštas kuodelis. Ateina berneliai. Katrą mergelę imti, katrą glausti? Kur baltas veidelis, kur gelsvi plaukeliai.
Duinoj, skrenda vanagėlis

Daina Kl185 [Kam tava, vilkeli]
Kodėl vilkelio akys šviesios, liežuvis ilgas, ausys stačios, uodega ilga, kojos greitos? Todėl, kad pas karalių buvo, knygas skaitė, lėkštes šluostė, karaliaus klausė, kambarius šlavė, popierius nešiojo.
Kam tava, vilkeli

Daina Kl378 [Oi arkly, arkly]
Tegul arklys nuneša jį čiužon šalelėn. Apdengs gūnia, pašers avižom, pagirdys vandeniu, pastatys naują stainelę.
Oi arkly, arkly

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Andriejus Kumelevičius]
Taip XVII a. Adutiškio parapijos krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas Andrea Kumelewicz (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Andrea Kumelewicz]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Andriejus Kumelevičius]
Taip XVII a. Adutiškio parapijos krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas Andrea Kumelewicz (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Andriejus Kumelevičius]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Baltramiejus Kumelionis]
Taip XVII a. Adutiškio parapijos krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Baltromeus Kumelan [Baltramiejus Kumelionis] (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Baltromeus Kumelan]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Baltramiejus Kumelionis]
Taip XVII a. Adutiškio parapijos krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Baltromeus Kumelan [Baltramiejus Kumelionis] (Istorinių asmenvardžių kartoteka)
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Baltramiejus Kumelionis]

Mįslė apie plaukimą valtele ir leksema [kumelė]

Ne kumele važiuoju

Atgal