VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=240&back=home

VIETOS VARDAS: Ūdrija

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krokialaukis sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (Alytaus r.) 1954 m. Ūdrijos k. priklausė Simno r.
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios varpinė (Alytaus r.) 1954 m. Ūdrijos k. priklausė Simno r.
Kryžius Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje (Alytaus r.) 1954 m. Ūdrijos k. priklausė Simno r.
Kryžiai Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje (Alytaus r.) 1954 m. Ūdrijos k. priklausė Simno r.
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (Alytaus r.) 1954 m. Ūdrijos k. priklausė Simno r.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl269 [Sėdėjo mergelė po langu]
Kalbino bernelis mergelę, ar eis ji už jo? Neis: jo laukeliai kalnuoti, sodai šakoti. Bernelis samdys laukelin lygelę – išlygins kalnelius, samdys sodan genelį – iškirs šakeles.
Sėdėjo mergelė po langu

Atgal