VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=242&back=home

VIETOS VARDAS: Varda

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krokialaukis sen.
Udrija ist. vls.

VARIANTAI:
Vardos km. (1923) LAV 24

Atgal