VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=25330&back=home

VIETOS VARDAS: Užulėnis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Taujėnai sen.

ČIA GIMĖ:
Smetonienė, Marija
Krištaponienė, R. Spėjama. Kaimo gyventoja (apie 1937 m.).
Valionis, J. Spėjama. Kaimo gyventojas (20 a. 4 deš.).

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Klojimas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Klojimas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Klojimas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Klojimo konstrukcijos elementai (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Girnos (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio sodybos išplanavimas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio pirkia (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio pirkia (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio pirkios planas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio virtuvės krosnis (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio namų interjeras ir apyvokos daiktai (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio sodybos elementai ir apyvokos daiktai (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Mažažemio apyvokos daiktai (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Linų apdirbimo įrankiai (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Arklas
Tvartas gurbas (Užulėnio k., Ukmergės r.)
Tvarto ir klojimo planas (Užulėnio k., Ukmergės r.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Sutartinių giesmininkės iš Užulėnio kaimo

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Sutartinė D 400 [Esim, broliai, tūto tūtavo]
Eis broliai į miškus šieno pjauti. Jiems beeinant papūtė šiaurus vėjas, atlyja šumnus lietus. Bėgs broliai po ąžuolu. Jiems ąžuolas – ne tėvutis. Eis sesės į miškus. Joms beeinant atlyja. Bėgs sesės po liepele. Joms liepelė – ne močiutė.
Teksto transkripcija iš garso įrašo D400 [Aisim, brolė, tūto tūtava]

Sutartinė D 400 [Esim, broliai, tūto tūtavo]
Eis broliai į miškus šieno pjauti. Jiems beeinant papūtė šiaurus vėjas, atlyja šumnus lietus. Bėgs broliai po ąžuolu. Jiems ąžuolas – ne tėvutis. Eis sesės į miškus. Joms beeinant atlyja. Bėgs sesės po liepele. Joms liepelė – ne močiutė.
Tekstas originalas D 400 [Eisim, broliai, tūto tūtavo]

Daina K 1068 [Melsvos akys sesių jaunų]
Sesių akys puošiasi liūdnu žvilgsniu. Vargo dalia visur girdima. Vy jaunystė, be laisvės liūdna, tamsu. Kada laisvės varpas sugaus?
Melsvos akys sesių jaunų

Atgal