VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=27037&back=home

VIETOS VARDAS: Vilnius

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:

ŽEMESNIS LYGMUO:
Ukmergė r. sav.
Elektrėnai sav.
Vilnius r. sav.
Širvintos r. sav.
Šalčininkai r. sav.
Švenčionys r. sav.
Trakai r. sav.
Vilnius m.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Vytis Vilniaus vaivadijos antspaude (barokiniame skyde) Vilniaus vaivadijos antspaudas.
Vytis Vilniaus pavieto antspaude (1595 m.) Vilniaus pavieto antspaudas.
Aukštaičio tipas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbinis antspaudas Antspaude vaizduojamas Vilniaus žemės simbolis Vytis.
Vilniaus gubernijos herbas (1878 m.)
Vilniaus gubernijos herbas (1845 m.) Vilniaus gubernijos herbas.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 391-8 Tikėjimas [Kaip apsisaugoti nuo dvynių gimdymo]
Riešutą radus su dviem branduoliais, vieną branduolį reikia suvalgyti, o kitą numesti žemėn. Sako, kad moteris, suvalgiusi abudu branduolius, visuomet gimdys dvynius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 391-9 Tikėjimas [Ką daryti, kad lengva būtų laukinių paukščių kiaušinių rasti, ir kad per Velykas daug kiaušinių turėtum ir sektųsi svetimus mušti]
Didijį Ketvirtadienį anksti atsikėlę pagalį įneša gryčion nemačiomis arba triskart apibėga aplink savo gryčią taip, kad niekas nematytų – visa tai daroma tam, kad lengva būtų laukinių paukščių kiaušinių rasti. Tą pačią dieną ieško baltos peteliškės. Jeigu ją randa, deda po padu arba į bato vidų ir taip vaikščioja iki vakaro – tai daroma tam, kad per Velykas turėtų daug kiaušinių ir sektųsi svetimus mušti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 391-10 Tikėjimas ir užkalbėjimas [Atsikrausčius gyventi į naują vietą]
Atsikrausčius gyventi į naują vietą, pirmiausiai reikia per langą įleisti katę su višta. Tai daroma tam, kad gyvūnai sutrauktų apkerėjimus. Kerėtojai gali pasakyti, kad pražūtų tas, kuris pirmas įkels koją į namus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 391-11 Tikėjimas ir liaudies medicina [Bambos mazgai]
Gimus vaikui, bambą užriša kailiniu (vilaginiu) siūlu, kad greičiau nukristų. Nukritusią bambą slepia iki vaiko „atėjimo protan“. Tada motina duoda savo vaikui jo paties bambą, kad atnarpliotų bambos mazgus. Jeigu jis tą padarys, tai turės gerą atmintį (aumenį) ir pasisekimą moksluose.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 391-12 Tikėjimas [Prieš Kalėdas ir Velykas tris dienas negalima nieko malti – tai vėlių dienos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-13 Liaudies veterinarija [Didijį ketvirtadienį trina visus galvijus rankomis, kad apsaugotų nuo inkštirų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-14 Tikėjimas [Tikima, kad jei meškeriotojui pasakoma „Padėk Dieve!“, jis nepagaus žuvų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-15 Tikėjimas [Nukirptų plaukų ir nagų laikymas]
Vyrai nukirptus plaukus paslepia: jei paukščiai plaukus susirinkę nusineštų į lizdą, pradėtų skaudėti galvą. Moterys savo plaukų nedegina, kad jie netrupėtų. Nukirptus nagus reikia sudeginti arba supilti antin, kad velnias jų nesurinktų ir skrybėlės (bryliaus) nepasidarytų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-16 Tikėjimas [Po saulėlydžio negalima velėti ežere, nes skenduolių sielos, kurios tada ilsisi ant nendrių, nuo velėjimo nukrenta vandenin]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-17 Tikėjimas [Negalima leisti žargyti tinklų, nes žuvų negalėsi gaudyti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-18 Tikėjimas [Kad javai derėtų]
Kad javai derėtų, Švenčiausios Marijos apreiškimo dieną (kovo25) kepa iš visų sėklų paplotėlius (pladus) ir valgo. Kiti vietoje paplotėlių kepimo ranka varto sėklas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-19 Tikėjimas [Kaip vaikas pasidaro atžindu; jam pažiūrėjus, gyvuliai stimpa]
Jei motina pabūna atsiskyrusi nuo vaiko daugiau nei 24 valandas, grįžusi vaiko nebežindo, nes atžindžius vaikas pasidaro negero kraujo: į ką tik pažiūri, tas gyvulys turi stipti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-20 Tikėjimas [Kaip išgaišinti namuose blusas]
Pirmą kartą pavasarį išgirdus kukuojančią gegužę, reikia iš tos vietos (kur išgirdo gegužės balsą) pasisemti smėlio: tuo smėliu išbarsčius namus, išgaišta blusos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-21 Liaudies medicina [Perkūno trenktas medis gydo nuo dantų skausmo]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 392-22 Tikėjimas [Kaip išvaryti kurmius]
Per Devintines (Dievo kūno laike keturių Evangelijų) raško prie šventų paveikslų stovinčius medelius ir namie kaišioja į kurmių urvus, kad juos išvarytų.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal