VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=3155&back=home&back=home&back=home&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Rukai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krakės sen.
Krakės ist.vls.

VARIANTAI:
Rukų vs. (1923) Leidinio aprašas P. 100

Atgal