VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=3596&back=home

VIETOS VARDAS: Čiudiškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Išlaužas sen.
Klebiškis ist. vls.

VARIANTAI:
Čiudiškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 131

ČIA GIMĖ:
Šalčius, Petras

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Sakmė Apie vilkaloką
Bernas ir merga grėbia šieną. Bernas nueina į girią. Netrukus atbėga vilkas, bet merga neišsigąsta, jį prikula ir nuveja. Netrukus pareina bernas sukruvinta galva.
2006 redaguota versija

Atgal