VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=3657&back=home

VIETOS VARDAS: Nibriai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Jieznas sen.
Jėznas ist. vls.

VARIANTAI:
Nibrių km. (1923) LAV 7

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl448 [Šyvas arklys, baltos kojos]
Šyvas arklys, baltos kojos, alksnio kilpos. Gaspadorius tegul stato butelį arielkos, atneša sūrį, kilbasą. Gaspadinė tegul atneša kiaušinių ir įsileidžia [lalautojus] į vidų.
Šyvas arklys, baltos kojos

Atgal