VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4198&back=home

VIETOS VARDAS: Kadagynė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Girkalnis sen.
Girkalnis ist. vls.

VARIANTAI:
Kadagynės vs. (1923) LAV 199

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Kadagynė, k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 2 88-36 Pasaka AT 365+1199A+313 – Mergaitės gailestis mirusio mylimojo bernelio
Samdyta mergina, vardu Ona, pamilo kartu tarnavusį berną. Tas bernas garbinęs Balų dievaitį ir turėjęs gražų arklį. Kai jis jaunas numirė, Ona jo labai ilgėjosi ir verkė. Vieną naktį mergina išgirdo mylimąjį ją kviečiant. Pasiėmusi šventą knygą ir kryželį, ji nuėjo pas jį ir, užsėdusi ant arklio, išjojo. Bejodama Ona pamatė, kad jos mylimasis ir jo arklys juodi. Vaikinas paklausė, ar ji nebijanti su juo mirusiu joti. Ona atsakiusi nebijanti ir jo prašoma numetė žemyn knygą ir kryžiuką. Pamačiusi trobelėje žiburį, mergina paprašė leisti jai atsigerti. Trobelėje gyvenusi bobelė buvo deivė ir sutiko merginai padėti. Sena moteris vaikinui ėmė pasakoti lino mūką, kol gaidys nesugiedojo. Tada vaikinas pasakęs, kad jo nelaimė buvusi jos klausyti. Moteris pamokė merginą, kaip nuo mirusio mylimojo apsisaugoti. Eidama namo, mergina rado savo knygą ir kryžiuką. Kai mylimasis ją buvo bepasivejantis, metė knygą ir jam kelią pastojo kalnai, o kai tas vėl prisivijo, metė kryžiuką ir iškilo mūrai. Mergina laimingai grįžo, tačiau po pusės metų numirė. Po tokio nutikimo kitos merginos mirusių jaunikaičių nesigailėdavę.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal