VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4249&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Pakalnupys

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kalnujai sen.
Raseiniai ist. vls.

VARIANTAI:
Pakalnupio km. (1923) LAV 218

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 2 91-37 Pasaka AT 480B* – Būras rytų žemės
Vienas būras gyveno su pačia, bet kartu laikė ir motiną. Marti, anytos nekęsdama, liepė vyrui motiną nuvežti į kaimyno jaują, kurioje velniai rinkdavęsi. Vyras paklausė žmonos ir motiną jaujoje paliko. Moteris jaujoje meldėsi, todėl velniai į vidų patekti negalėjo. Vienas, priėjęs prie lango, ėmė šaukti: „Kotre, Kotre, paduok man ragučius su nagučiais!“ Moteris velniui liepė pirmiau jai atnešti gražius drabužius. Kai velnias juos atnešė, paprašė atnešti patalynės, o paskui – pinigų. Kol velnias viską padarė, užgiedojo gaidys ir velnias pabėgo. Sūnus parsivežė motiną ir jos turtus namo. Marti, taip pat turtų užsigeidusi, liepė jaujon nuvežti ir jos motiną. Duktė motiną išleido gražiai aprengusi ir įdėjusi maisto. Kai velnias sušuko „Kotre, Kotre, paduok man ragučius su nagučiais!“, moteris nemandagiai jam atsakė. Tada velnias švilptelėjo ir sulėkė daugiau velnių. Visi sulindo į jaują ir moterį nukankino – duktė ryte surinko visus sąnarius į maišą ir, apraudojusi, nunešė į kapines.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal