VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4472&back=home

VIETOS VARDAS: Raseiniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Raseiniai r. sav.
Raseiniai ist. apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Skirbai ist. pv. Šiuo metu Skirbų palivarko teritorija priklauso Raseinių m. Raseinių miesto sen. Raseinių r. sav.

VARIANTAI:
Raiseinių miest. (1923) LAV 195

SUSIJĘ VAIZDAI:
Pasakotoja Veronika Kavaliauskienė

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Antonimų pora [vilkas–avis]
Pasidaryk avia (nuolaidus), o vilkai jau alkani. Mūsų šuo gūsiuoja: tai piktas kai vilkas, tai vėl avies vietoj. Ne vilkam avis ganyti.
„Antonimų žodynas“

Tikėjimas, kad nusičiaudėjus ir nepasakius „į sveikatą“, žmogus miršta ne savo mirtim
Kai žmogui nusičiaudėjus niekas nepasako „į sveikatą“, velnias kitaip užrašo žmogaus gyvenimą. Žmogus miršta ne savo mirtim.
[Nusičiaudėjus ir nepasakius „į sveikatą“ žmogus miršta ne savo mirtim]

Mitologinė sakmė kaip ūkininkas ponaičio prašė tabako ir pypkę pridegti
Ūkininkas paėmė ponaitį pavėžėti. Važiuojant žmogus paprašė ponaičio tabako ir pypkę jam uždegti. Privažiavus kryžių tas ponaitis iššoko iš vežimo, o ūkininkas pamatė, kad pypkė arkliašūdžių prikišta.
[Kaip ūkininkas ponaičio prašė tabako ir pypkę pridegti]

Mitologinė sakmė, kad degančius pinigus reikia pažymėti
Žmogus pamatęs degančius pinigus, ant tos vietos užmetė savo kepurę. Naktį, kasant pinigus, atvažiavo ponas ir paklausė ar pinigai pažymėti. Žmogus pasakė, kad ne ir pinigai nuėjo gilyn į žemę.
[Degančius pinigus reikia pažymėti]

BsTB 2 81-33 Pasaka AT 402 – Vandeninkas ir Vandeninkė
Mirdamas tėvas trims sūnums liepė praėjus keturioms savaitėms po jo mirties pasiimti lazdas (lendres) ir eiti vieškeliu tol, kol pamatys tris mergas, o tada lendres mesti – ant kieno galvos lazda nukrisianti, tą merginą ir reikėsią vesti. Dviejų brolių lendrės užkrito ant merginų, o trečiojo brolio – ant varlės. Tas varlę parsinešė namo ir įsidėjo į pirštinę. Jam pradėjo gerai sektis ūkyje, bet vyras liūdėjo, nes geidė tikros žmonos. Kartą brolių uošviai surengė balių. Varlė prašneko ir liepė vyrui važiuoti baliun, o svečiams sakyti, kad ir ji tuoj atvažiuosianti. Kai vyras pamatė su šešiais arkliais atvykusią gražuolę, parbėgę namo sudegino varlės išnarą ir sugrįžo į balių. Žmona, varlės išnaros neberadusi, paaiškino, kad ją motina dar negimusią 25 metams varle būti prakeikusi ir pasakiusi, kad jai buvo likę tik paskutinius prakeiksmo metus atkentėti. Tada žmona varle amžiams pavirtusi ir nušokavusi į upę. Vyrui iš apmaudo protas pasimaišęs ir jis toje pat upėje nusiskandinęs. Vyresnieji broliai jaunesniausiąjį brolį ir jo žmoną Vandeninku ir Vandeninke praminę.
Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 12 334-20 Tikėjimas [Kad bitės išvogtų medų]
Kad bitės kitų bites išpjautų ir išvogtų medų, reikia jas per vilko gerklę į avilį suleisti, tuomet jos būna piktos ir smarkios.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-49 Tikėjimas [Kad javai turėtų brandą ir skalsą]
Kad javai turėtų brandą ir skalsą, reikia per Kūčias vienam iš namiškių paimti duonos kepalą ir trissyk apie trobas apnešti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-51 Tikėjimas [Vieną vandenį virti yra nuodėmė]
Vandenį vieną virinti yra nuodėmė – reikia į vandenį įpilti druskos.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal