VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4531&back=home

VIETOS VARDAS: Šarkiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Raseiniai sen.
Raseiniai ist. vls.

VARIANTAI:
Šarkių km. (1923) LAV 219

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 2 84-34 Sakmė – Vilktakis, arba kelio dievaitis
Vienas šeimininkas (gaspadorius) buvo vilktakis ir kiekvieną rytą devintą valandą turėdavo pasiversti vilku. Kartą jis vežė šieną su samdyta mergina ir, kai atėjo laikas pasiversti vilku, jai liepė pailsėti, o pats nuėjo į mišką. Po kurio laiko pas merginą atbėgo vilkas ir ji gindamasi jam sužeidė antakį. Kai šeimininkas grįžo prie vežimo, jo antakis taip pat buvo kruvinas. Mergina apie tai papasakojo bernui. Kitą dieną tas pasekė šeimininką ir pamatė, kaip jis perlenkė šakelę, įsmeigė į žemę, perlindo per ją ir pavirto vilku. Bernas pakartojo šeimininko veiksmus ir taip pat pavirto vilku, tik po to niekaip žmogumi atvirsti nebegalėjo. Po metų šeimininkas jį sugavo ir vėl žmogum atvertęs apibarė, kad žmogus turėtų būti žmogumi, o jis pats esą vilktakiu jau gimęs. Kai vilktakis mirė ir jį pašarvojo, pamatė, kad jis turi uodegos galą. Žmonės kalbėdavę, kad vilką susitikti – laimė, o minėtą vilktakį net vadinę kelio dievaičiu.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal