VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4538&back=home

VIETOS VARDAS: Kunkojai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Raseiniai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 2 95-39 Pasaka AT 150A* – Rupkė
Žmogaus balsu prašnekusi rupūžė (piktvarlė, rupkė) paprašė, kad jai leistų peržiemoti jaujoje ir už tai pažadėjo pasakyti tris patarimus (štukas). Pavasarį žmogus nunešė rupūžę prie vandens ir padėjo ant akmens. Rupūžė jam buvo liepusi su savimi turėti kirvį. Pirmiausiai ji jam pasakė niekada nekirsti į akmenį, nes kirvį atbukinsiąs. Po to pasakė nešikti į rugienas, nes užpakalį (rūrą) susibadysiąs, o trečias patarimas – nemyžti prieš vėją, nes kiškas apsišlapinsiąs. Žmogus už tokius patarimus, norėdamas rupūžę perkirsti, kirto į akmenį ir kirvį atbukino – taip įsitikino rupūžės patarimų teisingumu.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal