VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=4908&back=home

VIETOS VARDAS: Kairiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Priekulė sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 531+327B [Apie paiką brolį]
Buvo vienuolika brolių. Dešimt protingų, o vienuoliktas – paikas. Išjojo broliai sau žmonų ieškoti. Broliai išjojo puikiais arkliais, o paikam broliui paliko raišą širviuką. Jie rado moterį, kuri turėjo vienuolika dukterų. Broliai pasiskyrė sau žmonas ir pasiliko raganos namuose nakvoti. Širviukas paiką brolį pamokino, kaip išgelbėti savo ir brolių gyvybes. Paikas brolis jodamas rado auksinę pasagą, auksinę plunksną, auksinę kasą. Nepaklausė paikas brolis širviuko ir paėmė visus tuos daiktus. Nujojo broliai pas karalių, kuris turėjo dukterį. Karalius, pamatęs stebuklingus daiktus, liepė paikam broliui atvesti žirgą, kurio yra aukso pasaga, atnešti paukštę, kurios yra aukso plunksna, rasti mergą, kuri nešiojo aukso kasą. Širviuko padedamas paikas brolis atliko visus karaliaus užduotus darbus. Tada vedė tą mergą, o jo broliai ir dabar ieško pačių.
[Apie paiką brolį]

Pasaka AT 1095A+1162 [Kvailas velnias]
Kalvio mokinys priėjo dvarą, kuriame niekas negalėjo išbūti per naktį. Jis sutiko išbūti. Naktį atėjo keturi ponai ir pradėjo lošti kortomis. Vyriausias ponas pasakė, kad jei dar kartą jį ten pamatys, tai nulups septynias odas. Mokinys atkirto, kad jeigu jis iškentės, tada ponui lups odą ir bus šio dvaro ponu. Kalvio mokinys pasirūpino veršio, šunų ir katino odomis ir buvo apsiūtas jomis septynis kartus. Kai ponai pamatė mokinį, nulupo jam odas. Tada jis ponui pradėjo lupti odą. Ponai išsigandę pabėgo. Kitą kartą mokinys nukalė iš geležies žmogų, kuriam į nugarą įspaudė plunksną, kad šis galėtų suimti rankomis. Kai vyriausias ponas priėjo prie žmogaus iš geležies, mokinys paspaudė plunksną, šis suspaudė poną ir nepaleido. Kiti ponai pabėgo, o šį laikė tris dienas, kol ponas pažadėjo daugiau neiti į dvarą. Mokinys parodė ponui girioje ąžuolą su išpuvusia skyle, kurioje šis galėjo gyventi, žmogų iš geležies užnešė ant stogo, o pats liko dvare. Po 15 metų, kai mokinys ėjo pro ąžuolą, jį užpuolė ponas, tačiau kai jis pašaukė žmogų iš geležies, ponas grįžo atgal į ąžuolą.
[Kvailas velnias]

Pasaka AT – +955 [Kaip sūnus vietoj jaučio tris šunis nupirko]
Tėvas išsiuntė sūnų į turgų jaučio nupirkti. Sūnus vietoj jaučio nupirko tris šunis. Tėvas supyko, atidavė jo dalį, išvarė sūnų ir jo šunis velniams autų skalbti. Eidamas sūnus užėjo trobelę, kurioje stalai buvo nukrauti skaniausiais valgiais. Toje trobelėje gyveno dvylika žmogžudžių. Padedamas savo šunų sūnus nužudė žmogžudžius ir pats išsigelbėjo. Toliau eidamas užėjo į miestą, kurio karalaitę turėjo smakas suėsti. Savo šunų padedamas sūnus nugalėjo smaką ir iškeliavo į kitas žemes. Karalaitę pradėjo lankyti labai turtingas jaunikis. Karalaitė, nuvažiavusi pas jį į svečius, suprato, kad jis yra žmogžudys. Grįžusi namo viską apsakė tėvui, o jaunikį ir jo draugus sargyba suėmė.
[Kaip sūnus vietoj jaučio tris šunis nupirko]

Atgal