VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=547&back=home

VIETOS VARDAS: Guobiniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Leipalingis sen.
Liškeva ist. vls.

VARIANTAI:
Guobinių km. (1923) LAV 9

SUSIJĘ VAIZDAI:
Guobinių kaimo dainininkai ir muzikantai

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl3 [Leliumai, vai, kas vaikščiojo, leliumai]
Antelė vaikščiojo, takelį mynė, raselę krėtė, šakelę laužė, lizdelį vijo, vaikelius vedė. Kas vaikščiojo, takelį mynė, raselę krėtė, rūtelę skynė, vainiką pynė, ant galvelės dėjo?
Leliumai, vai, kas vaikščiojo, leliumai

Pasaka AT 21* Apei lapė ir vilką
Lapė vilkui pasako ėdanti savo smegenis. Vilkas drožė galvą į medį ir užsimušė.
2006 redaguota versija

Daina Š851 [Vai, vargas vargas man, siratėlei]
Vargas siratėlei be motinėlės. Kels motinėlę, kad duotų rodelę. Jau ne laikas rodelės klausti – užmerktos akelės, uždarytos grabo durelės. Tenusiprausia dukrelė ašarėlėm ir eina jaunimėlin. Dar neįėjo, o jau visi pažino, kad siratėlė.
Vai, vargas vargas man, siratėlei

Atgal