VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6434&back=home

VIETOS VARDAS: Riečiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Gudeliai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 13 125-117 Pasaka AT 315+300 [Karaliūnas Jonas ir sesuo]
Karalius vedė antrą kartą. Pamotė parideno obuolį ir liepė vaikams sugauti jį. Karaliūnas Jonas su seserimi apsinakvojo žmogžudžių name. Vaikinas verdančiu aliejumi apliejo žmogžudžiams akis, susidorojo su jais. Karalaitė išleido žmogžudį iš rūsio, šis pasakė, kaip galėtų pasveikti. Karalaitė apsimetė sergančia, brolis gavo įvairių žvėrių pieno ir pažadą gauti po jauniklį. Liūtė davė jam trūbą jaunikliams prišaukti. Sesuo padarė tepalo, išgydė žmogžudžius. Žvėrys sudraskė žmogžudžius. Brolis prirakino seserį grandinėmis ir paliko. Karalaitis nuėjo į miestą, kur karalaitė turėjo būti atiduota slibinui. Jonas su žvėrimis įveikė jį, atsigulė pailsėti ir užmigo. Karaliaus vežėjas nukirto karaliūnui galvą, paėmė karalaitę. Meška atnešė tepalo - karalaitis atgijo. Sužinojęs, kad vežėjas ves karalaitę, Jonas su žvėrimis nuvyko į dvarą. Karalaitė pažino Joną, jie susituokė. Karalaitis užspringo, jį palaidojo rūsyje, paskui žemėje ir medyje. Žvėrys išėmė karstą iš rūsio, iškasė iš žemės, įkėlė į medį. Kai jie numetė karstą iš medžio - karalaitis atgijo. Grįžus namo, liūtas liepė kirsti jį pusiau. Karalaitis perkirto žvėris, iš jų pasidarė ministrai, kasininkas, vežėjas, liokajus ir kt.
[Karaliūnas Jonas ir sesuo]

Atgal