VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6453&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Amalviškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Igliauka sen.
Padovenys ist. vls.

VARIANTAI:
Amalviškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 138

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Amalviškių akmuo (Marijampolės sav.)
Amalviškių akmuo (Marijampolės sav.)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 348-1 Tikėjimas [Linai bus netikę, jei akėsi eržilu]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-2 Tikėjimas [Negalima kumelinga kumele vežti atbulą medį]
Negalima kumelinga kumele vežti atbulą medį, nes kumeliuką atsives atbulą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-3 Tikėjimas [Leidžiamo į tvartą arklio negalima mušti kamanomis]
Parjojus leidžiamo arklio į tvartą negalima mušti kamanomis, nes velnias ant jo jodys.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-4 Tikėjimas [Kurmis suteikia arkliui žibančią odą]
Kurmiui reikia nukąsti priekinę kairę koją ir pabraukti arkliui per nugarą, tai turės žibančią odą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-5 Tikėjimas [Apie vištos perinimą]
Nešant vištą perėti, negalima laikyti jos užpakalio prieš vėją, kad pradėjus perėti viščiukai nesušaltų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-6 Tikėjimas [Negalima apsvilinti virvučių, iš kurių vejamas botagas]
Negalima apsvilinti virvučių, iš kurių vejamas botagas. Tokiu botagu užkirtus, gyvulys kraujais šlapinsis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-7 Tikėjimas [Laukų apsauga nuo usnių]
Kad laukuose nebūtų usnių, reikia iš perkūno trenkto medžio padaryti pleištą ir užkalti žagrę.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-8 Tikėjimas [Kaip išnaikinti ajerus]
Kad nebūtų ajerų (kalavijų), reikia šikšnosparniui nulaužti kairį sparną, pakišti po dalgio pleištu (pleiškeliu) ir saulei nusileidus tuo dalgiu ajerus nupjauti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-9 Tikėjimas [Kad vištos nekastų kanapių]
Kad vištos nekastų kanapių, reikia jas sėti saulei nusileidus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 348-10 Tikėjimas [Kad pelės neėstų kūlių]
Kad pelės neėstų kūlių, reikia kūlius dėti į krūvą, kai žydai pradeda šabą švęsti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-11 Tikėjimas [Kaip padaryti rūtas garbiniuotas]
Kad rūtos būtų garbiniuotos, reikia rūtas pasėjus kauptuku (kate) užakėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-12 Tikėjimas [Į tankią rūtą turinčią merginą berniukai žiūri]
Jei nori, kad berniukai mylėtų, reikia Jurginių rytą rūtas pasėti. Kuri tankią rūtą turės, į ją žiūrės visi berniukai.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-13 Tikėjimas [Kaip kenkiama, kad kito kanapės neaugtų]
Jei norima, kad kito kanapės neaugtų, tai pamačius sėjant kanapes įkala kuolą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-14 Tikėjimas [Kaip pažinti drugį ir jo atsikratyti]
Norint pažinti drugio ligą, reikia po galva kamanas pasidėti. Norint jo atsikratyti, reikia eiti į girią, išgręžti medyje skylę, įdėti savo plaukų, užkalti skylę ir neatsigręžiant eiti namo.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-15 Tikėjimas [Norint laimėti, reikia pirma autis dešinę koją]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-16 Tikėjimas [Giedanti višta pranašauja nelaimę]
Giedanti višta pranašauja nelaimę; nukirtus galvą pavojus prapuls.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-17 Tikėjimas [Saulei nusileidus negalima skalbti drabužių]
Negalima saulei nusileidus skalbti drabužių (drapanų), nes raganos pristos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-18 Tikėjimas [Joninių išvakarėse ir rytą negalima laikyti audeklų ant pievos]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-19 Tikėjimas [Kaip prisivilioti ar atstumti merginą]
Jei nori pritraukti (prisimonyti) merginą, reikia šikšnosparnį dėti į skruzdėlyną, užvožti puodu. Po trijų dienų grįžus randamos šakutės ir kukutis, su kukučiu galima pritraukti, o su šakutėmis - atstumti merginą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-20Tikėjimas [Vežant pirmą javų vežimą negalima kalbėti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-21 Tikėjimas [Pirmą javų vežimą reikia per rankšluostį vežti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-22 Tikėjimas [Pirmą eilę kraunant, reikia į kampą akmenų pridėt]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 349-23Tikėjimas [Pradedant rugius sėti, negalima skalbti]

Teksto 2004 m. redakcija

Atgal