VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6487&back=home

VIETOS VARDAS: Plyniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Igliauka sen.
Padovenys ist. vls.

VARIANTAI:
Plinų km. (1923) Leidinio aprašas P. 138

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina V681 [Rengės brolis didį kelią]
Rengėsi brolis į didį kelią, o jo žirgas lygioj lankoj. Teparveda broliai jam žirgą. Kad jie. Jo žirgas znakamistas: žvaigždė kaktoj, pro balną mėnuo teka, pro kamanas nusileidžia.
Rengės brolis didį kelią

Atgal