VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6497&back=home

VIETOS VARDAS: Varnupiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Igliauka sen.
Padovenys ist. vls.

VARIANTAI:
Varnupių km. (1923) Leidinio aprašas P. 138

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.)
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.)
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.)
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.)
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1968 m. Marijampolės m. buvo vadinamas Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1968 m. Marijampolės m. buvo vadinamas Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1968 m. Marijampolės m. buvo vadinamas Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1968 m. Marijampolės m. buvo vadinamas Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Archeologinių žvalgymų dalyvis prie Varnupių piliakalnio (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Archeologinių žvalgymų dalyviai Varnupių piliakalnio (Marijampolės sav.) aikštelėje 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių akmuo, vad. Patkaviniu (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.
Varnupių piliakalnis (Marijampolės sav.) 1962 m. Marijampolės m. vadinosi Kapsuko vardu.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 335-34 Tikėjimas [Kad raganos neapraganautų]
Joninių vakare reikia su šermukšniais trobą iškaišyti, kad raganos neapraganautų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-35 Tikėjimas [Joninių vakarą negalima palikti ant pievos audeklų]
Joninių vakarą reikia surinkti audeklus pievoje, nes raganos tą naktį vaikščioja ir kur randa, ten privelia į audeklus valų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-36 Tikėjimas [Kad raganos neapraganautų]
Joninių vakare einant gulti reikia išsiversti savo marškinius, kad raganos neapraganautų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-37 Tikėjimas [Negalima į vežimą dėti varlę]
Vežimą kraunant reikia saugotis, kad neįkrautum varlę, nes apvirstų vežimas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-38 Tikėjimas [Pamačius pavasarį pirmą kregždę reikia praustis iš arklio pėdos]
Pavasarį pamačius pirmąsyk kregždę, reikia iš arklio pėdos vandeniu prausti burną – neapdegsi saule.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-39 Tikėjimas [Nusileidus saulei nereikia lieti vandenį laukan]
Saulei nusileidus nereikia vandenį laukan lieti, nes gali užlieti ant dūšios.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-40 Tikėjimas [Kad pelės neėstų sukrautų rugių]
Rugius kraunant į šalinę, reikia užmušti keturias kregždes, jas įdėti į keturias kertes, tada pelės neėda rugių.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal