VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6782&back=home

VIETOS VARDAS: Marijampolė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Geležiniai k.
Pajiesys k. dal.
Čiuoderiškės k.
Dybakalnis k.
Lyderiškiai k.
Petravinė k.
Pasūduonė k.
Putriškiai k. dal.
Baraginė k.
Bendoriškės k.
Kumečiškiai k.
Margava k.
Nendriniškiai k.
Adomiškės k.
Aleksandravas k.
Bajarskai k.
Balsupiai k.
Bankava k.
Bieliūniškiai k.
Briediškiai k.
Bukoniai k.
Dambava k.
Dambrauka k.
Gintautai k.
Grabava k.
Gudinė k.
Gulbiniškiai k.
Igliškėliai k.
Igliškėliai mstl.
Kancava k.
Karalenkė k.
Kermušinė k.
Kirmėlinė k.
Kižiai k.
Kuktai k.
Kuktiškiai k.
Kumelionys k.
Lipniškiai k.
Lyderiškės k.
Medeliškiai k.
Meškėnai k.
Meškučiai k.
Mikalinė k.
Milčiškiai k.
Ožkasviliai k.
Pabaigai k.
Pacentai k.
Paikiškiai k.
Paluobiškiai k.
Panausupys k.
Paršinskai k.
Patašinė k.
Patilčiai k.
Pazenkava k.
Pietariai k.
Pridotkai k.
Ringovėlė k.
Rudiškiai k.
Siberija k.
Skaisčiūnai k.
Skardupiai k.
Skriaudutis k.
Steiniškiai k.
Steponiškės k.
Stūriškiai k.
Svetlica k.
Širvydai k.
Trakiškiai k.
Triobiškiai k.
Ungurinė k.
Uosinė k.
Uosupis k.
Užkirčiai k.
Užupiai k.
Valavičiai k.
Vidgiriai k.
Zuikiškiai k.
Žydroniai k.
Avikilai k. dal.
Bliūdžiškiai k. dal.
Liepynai k. dal.
Navasodai k. dal.
Turgalaukis k. dal.

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Tikėjimas [Jeigu akį niežti]

2004 redaguota versija

BsTB 11 60-23 Daina M 152 A [Aš prašiau Dievo]
Prašė bernelis, kad būtų ūkanota diena, jog nematytų tėvas jo pareinančio. Matyti nematė, bet suprato, kad žirgelis sušildytas. Prašė tėvo nesibarti, nes labai graži panytė: graži žiūrėti, meili kalbėti, tik nežino, koks jos būdas. Mergelė paklojo jam patalėlį baltų pagalvėlių, prisodino gale galvų baltų lelijėlių. Bernelis galvojo, kad lelijėlės, o tai – mergelės žodeliai.
[Aš prašiau Dievo ]

BsTB 11 373-1 Pasaka AT 330 B, C+(AT 332) Kareivis ir smertis
Kareivis atitarnavęs ėjo namo. Jis sutiko tris ubagus, kuriems atidavė savo duoną. Trečiasis ubagas padovanojo kareiviui kortas, su kuriom visada išlošiąs pinigų, ir maišą, į kurį viską galima sukišti. Kareivis, sėdėdamas karčiamoj, pamatė karaliaus pastatytą namą, kuriame niekas negyveno, nes ten buvo daug velnių. Kareivis ten pabuvo vieną naktį, išlošė iš velnių daug pinigų, o juos pačius sukišo į maišą. Paskui jų pasigailėjo, paleido, tik vieną šlubą velnią pasiliko. Kareivis liko gyvent prie karaliaus, turėjo daug pinigų, vėliau vedė, sulaukė sūnaus. Kartą tas labai susirgo, kad nė vienas daktaras negalėjo išgydyti. Tuomet klausė velnio ir tas pasakė, kaip padėti sūnui. Kareivis paskui pradėjo gydyti visus žmones, bet susirgusio karaliaus negalėjo išgydyti. Karalius sakė tuomet nukirsiąs kareiviui galvą. Tada kareivis susitarė su mirtim ir ji paliko karalių gyvą. Paskui kareivis įkišo mirtį į maišą ir paliko miške. Niekas pasauly nebemirė, bet vėliau žmogus pamatė, kad tai blogai, ir išleido mirtį iš maišo. Pats gyveno ilgai, o paskui numirė.
2002 redaguota versija (Kereivis ir smertis)

BsTB 11 335-V Laidotuvių raudos parodija [Motina garbsto dukterį V]
Motina garbsto mirusią dukterį ir klausia, kur ji vakar šituom laiku buvusi. Motina vedė karvutę, o duktė klausė, kur veda, ji atsakiusi, kad pas bulių. Šiandien duktė nieko nebekalba.
[Motina garbsto dukterį]

BsTB 11 377-2 Pasaka AT 313 H* Apie vieną strielčių ir jo dukterį
Medžiotojas rado miške vaiką, kurį užmigus motinai ant medžio buvo užnešęs paukštis, ir parsinešė namo, galvojo užauginti kartu su savo dukterimi. Namuose buvo virėja, kuri norėjo tą vaiką išvirti. Prisinešė labai daug vandens ir, dukros klausinėjama, prasitarė, kad, kai medžiotojas išeis į mišką, virsianti vaiką. Duktė su tuo vaiku, pasižadėję vienas kito niekada nepamesti, pabėgo į girią. Virėja, kuri iš tikrųjų buvo ragana, išsiuntė tarnus ieškoti vaikų, bet tie vis pasiversdavo kokiais nors daiktais (kupstu ir rykšte, bažnyčia ir altoriumi) ir jų tarnai nerasdavo. Pagaliau ėjo ieškoti pati ragana. Tuomet vaikai pasivertė prūdu ir antimi. Ragana pasilenkė išgerti vandenį, bet priplaukė antis, sučiupo raganą už nosies, įtraukė į vandenį ir prigirdė. Vaikai parėjo namo ir gyveno, kol nenumirė.
2002 redaguota versija [Apie vieną strielčių ir jo dukterį]

BsTB 11 379-3 Pasaka apie vieną slūginę girioje
Važiavo ponas su tarnaite per girią. Juos užpuolė žmogžudžiai, poną nužudė, o tarnaitė spėjo pasislėpti. Vakare mergina sėdi ir verkia, nes pavargo, nori valgyti. Atskrido baltas karvelis, davė mergaitei raktelį, kad atsirakintų medį, kuriame rasianti valgyti ir gerti. Kitame medyje rado visokių drabužių. Taip mergina ilgai gyvenusi, visko gaudavusi iš karvelio. Sykį karvelis paprašė nueiti merginą pas raganą, nešnekėti su ja, ir parnešti vieną žiedą. Mergina sutiko. Ilgai ieškojo raganos namuose žiedo, galiausiai rado paukščio, laikomo narve, snape. Kai parnešė žiedą, medis atvirto į karaliūną, nes ragana buvo jį užbūrusi. Kiti medžiai atvirto į arklius, jie parvažiavo namo ir gyveno.
2002 redaguota versija [Apie vieną slūginę girioje]

BsTB 11 380-4 Pasaka apie vieno siuvinio gizelį ir apie žydą
Kartą siuvėjo mokinys išėjo keliauti po pasaulį ir sutiko žydą, pradėjo prašyti iš jo pinigų. Žydas sakė turintis tik aštuonis skatikus, bet siuvėjas netikėjo ir užmušė žydą. Iškraustęs kišenes rado tik aštuonis skatikus. Siuvėjas nuėjo pas vieną poną, gavo ten darbą, paskui vedė jo dukterį. Vėliau pasisakė žmonai, kad užmušė žydą, tik liepė niekam nesakyti. Toji pasakė vienam kaimynui, tas kitam, tad po trijų dienų žinojo visas miestas ir siuvėją nubaudė mirtimi.
2002 redaguota versija [Apie vieną siuvinio gizelį ir apie žydą]

BsTB 12 350-8 Tikėjimas [Merginos sijonas užsirietęs - bus girta]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-3 Tikėjimas [Ką reiškia delno niežtėjimas]
Jei niežti kairįjį delną - gausi pinigų, jei dešinįjį - sveikins.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-2 Tikėjimas [Jei akis niežti - verksi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-1 Tikėjimas [Ką padaryti, kad gyvuliui kojos nesuktų]
Jeigu ariant jaučiui ar arkliui paduriama koja, tai kad gyvuliui kojos nesuktų, reikia akmeniu atmušti noragą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-5 Tikėjimas [Iš kurios pusės bus svečių]
Katė prausdama snukutį koja parodo iš kurios pusės bus svečių.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-4 Tikėjimas [Ką reiškia ausų spengimas]
Jei spengia dešinėje (tiesiojoje) ausyje - išgirsi gerą naujieną, o jei kairiojoje - blogą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-6 Tikėjimas [Pavalgius ir vienam šaukštui likus ant stalo - bus svečias]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-7 Tikėjimas [Valgant užspringus, atskuba alkanas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-9 Tikėjimas [Jeigu galvom susimuša – bus giminės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-10 Tikėjimas [Jeigu užlipa ant kito kojos, šoks per jo vestuves]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-11 Tikėjimas [Apie žagsėjimą]
Minint kam nors pradedama žagsėti, o atspėjus - nustojama.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 350-12 Tikėjimas [Apie šlavimą]
Ūkininkui važiuojant į turgų, nereikia šluoti aslos, kad ten neapgautų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-13 Tikėjimas [Kas pirmas pernakvoja pastatytoje troboje, pirmiausia mirs tuose namuose]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-14 Tikėjimas [Arkliai neatsigaus, kol iš trobos nebus išmestos staklės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-15 Tikėjimas [Kaip pagauti vagį]
Jei pavagia arklius, reikia suraišioti stalo kojas rankšluosčiu, tada vagį pagauna. Arba reikia surišti varpų virves, vagis nebegalės važiuoti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-16 Tikėjimas [Apie Kūčių nakties stalą]
Kūčių naktį vėlės ateina valgyti. O miršta tuose namuose pirmiausia tas, kurio šaukštas rytą ant stalo bus aukštielninkas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-17 Tikėjimas [Kurie javai ateinančiais metais derės]
Pirmą Kalėdų dieną nuėmus nuo stalo šieną, reikia žiūrėti, koks grūdas rasis, tai tie javai ateinančiais metais užderės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-18 Tikėjimas [Sveikinantis ir paduodant rankas per slenkstį susipykstama]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-19 Tikėjimas [Jei einant į šulinį vandens valgysi, jame atsiras vabaliukų]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-20 Tikėjimas [Kaip jaunąją apsaugoti nuo užraganavimo]
Kad neužraganautų jaunosios per sutuoktuves (šliūbą), reikia jai ant nuogo kūno apsijuosti grabnyčia.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-21 Tikėjimas [Kaip jaunąją apsaugoti nuo užraganavimo]
Kad neužkerėtų (neužraganautų ) jaunosios (marčios) vežant ją iš tėviškės, reikia nemainyti sijono (andaroko), važiuoti su tuo pačiu, su kuriuo buvo per sutuoktuves (šliūbą).
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-22 Tikėjimas [Kad kopūstai būtų kieti]
Sodinant kopūstus reikia padėti akmenį ir užvožti puodu, tada kopūstai bus kieti ir dideli.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-23 Tikėjimas [Kaip paleisti iš kalėjimo giminę]
Išaudus audeklą, pirmiausia reikia atrišti pakojas, tada bus paleista iš kalėjimo giminė.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 351-24 Tikėjimas [Kad medžiai neiššaltų ir būtų vaisingi]
Kūčioje sunkiant žirnius, po indu, į kurį sunkiasi žirniai, reikia padėti avižinių šiaudų. Tada tais šiaudais apraišioti skiepus, kad neperšaltų ir būtų vaisingi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-25 Tikėjimas [Vištoms vakare po krosnim susipešus, bus svečių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-26 Tikėjimas [Jei valgant skaitysi - pravalgysi protą]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-27 Tikėjimas [Žmogus apmuštas šluota, nekviečiamas į kūmus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-28 Tikėjimas [Kaip siuvant drabužį neužsiūti proto]
Nereikia ant savęs taisyti (siūti) drabužį,nes susiūsi protą. Kad protas liktų nesusiūtas, reikia siuvant įsikąsti šiaudelį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-29 Tikėjimas [Karvės apsauga, susilaukus pirmo veršio]
Kad neužkerėtų (neužraganautų), karvei, sulaukusiai pirmo veršio, reikia nupjauti ragų galiukus, išgręžti skylutes ir užkalti atbulo šermukšnio kaišteliais (vageliais).
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-30 Tikėjimas [Mėgstąs tvarkytis liks nevedęs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-31 Tikėjimas [Kada ir kokių bus svečių]
Jei katė prausiasi - bus svečių. Reikia ją padėti ant slenksčio ir užkirst šluota. Jei bėga į užpečkį, tai bus ubagas, jei po stalu - svečias.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-32 Tikėjimas [Žmogus per visus metus veiks tą, ką veikė per Kūčias]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-33 Tikėjimas [Valgant kūčias, kieno šešėlis be galvos, tas mirs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-34 Tikėjimas [Pirmiausia mirs tas, kas pirmas pabaigs valgyti kūčią]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-36 Tikėjimas [Šventos Agotos duona numalšina ugnį]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 352-37 Tikėjimas [Negalima tuštintis ant tako]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-38 Tikėjimas [Šlapinimosi gydymas]
Kad naktimis nebūtų šlapinamasi, reikia nueiti ant tilto prieš mirusiojo atlydėjimą, išgręžti skylę tilte, į ją nusišlapinti ir užkalti vyšnios kaišteliu (vageliu).
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-39 Tikėjimas [Apie šeimininko mirtį reikia pasakyti medžiams]
Mirus šeimininkui, reikia pasakyti medžiams apie mirtį, nes kitaip medžiai liks be vaisių.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-40 Tikėjimas [Kad sektųsi bitės]
Kad sektųsi bitės, reikia į avilį įdėti komuniją.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-41 Tikėjimas [Kišenę lopant, pinigų nebus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-42 Tikėjimas [Kad viesulas nenuneštų linų, reikia pakloti kryžiuką]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-43 Tikėjimas [Kaip sužinoti apie būsimą vyrą]
Mergina norinti sužinoti, ar ji gaus jaunikį, ar našlį, turi Kūčių vakare pastverti glėbį šakalių, jei bus porinis skaičius, gaus jaunikį, jei ne - našlį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-44 Tikėjimas [Pasėjus kanapes, nereikia kalti kuolo]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-45 Tikėjimas [Kad žvirbliai nelestų miežių]
Kad žvirbliai nelestų miežių, nusileidus saulei, reikia brūzgulį apnešti aplink miežių lauką ir įsmeigti į tą pačią vietą, iš kurios pradėta eiti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-46 Tikėjimas [Kruopos suverda, jei padarytos jaunatyje]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-47 Tikėjimas [Apie vogimo sėkmę]
Vogti sekasi, jei pirmąsyk užgriaudžia, kai jau medžiai išsprogę, o nesiseka - kol jie neišsprogę.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 353-48 Tikėjimas [Per miegą šnekančio žmogaus nutildymas]
Jei kas miegodamas šneka, reikia atgalia ranka su vyža suduot šnekančiam per burną.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-49 Tikėjimas [Atsitiks nelaimė, jei zuikis perbėgo kelią]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-50 Tikėjimas [Kaip sukliudyti vestuves]
Jei pamato važiuojant jaunikius pas merginas ir nenori, kad vestuves (veseilę) darytų, išsiverčia kišenes jiems pravažiuojant.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-51 Tikėjimas [Kaip sulaukti gyvulių patinukų]
Jei norima sulaukti gyvulių patinukų, reikia pirmą kartą pakreikti vyriškos lyties ypatai.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-52 Tikėjimas [Gyvuliai bus riebūs, jei juos penės sveikas, riebus žmogus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-53 Tikėjimas [Iš kurios pusės atjos jaunikis]
Mergina, norinti žinoti iš kurio kampo pas ją atjos jaunikis, Kūčių vakare turi išeiti į lauką ir klausyti iš kurios pusės pirmiausia sulos šuo.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-54 Tikėjimas [Kas ilgiau gyvens]
Suvalgius kūčią reikia nuo stalo traukti šieno šiaudą - kieno bus ilgesnis, to ir gyvenimas bus ilgesnis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-55 Tikėjimas [Parduodamo gyvulio nereikia gailėtis]
Parduodamo gyvulio nereikia gailėtis, nes kitaip pirkėjui su gyvuliu nesiseks.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-56 Tikėjimas [Užsidėjus rėtį, galvą išpila šašais]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-57 Tikėjimas [Jeigu iškrenta šukos šukuojantis - apturės gėdą]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-58 Tikėjimas [Kad rūtos būtų garbiniuotos, pasėjus reikia katino nagais užakėti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-59 Tikėjimas [Ką šluojant aslą aplenkia, to marti neapdovanoja]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-60 Tikėjimas [Jei kiaulės nesiseka, reikia tvartą apšluoti atgalia ranka]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 354-61 Tikėjimas [Kad jaunikis atvažiuotų - aslą reikia pradėti šluoti nuo slenksčio]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-62 Tikėjimas [Kad viščiukai kartu išriedėtų]
Leidžiant vištą, reikia iš kepurės išpilti kiaušinius, tada ir viščiukai kartu išriedės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-63 Tikėjimas [Jei šaudyklė nesviedžia, reikia per kamaros langą rupūžę peršaut]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-64 Tikėjimas [Ką daryti, kad javų neėstų pelės]
Kad javų neėstų pelės, reikia iš visų keturių lauko kampų parnešti akmenį ir įdėti šalinės kampus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-65 Tikėjimas [Jei prie Kūčių stalo sėda trylika žmonių, vienas iš jų turės mirti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-66 Tikėjimas [Prieš krosnį užpakalį šildant, duona atšoksta]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-67 Tikėjimas [Negalima peržengti per ližę kepalus darant: duona atšoks]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-68 Tikėjimas [Skaudamo piršto nereikia rišti suktu siūlu]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-69 Tikėjimas [Atsitiks nelaimė, jei zuikis perbėgs kelią]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-70 Tikėjimas [Iš ryto sutikti merginą - nelaimė, geriau vyrą ar žydą]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-71 Tikėjimas [Merginos burtas, kad vyras jos klausytų]
Jei mergina duodama vyrui prieš šliūbą pasiūtus marškinius juos perkerpa pažemėje, tai vyras jos klausys.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-72 Tikėjimas [Kaip priverst susapnuotąjį tave sapnuoti]
Jeigu ką sapnuoji, tai pabudus reikia pagalvę (padušką) apversti, tai ir tas tave sapnuos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-73 Tikėjimas [Vištos giedojimas pranašauja nelaimę]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-74 Tikėjimas [Šunys staugia - bus nelaimė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-75 Tikėjimas [Nusistebėjus kokiu nors gyvuliu, jis nunyksta]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 355-76 Tikėjimas [kopūstus reikia dėti per delčią - tada bus geri]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-77 Tikėjimas [Agurkus reikia sėti per pilnatį saulei leidžiantis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-78 Tikėjimas [Jeigu dažnai rėkia apuokas - bus ligonis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-79 Tikėjimas [Višta gieda – bus nelaimė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-80 Tikėjimas [Kad rūtos būtų garbiniuotos, reikia katino nagais užakėti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-81 Tikėjimas [Žmogus atsiveda peles, jei ateidamas į svetimus namus valgo]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-82 Tikėjimas [Raugės išnyksta, jei per Jurgines pašąla]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 356-83 Tikėjimas [Karalius duonos netenka, jei su saule lyja]

Teksto 2004 m. redakcija

Atgal