VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7114&back=home

VIETOS VARDAS: Miknaičiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kudirkos Naumiestis sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 3 96-36 Pasakojimas – Apė poną ir žmogų
Vienas ponas rinkosi turguje arklį ir vis niekaip negalėjo išsirinkti. Supykęs už gaišinimą žmogus atsakė ponui, kad gaila, jog ponas nesąs drigantu, tai būtų kokį norėjęs, tokį pasidaręs.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal