VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7128&back=home

VIETOS VARDAS: Paberžupiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kudirkos Naumiestis sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 725+321 [Apie išsipildžiusį sūnaus sapną]
Ponas turėjo vienturtį sūnų Baltrų. Sūnus susapnavo sapną, kad jis nusipraus vandeniu, tėvai gers jį ir dėl to vandens susipeš. Tą sapną papasakojo tėvams. Tėvas su motina perpyko ir išvarė sūnų. Ėjo sūnus per girią ir sutinko senuką. Senukas davė rykštę, ką ja kerti, viską nukerti. Eidamas toliau Baltrus rado stubelę, ten – aklus senelį ir senelę. Baltrus pasiliko pas juos ir ganė jų bandą. Jam ganant gyvulius atėjo ragana, paskui kita ir trečia pati baisiausia. Joms galvas rykšte nukirto, bet galvos liko gyvos. Baltrus iš raganų galvų sužinojo, kaip seneliams regėjimą grąžinti. Grąžino seneliams regėjimą ir išėjo namo. Grįžo Baltrus namo, bet tėvai jo nepažino. Rytą ponia nunešė vandens Baltrui nusiprausti. Jam nusiprausus, ponia tą vandenį pradėjo gerti, tėvas atėjęs pradėjo su motina varžytis dėl vandens, kol abu susipyko. Tada sūnus priminė savo sapną. Tėvai pažino sūnų.Taip išsipildė sūnaus sapnas.
[Apie išsipildžiusį sūnaus sapną]

BsTB 13 42-17 Pasaka AT 725+321 [Baltrus]
Baltrus, padedamas senuko (Dievo), užmušė baisias raganas. Norėdamas grįžti namo, bet nežinodamas kelio, vyras sutiko senuką, kuris parodė kelią namo ir pamokė, kaip apsiginti nuo liūtų. Baltrus paklausė senuko: rado ir apsivilko geležinius drabužius, pasiėmė geležinę ietį (ragotinę), su kuria nudūrė liūtus. Girios pakraštyje vyras rado arklį, nujojo namo.
[Baltrus]

BsTB 3 73-18 Pasaka AT 613 – Kaip viena žmona stebuklinga vaistytoja tapo
Gyveno diedelis ir bobelė. Jiedu turėjo sūnų. Diedelis mirė, o bobelė apako, tad visa jos viltis buvo sūnus. Kol buvo mažesnis, noriai vedžiojo motiną, bet paskui pradėjo iš jos šaipytis: prie sienos sakydavo, kad griovys, tai motina šokdavo ir atsitrenkdavo arba prie dilgelių sakydavo, kad bala ir reikia pasikelti sijoną. Kartą jis nuvedė motiną į girią ir paliko. Motina laukė laukė ir nesulaukdama jau galvojo, kad mirs. Tuomet vidurnakty atskrido trys paukščiai ir pradėjo kalbėtis, kad šiąnakt bus neregius gydanti rasa. Kitas paukštis pasakė, kad prie kelio esantis akmuo, po kuriuo yra gydantis šaltinis. Trečias pasakojo, kad yra toks medis, kurio šaka pakrapščius ausį kurtieji pradėtų girdėti. Paukščiams nulėkus moteriškė rasa nusiprausė akis ir pradėjo vėl matyti. Tuomet ji pradėjo visus gydyti ir tapo turtinga bei gerbiama.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal