VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7259&back=home

VIETOS VARDAS: Pikžirniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Sintautai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 3 19-1 Pasaka AT 315 – Apė vieną studentą
Gaspadorius turėjo dukterį ir sūnų, kurį leido į mokslus. Kartą brolis su seserimi išėjo pasivaikščioti į girią ir paklydo. Beeidami sutiko zuikį. Studentas norėjo jį nušauti, bet zuikis prašė pasigailėti. Studentas nešovė ir ėjo visi drauge. Toliau sutiko lapę, vilką, mešką, liūtą ir milžiną. Brolis visų pasigailėjo ir nešovė. Tankumynuose pamatė trobelę, kurioje gyveno bobutė. Brolis su seserimi pasiprašė nakvoti. Bobutė sutikusi, tik perspėjo, kad jos sūnūs yra žmogžudžiai. Grįžę sūnūs klausė, ar nėra svetimo žmogaus, bet bobutė atsakiusi, kad nėra. Naktį studentas nužudė bobutę ir jos sūnus, o pats su seserimi pasiliko ten gyventi. Kartą broliui bemedžiojant sesuo įkišo koją pas žmogžudžius, kurie šiek tiek buvo dar gyvi. Vienas sučiupo už kojos ir liepė atnešti stiklinę gėrimo, kurio atsigėrę ir pasitepę žmogžudžiai atgijo. Sesuo klausiama atsakė, kad juos nužudęs jos brolis. Kai jis grįžo, žmogžudžiai puolė ir norėjo jį nužudyti, bet jis sukvietė žvėris ir tie sudraskė žmogžudžius. Seserį brolis užkasė miške duobėje. Pats iškeliavo į dvarą, pardavė ponui žvėris ir vedė pono dukterį.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal