VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7330&back=home

VIETOS VARDAS: Endrikiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Šakiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 13 50-29 Pasaka AT 315 [Ūkininko sūnus]
Ūkininko sūnus su motina išėjo ieškoti tėvo. Jodamas per girią sūnus rado dirželį, kuriuo apsijuosęs, pasijuto labai stiprus. Sūnus nuėjo medžioti, sutiko milžiną, parsivedė jį į namus. Motina, įsimylėjusi milžiną, panoro nužudyti sūnų. Ji apsimetė sergančia ir išsiuntė sūnų parnešti liūtės pieno. Liūtė davė vaikinui pieno ir liūtuką. Motina nusiuntė sūnų į užkeiktą malūną parnešti miltų. Kai vaikinas įėjo į malūną, durys užsitrenkė. Sukviesti liūtai išlaužė duris. Motina nusiuntė sūnų į milžinų dvarą parnešti obuolių. Vaikinas su liūtais nužudė milžinus. Dvare jis rado daug gėrybių, lavonų ir mergą - karaliaus dukrą. Vaikinas grįžo pas motiną, parsivežė gėrybes. Ši naktį pavogė sūnaus dirželį ir atidavė jį milžinui. Milžinas norėjo vaikiną nuskandinti, bet sužalojęs paliko jį ant marių kranto. Jūreiviai nugabeno vaikiną į karaliaus miestą. Karaliaus duktė pažino gelbėtoją ir jie susituokė.
[Ūkininko sūnus]

BsTB 13 158-143 Pasaka AT 550 [Jonas, paukštis, žirgas ir pana]
Jonas ieškojo deimanto paukštės, deimanto žirgo ir panos, kurios rado deimanto žiedą. Ant marių kranto jis sugavo marių žirgą, kurio buvo radęs deimantinę pasagą. Ieškodamas panos, Jonas užsuko į salą, kur rado dėl dvėsenos besipešančius žvėris. Kai jis padalino dvėseną, liūtas pažadėjo pagalbą. Vyras nuvyko į deimanto dvarą pas paną. Vyras liepė muzikantams groti, pana su slibinu išėjo pasiklausyti. Šis įkrito į katilą ir gavo galą. Vyras nugabeno paną karaliui, kuris kalbino paną tekėti. Karalius nusiuntė Joną pargabenti kraitį. Žvėrims padedant, Jonas užkelė trobą į laivą ir nugabeno ją karaliui.
[Jonas, paukštis, žirgas ir pana]

Atgal