VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7426&back=home

VIETOS VARDAS: Kudirkos Naumiestis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 330B+401A+437*+300 [Apie seną žalnierių]
Kai žalnierius paseno, jį išmetė iš kariaunos. Eina senas žalnierius ir sutinka senelį, kuris jį nusivedė į rojų. Rojuje žalnierius rūkė ir gėrė ir už tai buvo iš rojaus išmestas. Sutiko žalnierius senelį, kuris jį nusivedė į pragarą. Pragare senas žalnierius taip velnius kankino, kad velnių buvo išvarytas. Netoli pragaro žalnierius užėjo dvarą. To dvaro paną naktimis velniai kankindavo. Žalnierius tris naktis saugojo paną ir išvadavo nuo velnių. Pana pasižadėjo žalnieriui ir liepė ateiti į bažnyčią šliūbo imti. Senas žalnierius gyveno pas raganą, per kurios klastą žalnierius tris kartus pavėlavo į šliūbą. Jo pana turėjo išeiti į jai paskirtą dvarą. Senas žalnierius sužinojęs raganos klastą, taip mušė raganą, kad ji pažadėjo padėti rasti tą dvarą ir tą paną. Žalnierius atėjęs į tą dvarą sužinojo, kad jo pana smakui pažadėta. Nugalėjo trigalvį, po to šešiagalvį, devyniagalvį smaką ir išvadavo savo paną. Apsivedė žalnierius su pana, susilaukė trijų sūnų. Užaugę visi trys sūnūs išjojo po pasaulį pasižvalgyti. Du vyresnieji nugarmėjo į pragarą. Iš ten juos trečias brolis išgelbėjo ir visi grįžo laimingai namo. Pasklido garsas, kad kas nugalės drūtąją karalaitę, tas ją ves. Du vyresnieji išjoję pražuvo, o trečias brolis nugalėjo drūtąją karalaitę ir ją vedė.
[Apie seną žalnierių]

BsTB 11 381-5 Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme [Kaip kunigužis prie karvės]
Katalikas ūkininkas nunešė pas liuteroną kalvį pagaląsti žagres. Kalvis buvo labai linksmas, nes praėjusią naktį jam gimė sūnus. Džiaugdamasis įpylė ūkininkui degtinės. Tas išgėręs sako, kad jis šiandien pirmutinis kaip kunigas prie karvės. Kalviui toks pasakymas labai nepatiko ir apskundė ūkininką teismui. Bet teisme ūkininkas paaiškino, kad kartą į jomarką nusivedė karvę ir pirmas jos pirkti atėjęs kunigas. Kalvis nieko nelaimėjo, o ūkininkas neturėjo jokios bėdos.
2002 redaguota versija [Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme]

Atgal