VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7470&back=home

VIETOS VARDAS: Pašeimeniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Bartninkai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 333-8 Tikėjimas [Pavalgius Kūčių vakarienę reikia palikti ant stalo apvožtus šaukštus]
Kūčių vakarienę pavalgius reikia šaukštus palikti ant stalo apvožtus. Ryte žiūrėti, ar visų šaukštai taip guli, kaip palikta, ar kurio apsivertęs aukštielninkas. Kurio apsivertęs, tam neilgas gyvenimas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-12 Sakmė [Apie mėnulyje esančius žmones]
Žiūrėdamas į mėnulį gali įžiūrėti, kaip du broliai skaičiuoja pinigus. Kiti pasakoja, kad merga susiginčijo, jog nuoga parneš vandenio. Kai ėjo, ją pagavo mėnulis – ji ten šiandieną gyvena ir gyvens iki pasaulio pabaigos.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal