VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7867&back=home

VIETOS VARDAS: Kauniškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Gražiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mitologinė sakmė kaip išsikasti degančius pinigus
Pamačius degant pinigus, reikia tą vietą pažymėti. Vienas žmogus uždėjo kojos rištuvą, tai kitą dieną labai giliai rado tuos pinigus.
[Kaip išsikasti degančius pinigus]

Pasaka AT 327F+327C [Ragana ir Jurgutis]
Ragana prisišaukė iš balos Jurgutį, pagavo, parsinešė jį namo ir gerai penėjo, kad riebesnis būtų. Kai ragana nupenėjo Jurgutį, liepė savo dukrai jį iškepti. Bet Jurgutis pergudravo raganos dukrą ir į pečių įstumė ją pačią. Ragana supratusi, kad Jurgutis pabėgo, o ji suėdė savo dukrą, nusprendė Jurgutį nužudyti. Jurgutis, padedamas zuikio, lapės, karvelių ir stebuklingų daiktų išsigelbėjo nuo raganos.
[Ragana ir Jurgutis]

Pasaka AT 298A* [Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]
Žmogus eidamas rado tris vyrus akmenis beskaldant. Žmogus pasakė: „Padėk, Dieve“. Trys vyrai – tai buvo saulė, šaltis ir vėjas – pradėjo ginčytis, kuriam žmogus tai pasakė. Jie pasivijo žmogų ir paklausė, ką žmogus palabino. Žmogus atsakė: „kur su storom lūpom“.
[Saulės, šalčio ir vėjo ginčas]

Pasaka AT 1640 [Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus]
Vargšas kalvis rado raudonųjų pinigų ir davė bobutei išvirti. Bobutė verda pupas, bet pupos neminkštėja. Atėjo avių pirkėjas ir bobutė raudonuosius išmainė į liesą avį. Kalvis ir bobutė, radę puode tik avies kaulus be mėsos, pagalvojo, kad mėsą musė suėdė. Musė nutūpė bobutei ant kaktos. Kalvis trenkė bobutei per kaktą ir užmušė. Išėjo kalvis į svietą. Užėjo pas ūkininką, kurio sode dvylika milžinų gyveno. Nuėjo kalvis į sodą, o ant jo kepurės buvo parašyta, kad vienu kirčiu šimtą septyniasdešimt galvų užmuša. Milžinai perskaitė, labai išsigando ir paprašė žmogaus juos gyvus palikti. Kalvis liepė jiems susirišti ir juos nuvedė ūkininkui. Už tai gavo palivarką ir jauną pačią.
[Kaip kalvis iš sodo išvarė milžinus]

BsTB 3 334-147 Pasaka AT 1319 – Apė mozūrą, kurs dyną perėjo
Žmogelis turguje pardavinėjo dyną. Vienas mozūras niekad nebuvo matęs tokio daikto, tai žmogelis jam pasakė, kad tai kumelės kiaušinis. Mozūras nusipirko jį už penkiolika auksinių ir laiko šiltai palei krosnį, bet kaip neišsirita, taip neišsirita niekas. Net jo klumpės perdžiūvo ir sutrūko, o iš kiaušinio niekas neišsirita. Supykęs nunešė į lauką ir trenkė į akmenį, o po akmeniu gulėjo zuikis ir išsigandęs pabėgo. Mozūras pagalvojo, kad ten tas kumeliukas ir labai gailėjosi dar šiek tiek nepalaukęs.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal