VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7910&back=home

VIETOS VARDAS: Gražiškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vilkaviškis r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Dotamai k.
Rūkštėnai k.
Vidgiriai k.
Jakiškiai k.
Armudiškiai k.
Aštriakalnis k.
Bambiniai k.
Beržiniai k.
Duonelaičiai k.
Duoniškiai k.
Egliniškiai I k.
Egliniškiai II k.
Graužiniai k.
Gražupiai k.
Karpiejai k.
Kauniškiai k.
Kregždžiai k.
Lankupėnai k.
Lankupka k.
Norvydai k.
Ramovietė k.
Skardupiai k.
Stirniškiai k.
Strazdinė k.
Šilsodis k.
Tupikai k.
Vaitkabaliai k.
Varteliai k.
Vygreliai k.
Gražiškiai mstl.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Rinktinės juostos raštas, vadinamas žirgeliu (Gražiškių sen., Vilkaviškio r.) Juostos kilmės vieta.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 4 151-66 Pasaka AT 811 – Apė velniui pažadėtą sūnų
Vienas ūkininkas išėjo į girią malkauti. Prisikrovė malkų, bet arkliai niekaip nepajėgė jų pavežti. Tada atėjo velnias, žmogumi pasivertęs, ir pasisiūlė jam padėti, jei žmogus jam atiduos tai, ko namie nepalikęs. Žmogus sutiko ir tik grįžęs namo sužinojo, kad jo žmona pagimdė jam sūnų. Vėliau tas sūnus tapo kunigu ir tėvas jam papasakojo, kad jį velniui pažadėjo. Kai vaikinui suėjo dvidešimt vieneri metai, jis pasiėmė knygas, šventinto vandens ir laukė velnio. Kilus vėtrai, atlėkė velniai ir nunešė jį į kitą pasaulį, į užkeiktą karalystę ir paleido girioje ant didelio kalno. Toje girioje kunigas rado rūsį, pilną velnių, ir ėmė šlakstyti juos šventintu vandeniu. Iš velnių tik smala liko, o karalystė buvo išgelbėta. Kunigas joje bažnyčią pastatė ir ten gyveno iki mirties.
Teksto 1998 m. redakcija

Atgal