VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7911&back=home

VIETOS VARDAS: Keturvalakiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vilkaviškis r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Antupiai k.
Augiškiai k.
Bačkiškiai k.
Bardauskai k.
Beržiniai k.
Būdviečiai k.
Degsniškiai k.
Degučiai k.
Drebulynė k.
Dubėnai k.
Geisteriškiai k.
Gobiškiai k.
Gulbiniai k.
Indūriškiai k.
Juodupiai k.
Kamičiai k.
Karkliniai k.
Kiršai k.
Krūzmargis k.
Lukšiškiai k.
Margi Tupikai k.
Merkšiškiai k.
Mudriai k.
Navavolė k.
Navininkai k.
Palaima k.
Palūkiškiai k.
Paplabūdiškiai k.
Parausėliai k.
Patilčiai k.
Pavilkaujai k.
Pečiuliškiai k.
Penkiniai k.
Pilotiškiai k.
Pilotiškiai k.
Rakauskai k.
Rūda k.
Rugiagėliai k.
Skriaudupis k.
Tabarai k.
Vienbiskiai k.
Vižaidai k.
Juodvaris k. dal.
Mockabūdžiai k. dal.
Vaisbūniškiai k. dal.
Keturvalakiai mstl.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 333-9 Tikėjimas [Per Kūčias nereikia įsileisti į namus svetimą žmogų]
Per Kūčias nereikia įsileisti į savo namus jokio svetimo žmogaus, nes gali apraganauti namus ir gyvulius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-11 Tikėjimas [Jei karvės yra apraganautos]
Jei karvė yra apraganauta, reikia per Kūčias išmelžti tos karvės pieno ir ant ugnies virinti. Virinamas pienas atšaukia tą, kuris yra apraganavęs karvę ir prašo, kad jam dovanotų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-13 Sakmė [Apie Abelį ir Kainą Mėnulyje]
Abelis su Kainu gyvena mėnulyje. Kai senas mėnuo, jie būna seni, o kai jaunas – jauni.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-15 Tikėjimas [Kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę]
Kiek yra žmonių žemėje, tiek yra žvaigždžių danguje. Kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-16 Tikėjimas [Žmogui gimus danguje atsiranda žvaigždė, o jam mirus nusileidžia]
Kai žmogus gimsta, danguje atsiranda jo žvaigždė, o kai numiršta, jo žvaigždė nusileidžia.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-21 Sakmė [Negalima sakyti, kad bitė „nustipo“]
Ant bitės nereikia sakyti „nustipo“, nes ji atlieka šventą darbą, reikia sakyti, kad „numirė“. Kiti pasakoja, kada Dievas sukūrė bitę pabaigoj, sukūręs pasaulį ir žmones. Dievas jai pasakęs, kad bitė gyvens tarp žmonių. Jeigu žmogus nemokės gerai elgtis, tą žmogų galės įgelti, bet kai žmogų įgels, žmogus nemirs, bet mirs pati bitė.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-22 Tikėjimas [Nereikia ant savęs siūti drabužių]
Nereikia ant savęs siūti, nes užsiūsi savo protą. Siuvant ant savęs reikia įsikąsti į dantis šiaudą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-32 Tikėjimas [Raganos raganauja tik iki rugių sėjos]
Raganoms ilgiau nevalia raganauti, tik iki rugių sėjos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-48 Tikėjimas [Per Kūčias nereikia nieko kitam skolinti]
Per Kūčias nereikia jokio daikto kitam skolinti, nes skolintais daiktais gali apraganauti.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal